Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur avslutar jag min tjänstepension?

Det går inte att avsluta en tjänstepension förrän sista utbetalningsdagen. Då avslutas den automatiskt. En tjänstepensionsförsäkring kan tidigast börja betalas ut från 55 års ålder och under 5 år som kortast tid.

Om din ålder överstiger 55 och tjänstepensionsförsäkringens värde understiger 30 % av ett prisbasbelopp (17 190 kronor för 2024, alltså 30 % av 57 300 kronor) så kan du starta utbetalning för att få försäkringen att betalas ut som ett engångsbelopp. 

Undantag då en tjänstepensionsförsäkring kan tas ut genom ett helåterköp:

1. Om din tjänstepension inte börjat utbetalas än och den understiger ett prisbasbelopp (57 300 kronor för 2024) kan det vara möjligt att göra ett helåterköp, det vill säga att hela tjänstepensionsförsäkringens värde betalas ut som en klumpsumma, trots att du inte uppfyllt åldern för att en tjänstepension ska kunna börja betalas ut. För att ett helåterköp ska kunna genomföras behöver tjänstepensionen överlåtas till dig som privatpersonArbetsgivaren som tecknat tjänstepensionen behöver signera en överlåtelseblankett. Notera att en överlåtelse kan ta 3-6 månader i väntan på att arbetsgivaren signerar den. Den digitala överlåtelseblanketten finner du här. När/Om tjänstepensionsförsäkringen överlåtits till dig som privatperson så kan du återkomma till Nordnet via ett meddelande från inloggat läge och begära helåterköp. Specificera i så fall:

  •  Att du vill genomföra ett helåterköp och vilket konto det gäller.
  • Vilken bank och bankkontonummer uttaget ska göras till
  • Att du är medveten om att utbetalningen kommer att inkomstbeskattas med 30 % skatt.

Observera att det inte går att göra ett återköp om du har valt bort återbetalningsskydd och därmed tagit del av arvsvinster.

2. Om Skatteverket gett dispens till att återköpa pensionsförsäkringen i förtid. Då gäller inte samma krav om att försäkringen måste understiga ett prisbasbelopp, däremot behöver försäkringen fortfarande ha överlåtits till dig som privatperson.

Arbetsgivaren som tecknat tjänstepensionen behöver signera en överlåtelseblankett. Notera att en överlåtelse kan ta 3-6 månader i väntan på att arbetsgivaren signerar den. Den digitala överlåtelseblanketten finner du här. När/Om tjänstepensionsförsäkringen överlåtits till dig som privatperson så kan du återkomma till Nordnet via ett meddelande från inloggat läge och begära helåterköp. Specificera i så fall:

  •  Att du vill genomföra ett helåterköp och vilket konto det gäller.
  • Vilken bank och bankkontonummer uttaget ska göras till.
  • Att du är medveten om att utbetalningen kommer att inkomstbeskattas med 30 % skatt.
  • Bifoga Skatteverkets dispens.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm