Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur beskattas en IPS?

Avkastningsskatt:
I ett Individuellt Pensionssparande (IPS) betalar du en avkastningsskatt som baseras på ditt depåvärde den 1 januari varje år. Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta. Detta innebär att att avkastningsskatten för 2022 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,5 %*).

Avdragsrätt:
Avdragsrätten för sparande i IPS slopades från och med 2016. För innehavare av enskild firma samt delägare av handels- och kommanditbolag kan dock avdragsutrymmet, beroende på aktuellt löneuttag, uppgå till 10 prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2021 är 48 300 kr). Kontakta ditt lokala skattekontor för mer information.

Skatt vid utbetalning:
Alla utbetalningar från en IPS inkomstbeskattas. Nordnet drar per default 30% skatt på utbetalningarna. Om du vill att vi drar mer än 30% så kan du kontakta oss via meddelandefunktionen när du är inloggad. Om det ska dras mindre än 30% så behöver du kontakta oss och bifoga ett SINK-beslut från skatteverket som styrker att lägre skatt ska tas ut.

Observera att du ej betalar skatt för kapitalvinster, men du får heller inte dra av förluster.

 

*Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %. 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka