Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad gäller för min pension när det är dags för utbetalning?

Beroende på om du har valt traditionell- eller fondförsäkring vid utbetalning av din pension eller om du har en IPS är det nedan som gäller:

 

 

Traditionell försäkring*

 
 

Fondförsäkring*

 
IPS
Valbar utbetalningsålderTidigast vid 55 års ålder (default 65 års ålder)Tidigast vid 55 års ålder (default 65 års ålder)Tidigast vid 55 års ålder (default 65)
Valbar utbetalningstidUnder minst fem år (default tio år)Under minst fem år (default tio år)**Under minst 5 år (default 10)
Livsfallsbrev***Skickas tre månader innan utbetalningsmånadSkickas tre månader innan utbetalningsmånadSkickas tre månader innan utbetalningsmånad
Utbetalningsuppgifter ska ha inkommit40 dagar innan utbetalningsmånad40 dagar innan utbetalningsmånadEn månad innan utbetalningsmånad
UtbetalningsdatumDen 27:e i aktuell månadDen 27:e i aktuell månadDen 26:e i aktuell månad
OK placeringarAktier, fonder, likvid etcDaglighandlade fonder. Det är OK att byta fonder i försäkringen.Aktier, fonder, likvid etc
UtbetalningsbeloppDe fem första åren utbetalas tre procent per år beräknat på försäkringsvärdet vid pensionstidpunkten. Därefter räknas utbetalningarna på samma sätt som i en fondförsäkring.Utbetalas med beloppet för aktuellt värde genom kvarvarande utbetalningstillfällen. Utbetalas proportionerligt under hela utbetalningstiden.Utbetalas med beloppet för aktuellt värde genom kvarvarande utbetalningstillfällen. Utbetalas proportionerligt under hela utbetalningstiden.
Avyttring för utbetalningKunden ansvarar för försäljning av önskat innehav inför utbetalning, annars kommer Nordnet att tvångssälja innehav motsvarande utbetalningsbeloppet. Normalt tvångssäljs andelar från största fonden i första hand.Nordnet säljer av innehav inför utbetalningen motsvarande utbetalningsbeloppet. Normalt säljs andelar från största fonden av i första hand.Kunden ansvarar för försäljning av önskat innehav inför utbetalning, annars kommer Nordnet att tvångssälja innehav motsvarande utbetalningsbeloppet. Normalt tvångssäljs andelar från största fonden i första hand.
Ändring av utbetalningstid under pågående utbetalning****Efter fem års utbetalning kan utbetalningstiden förkortas eller förlängas, det är då även möjligt att pausa utbetalningen samt begära uttag.Utbetalningstiden kan när som helst förkortas till minst fem år. Efter fem års utbetalning kan utbetalningstiden förkortas eller förlängas, det är då även möjligt att pausa utbetalningen samt begära uttag.Utbetalningstid kan ej ändras under utbetalning.

 

 

 

* Traditionell- och fondförsäkring: Olika val av "förvaltningsformer" i samband med utbetalning i våra försäkringar. 

** Väljer du 62 år och fondförsäkring kan utbetalningslängden vara tre år.

*** Ett brev som skickas ut innan utbetalningen börjar där du får välja villkor för din utbetalning.

**** OBS! Ändring är inte möjlig om du har valt bort återbetalningsskyddet

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka