Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer med min IPS om jag avlider?

När en kund med en IPS avlider öppnar Nordnet en ny IPS för den/de förmånstagare som har angivits sedan tidigare. Innehaven överförs till dem utan att säljas av i den mån det är möjligt för att nå lika fördelning om det finns flera förmånstagare.

Förmånstagare:

Vid öppnande av en IPS sätts ”Make/sambo/registrerad partner, eller om sådan saknas barn” som förmånstagarförordnande. Detta kan man själv ändra genom att skicka in blanketten Ändring av pensionssparavtal. Om förmånstagarförordnande saknas eller om det finns angivet men ingen förmånstagare finns så säljer Nordnet av innehavet och betalar ut kapitalet till dödsboet med skatteavdrag på 30%, t. ex. standardförordnandet ovan är angivet men den avlidna kunden är ensamstående och saknar barn.

Utbetalning:

Om den avlidna kundens IPS är under utbetalning när Nordnet får kännedom om dödsfallet så kommer innehavet att föras över till förmånstagarens IPS och fortsätta att betalas ut från den enligt plan. Det går inte att stoppa eller pausa utbetalningen.

Om utbetalningen av den avlidna kundens IPS inte har påbörjats kommer innehavet att föras över till förmånstagarens IPS. Utbetalningen kommer att starta när tidpunkten för den avlidna kundens utbetalningsålder inträffar. Starten av utbetalning kan både skjutas upp och tidigareläggas av förmånstagaren.

Observera:

  • För förmånstagare av en IPS finns inte någon åldersgräns för när utbetalningen till förmånstagaren kan börja däremot måste utbetalningen fortfarande pågå i minst 5 år om inte Skatteverkets krav för förtida utbetalning uppfylls.
  • Notera att inga insättningar kan göras till en förmånstagares IPS samt att förmånstagaren till en IPS inte kan ange någon förmånstagare till den IPS som förmånstagaren har ärvt. Om förmånstagaren själv avlider så kommer innehaven säljas av och likviden betalas ut till förmånstagarens dödsbo.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka