Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beskattas min tjänstepension?

Tjänstepension beskattas precis som lön, det vill säga genom inkomstbeskattning vid utbetalningstillfället. Nordnets defaultlösning är att dra 30% skatt i och med utbetalningarna. Önskas det att Nordnet tillämpar en högre skattesats så kan detta efterfrågas via meddelande från inloggat läge på nordnet.se.

Du betalar ingen kapitalvinstskatt på vinster som uppkommer i försäkringen utan betalar enbart avkastningsskatt på försäkringens totala värde per den 1 januari varje år. Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta (dock lägst 0,5%). Detta innebär att avkastningsskatten för 2022 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,5 %).

Tjänstepension är en avdragsgill post för arbetsgivaren.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka