Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer vid aktieutdelning i en fond?

​Som fondsparare kan du få utdelning på dina fondandelar. Utdelning lämnas för att fonden ska kunna kvitta skatten på de utdelningar som fonden erhållit för att undvika dubbelbeskattning.

Utdelningen kan lämnas kontant eller återinvesteras direkt i nya andelar. Utdelningen räknas som kapitalinkomst och beskattas som kapitalinkomst med 30 procent, även om utdelningen lämnas i form av nya fondandelar.

Tidpunkten för utdelningen kan variera mellan olika fondbolag.

Exempel:

Om du som andelsägare i en fond har 100 andelar och kursen är 100 kr/andel har du ett totalt marknadsvärde på 10 000 kr. Anta att du köpt fondandelarna för 8 000 kr, 80 kr/andel. Anta nu att fonden ger 10 kr/andel i utdelning, d.v.s. du får sammanlagt 1000 kr i utdelning. Detta belopp beskattas med 30 % (300 kr). Resterande delen av utdelningen (700 kr) återinvesteras i fonden, vilket innebär att du får nya andelar för pengarna.

De nya andelarna köps till en lägre kurs eftersom fonden gett en utdelning på 10 kr/andel. Den nya kursen är 100-10 = 90 kr. Du får alltså 700/90 = 7,78 nya andelar. Ditt marknadsvärde efter utdelningen är 107,78 * 90 = 9700 kr. (300 kr har betalats i skatt.)

Dessutom har ditt anskaffningsvärde ökat med 700 kr eftersom det köpts nya andelar för det beloppet. Det gör att avkastningen som du ser i depåbilden minskat efter utdelningen eftersom marknadsvärdet är lägre och anskaffningsvärdet är högre. Anledningen är att du inte ska behöva betala skatt på detta belopp igen när du säljer dina fondandelar.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka