Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Kan jag lägga en långtidsorder?

Flerdagarsorder, eller långtidsorder som det också kallas, behandlas olika på olika handelsplatser för olika typer av värdepapper. Giltighetstiden kan variera mellan 8 till 30 dagar.

I Nordnets system kan en order läggas med en maximal giltighetstid på 90 dagar. Nordnets system lägger alltid långtidsorder med så lång giltighetstid som respektive handelsplats tillåter. Om giltighetstiden för en långtidsorder på en viss handelsplats är 8 dagar kommer Nordnet att på den 9:e dagen lägga in din order igen i aktiens orderbok på den börs den handlas, vilket gör att du då får en ny köplats i orderboken. I samband med att din order läggs om gör handelssystemet en ny automatiskt kontroll av din order. Kontrollen görs därefter var åttonde dag till dess den av dig angivna giltighetstiden löpt ut. Om en långtidsorder avvisas vid den automatiska kontrollen så kommer den således inte att ligga på handelsplatsen nästföljande 8 dagar. Därefter sker en ny automatisk kontroll varvid ordern åter kan komma att läggas in på handelsplatsen.

Det är också viktigt att vara medveten om att en långtidsorder kan tas bort från handelsplatsen av olika anledningar. Handelsplatsen kan ta bort långtidsorder när en aktie ändrar värde vilket sker när det är utdelning, när det sker en split (delning) eller en omvänd split (sammanslagning) av en aktie. Detta varierar mellan olika handelsplatser. Vill du kontrollera din order vänligen kontakta våra mäklare. Det kan även finnas andra anledningar till att marknaden tar bort en långtidsorder.

Våra mäklare nås mellan 08.30 och 17.30 på nummer 010-583 3100

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka