Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad innebär bästa orderutförande (best execution)?

Hos Nordnet kan du alltid räkna med att bli rättvist hanterad i orderläggningen. Vi kommer vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. Det innebär bland annat att när du som kund lägger en order ska den lämnas till den handelsplats som ger dig det bästa priset.

På Nordnet har vi riktlinjer för hur din order ska utföras för att uppnå bästa möjliga resultat för dig som kund. Eftersom Nordnet bedriver värdepappershandel över Internet lägger du som kund själv order direkt på de marknader som Nordnet erbjuder handel på.

En sådan order är att anse som en specifik instruktion lämnad av dig som kund och ska utföras av Nordnet i enlighet därmed. I dessa fall är riktlinjerna inte tillämpliga i alla delar, eftersom Nordnet då inte kan vidta alla de åtgärder som angivits i riktlinjerna.

Enligt MiFID II så ska Nordnet årligen, för varje klass av finansiella instrument, offentliggöra information om de fem handelsplatser som baserat på handelsvolym använts mest för utförande av kundorder under föregående år. Nordnet ska årligen, för varje klass av finansiella instrument, offentliggöra information om mest använda värdepappersföretagen dit Nordnet vidarebefordrat kundorder under föregående år. Banken ska även offentliggöra en sammanfattning av analysen och slutsatserna som Banken dragit av övervakningen av kvaliteten på utförandet under föregående år.

Läs mer om bästa orderutförande och den årliga analysen för orderutförande på sidan för kundskydd

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka