Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vilka värdepapper kan jag inte placera i inom ramen för Nordnet tjänstepension?

Som kund hos oss har du tillgång till ett av marknadens bredaste utbud av placeringar. Det finns däremot en del tillgångar som du inte får förvara i din traditionella tjänstepensionsförsäkring. De vanligaste är följande:

  • Derivat (exempelvis warranter, terminer, optioner, swappar).
  • Aktier som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF eller motsvarande marknadsplats utanför EU (exempelvis onoterade aktier).
  • Nordnetaktien eller andra finansiella instrument kopplade till Nordnet AB (publ).
  • Värdepapper kopplade till kryptovalutor.

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

Utöver begränsningar för vilka värdepapper du kan placera i, så är det inte heller tillåtet att utnyttja portföljbelåning eller att blanka aktier inom en tjänstepensionsförsäkring.

Se även frågan "Vilka värdepapper kan jag handla inom ramen för Nordnet Tjänstepension?" här.

Notera att:

  • Din arbetsgivares pensionspolicy och/eller vissa typer av försäkringslösningar kan medföra vissa begränsningar gällande vilka värdepapper du kan placera i.
  • personer som har anknytning och är deklarationsskyldig i USA inte kan handla värdepapper med amerikansk emittent* då vi har identifierat ett krav på att segregera och rapportera dessa innehav separat. Detta gäller från och med 24:e juni 2019.* Med värdepapper menar vi bland annat aktier, börshandlade fonder (ETF) och börshandlade produkter (ETP), där emittenten är ett USA-baserat företag. Detta inkluderar, men begränsas inte till, i stort sett samtliga värdepapper med US ISIN-kod, vilket inte längre kommer vara tillåtet att hålla eller handla. Är du osäker på värdepapper kan du ta kontakt med kundservice.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka