Hoppa till huvudinnehållet
Just nu får vi många frågor om börsnoteringar. Du hittar alla aktuella företagshändelser som Nordnet erbjuder här.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beskattas ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonton schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan 30 nov föregående år + 1 %-enhet och ger en schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 %. Golvet på statslåneräntan i denna uträkning är dock 1,25 %. Uträkningen för 2021 är 1,25 * 30% = 0,375 %

Schablonskatten för 2021  är således 0,375 % av kapitalunderlaget.

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka