Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar skatten på norska aktier?

Norska skatteverket inför från och med den 1:a januari 2019 nya dokumentationskrav vid utdelning på norska aktier. Kupongskatten kommer därmed att höjas till 25 % från nuvarande 15 % vid utbetalningstillfället. Detta innebär att vid utdelning av en norsk aktie kommer endast 5 % svensk källskatt debiteras (på en aktie- och fonddepå) och det svenska skatteverket kommer därför att kräva in resterande 10 % som dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge reglerar.

Kräv tillbaka norsk skatt

Som kund kan du årligen begära tillbaka de extra 10 % som norska skatteverket debiterat på bankprodukter (aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och IPS)*. Detta gör du genom att skicka in nedan dokument direkt till norska skatteverket:

  1. Application for refund of withholding tax (se blankettguide längre ner)
  2. Ett kontoutdrag från Nordnet där de utdelningar du begär återbetalning för finns registrerade
  3. Ett hemvistintyg från det svenska skatteverket som intygar att du är skattskyldig i Sverige

 

Detta skickar du sedan till norska skatteverken på nedan adress:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO
NORWAY

 

Guide till att fylla i blanketten ” Application for refund of Norwegian withholding tax under a Double Taxation Treaty”

Blanketten för att begära återbetalning behöver fyllas i och signeras av dig som kund, utöver blanketten behöver du bifoga ett kontoutdrag från Nordnet där de utdelningar du begär återbetalning för finns registrerade samt ett hemvistintyg från det svenska skatteverket som intygar att du är skattskyldig i Sverige.

 

1. Under punkt 1 behöver du fylla i fullständigt namn, personnummer, adress, e-mail, telefon.

2. Under punkt 2 ska inte något fyllas i om du agerar för egen räkning

3. Under punkt 3 ska du ange att din ansökan avser dubbelbeskattningsavtalet mellan Norge och Sverige.

4. Under punkt 4 ska inte något fyllas i, däremot behöver du bifoga ett hemvistintyg. Ett hemvistintyg beställer du på Skatteverkets hemsida.

5. Under punkt 5 behöver du fylla i samtliga fält som efterfrågas. Under delen som avser "VPS (CSD) account no.” anger du "Nordnet Nominee.” Glöm inte att även bifoga ett kontoutdrag på de norska utdelningar du har tagit emot under perioden för återkravet.

6. Under punkt 6 behöver du fylla i betalningsuppgifter på det bankkonto som du önskar att norska skatteverket återbetalar skatten till. Din bank kan hjälpa dig med den informationen då Nordnet inte tar emot utlandsbetalningar sedan juni 2017.

7. Under punkt 7 behöver du signera och datera blanketten.

 

*För försäkrings- och pensionsdepåer kommer Nordnet Pension att kräva tillbaka skatten.

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka