Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är skillnaden mellan optioner och warranter?

Optioner och warranter är närbesläktade finansiella instrument. En warrant är en option, men en option är inte en warrant. Det finns således några viktiga skillnader man som investerare bör känna till. En av dem är att warranter endast kan utfärdas av s.k. emittenter, det vill säga banker och fondkommissionärer. Detta ger dig fördelen att du alltid vet vems produkt det är som du handlar med och därför kan vända dig direkt till denna aktörs warrantavdelning via e-post eller telefon om du har frågor eller funderingar. Å andra sidan kan vem som helst ställa ut optioner, vilket ger dig än större möjligheter i optionsmarknaden. Samtidigt ställer det också ännu högre krav på förståelse och insikt i vad man gör, eftersom riskerna även de kan bli högre. Att warrantmarknaden inte är standardiserad resulterar också i att olika emittenter använder sig av olika villkor för sina warranter. Därför är det viktigt att studera villkoren innan man köper eller säljer en warrant. Vad som ofta skiljer sig är W/U och vilka exakta förfaranden och beräkningssätt som gäller vid lösen. Exakta villkor återfinns alltid i warrantens prospekt som man kan hitta på respektive emittents hemsida eller genom att ta kontakt direkt med emittenten. Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och kanske framförallt att emittenten alltid garanterar att det finns priser i warranterna. Detta gör också att det finns fler warranter, på fler underliggande tillgångar (aktier, index, råvaror, valutor) som hela tiden är handelsbara vilket inte är fallet i optionsmarknaden.

För att handla warranter krävs det inte heller några specialavtal innan du kan börja handla, vilket det gör för optioner. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Sammanfattningsvis skall sägas att oavsett om man handlar med warranter eller optioner är det viktigt att man sätter sig in i vad handeln innebär, detta för att man skall kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka