Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad händer vid aktieutdelning i en fond?

Det finns fonder som ger utdelning till sina fondsparare, men det är betydligt vanligare att fonder återinvesterar utdelningarna inom fonden. När en fond återinvesterar utdelningar leder det till att fondförmögenheten och spararnas fondandelar ökar i värde. 

Utdelande fonder är idag ovanligt för svenska fonder, efter att skattereglerna ändrades år 2012. Innan år 2012 beskattades svenska fonder för utdelningar från aktier, och fick samtidigt göra avdrag för de utdelningar som de överförde till fondspararna. Det ledde ofta till att svenska fonder lämnade utdelningar till sina fondsparare för att undvika beskattning i själva fonden. Fondspararna fick då betala 30 procent skatt på utdelningen. Om fonderna hade behållit utdelningarna före 2012 skulle fondspararna ha dubbelbeskattats, dels för att fonden redan skattat för utdelningen och dels för att utdelningen som sådan beskattades med 30 procent.

Numera finns det dock ingen anledning för fonder att dela utdelningar, utan de återinvesterar istället utdelningen för att dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.

Är det så att du vill äga fonder som ger utdelning så har de ofta någonting med "dividend" i namnet. Du kan också filtrera i vår fondlista på kategori "utdelning". Gällande börshandlade fonder, ETFer, så kan en indikation på att ETFen är utdelande vara att ETFens namn har "dist" (distribuerande) i sig, till skillnad från återinvesterande ETFer som istället kan ha "Acc" (Ackumulerande) i namnet. Det är alltid i fondens faktablad du kan läsa hur fonden hanterar utdelningar. I faktabladet kan man ofta läsa  "Utdelningar återinvesteras inom fonden".

 

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm