Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar glidande stopp loss-order?

Med en glidande stopp loss har du möjlighet att följa med i en kursutveckling, positiv eller negativ, när kursutvecklingen bryts skjuts din order in i marknaden. Med en glidande stopp loss anger du inte en kurs i kronor och ören som aktiverar ordern. Du anger istället en procentuell kursförändring antingen uppåt eller nedåt som baseras på högsta/lägsta betalt efter ordertillfället.

Order som aktiveras av en glidande stop loss är giltig under den aktuella handelsdagen.

Det är möjligt att lägga glidande stop loss på aktier noterade på Nasdaq OMX Nordic, Spotlight Stock Market samt Oslo Börs.

Ett exempel:

Vi antar att du köpt HM B då du identifierat en stigande trend. Du vill dock sälja aktien om trenden bryts och aktien faller med tio procent. Du vill även försäkra dig om att den triggade ordern går till avslut och tillåter därför en prisavvikelse på två procent.

Du lägger en glidande stopp loss, när HM B handlas i 200 kr med ordertyp ”Sälj” och att den ska aktiveras om kursen går ner med 10 %.

Vi antar att HM B går upp till 250 kr för att sedan vända neråt.

Eftersom du valt att ordern ska aktiveras när kursen går ner med 10 %, kommer ordern skjutas in i marknaden när kursen når 225 kr (250-10%). Eftersom du angett en prisavvikelse om 2 %, kommer ordern skickas in med pris 220,5 (225-2%). Observera att om en aktie öppnar på en kurs som avviker mer än vald prisavvikelse blir öppningskursen triggerkurs. I detta exempel läggs då ordern på öppningspriset -2 %. Samma sak gäller exempelvis efter ett handelsstop.

Blir denna kurs inte jämnt delbar med ett handelsintervall avrundas den till närmast liggande handelsintervall. Hur stor avvikelse som är lämplig att välja är beroende på hur volatil den aktie man lägger en stop loss i är. Det är dock viktigt att påpeka att om det finns det en köpare som vill köpa till högre kurs i orderdjupet går ordern ändå till avslut till den högre kursen.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka