Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur hanteras försäkringskonton vid dödsfall?

Kapitalförsäkringar, privatpensioner, kapitalpensioner, tjänstepensioner och KAP-KL har alla förmånstagare, dit försäkringen betalas ut om den försäkrade går bort. En försäkring betalas alltså inte ut till dödsboet via bouppteckning. 

När Nordnet har registrerat dödsfallet, säljs eventuella värdepapper av så att kontots värde består av oinvesterade likvider.
Är försäkringen en fondförsäkring så byter vi alla fondinnehav till den vid var tillfälle gällande basfond som vi använder oss av.

Nordnet skickar sedan brev till dödsboets adress med bouppteckningsintyg. Detta brev innehåller information om försäkringen såsom värde på försäkringen, utbetalningsinformation samt förmånstagare. Detta intyg ska behållas av dödsboet och bifogas till bouppteckningen. 

Anhörig eller någon närstående med god kunskap om den avlidnes släktförhållanden behöver sedan fylla i en dödsfallsanmälan. Denna blankett fylls i digitalt här och signeras med Mobilt BankID. I dokumentet ska det även bifogas dödsfallsintyg och släktutredning från skatteverket.

När den digitala blanketten är signerad så undersöker vi att allt ser korrekt ut och gör sedan en utbetalning till förmånstagaren/förmånstagarna.
 

Observera att:

  • Kapitalförsäkringar har engångsutbetalning och förmånstagare till dessa försäkringar behöver inte fylla i starttidpunkt för utbetalning, utbetalningstid, utbetalningsperiodicitet eller försäkringsform.
  • Om förmånstagare saknas så kommer försäkringen betalas ut till dödsboet.
  • Gäller försäkringen en pensionsförsäkring under utbetalning så kommer förmånstagaren ärva utbetalningsplanen, förutsatt att den varit under utbetalning under mindre än 5 år.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka