Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur fungerar glidande stop loss-order?

Med en glidande stop loss har du möjlighet att bevaka en kursutveckling, positiv eller negativ, och när kursutvecklingen bryts placeras din order i marknaden. Med en glidande stopp loss anger du inte en kurs i kronor och ören som aktiverar ordern. Du anger istället en procentuell kursförändring antingen uppåt eller nedåt som baseras på högsta/lägsta betalt efter ordertillfället.

Exempel säljorder med glidande stop loss

 

Triggervillkor: Vi antar att du vill följa en akties kurs uppåt, för att sälja om priset vänder nedåt (trendbrott). Du lägger in ett ordervillkor att en säljorder ska triggas när kursen når 5% under högsta kurs. Nivån där ordern triggas kommer bli triggerpriset.

Orderns giltighetstid: En stoplossorder kan bevakas i ca 4 månader framåt. Var dock uppmärksam på att om din order triggas så går din säljorder till marknaden och är giltig under en börsdag. Har din triggade order inte gått till avslut så tas den bort vid börsens stängning.

Pris: Priset i en glidande stoploss anges även den i procent. Du anger hur många procent under triggerpriset som ordern ska placeras i marknaden. Tänk på att en order kommer avvisas från marknadsplatsen om kursen är för avvikande, så du bör inte ange en alltför stor procentsats. Du bör även vara uppmärksam på att inte lägga in en alltför liten procentsats, då din order riskerar att inte gå till avslut om kursen snabbt utvecklas förbi din säljkurs.

 

Exempel köporder med glidande stop loss 

 

Triggervillkor: Vi antar att du vill följa en akties kurs nedåt, för att köpa om priset vänder uppåt (trendbrott). Du lägger in ett ordervillkor att en köporder ska triggas när kursen når 5% över lägsta kurs. Nivån där ordern triggas kommer bli triggerpriset.

Orderns giltighetstid: En stoplossorder kan bevakas i ca 4 månader framåt. Var dock uppmärksam på att om din order triggas så går din köporder till marknaden och är giltig under en börsdag. Har din triggade order inte gått till avslut så tas den bort vid börsens stängning.

Pris: Priset i en glidande stoploss anges även den i procent. Du anger hur många procent över triggerkursen som ordern ska placeras i marknaden. Tänk på att en order kommer avvisas från marknadsplatsen om kursen är för avvikande, så du bör inte ange en alltför stor procentsats. Du bör även vara uppmärksam på att inte lägga in en alltför liten procentsats, då din order riskerar att inte gå till avslut om kursen snabbt utvecklas förbi din köpkurs.

 

 

Exempel på en glidande stop loss-säljorderExempel på en glidande stop loss-köporder

 

Hur du placerar en glidande stop loss-order

 

En glidande stop loss-order kan i dagsläget endast placeras från Nordnets hemsida, inte app. För att lägga en glidande stop loss-order så väljer du Glidande stop loss som ordertyp i orderfönstret som dyker upp när när du har valt Köp eller Sälj för en aktie. För att placera en stop loss-order behöver du först ha ett godkänt kunskapstest för stop loss som du finner här. När ordern placerats så kommer kursen bevakas och högst (för sälj) och lägst (för köp) kurs är är föränderligt. Betalas aktien i en ny högre eller lägre kurs så uppdateras det senaste värdet, vilket du också ser i dina aktiva ordrar.

Exempel i siffror

 

Vi antar att du köpt HM B då du identifierat en stigande trend. Du vill dock sälja aktien om trenden bryts och aktien faller med tio procent. Du vill även försäkra dig om att den triggade ordern går till avslut och tillåter därför en prisavvikelse på två procent.

Du lägger en glidande stopp loss, när HM B handlas i 200 kr med ordertyp ”Sälj” och att den ska aktiveras om kursen går ner med 10 %.

Vi antar att HM B går upp till 250 kr för att sedan vända neråt.

Eftersom du valt att ordern ska aktiveras när kursen går ner med 10 %, kommer ordern skjutas in i marknaden när kursen når 225 kr (250-10%). Eftersom du angett en prisavvikelse om 2 %, kommer ordern skickas in med pris 220,5 (225-2%). Observera att om en aktie öppnar på en kurs som avviker mer än vald prisavvikelse blir öppningskursen triggerkurs. I detta exempel läggs då ordern på öppningspriset -2 %. Samma sak gäller exempelvis efter ett handelsstop.

Blir denna kurs inte jämnt delbar med ett handelsintervall avrundas den till närmast liggande handelsintervall. Hur stor avvikelse som är lämplig att välja är beroende på hur volatil den aktie man lägger en stop loss i är. Det är dock viktigt att påpeka att om det finns det en köpare som vill köpa till högre kurs i orderdjupet går ordern ändå till avslut till den högre kursen.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm