Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför behöver jag göra en passandebedömning vid orderläggning?

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste vi som bank säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Om du vill handla med komplicerade värdepapper, exempelvis certifikat, warranter och derivat, måste du först svara på frågor i en passandebedömning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperstypen du är intresserad av. Utifrån dina svar görs en bedömning av om produkten passar dig.

Lagen gör en skillnad på komplicerade och okomplicerade värdepapper. Vid köp och försäljning av okomplicerade värdepapper, såsom aktier och fondandelar, genomförs affären utan att Nordnet prövar om värdepappret är passande för dig. Däremot måste vi säkerställa att du anses har tillräckliga kunskaper och förstår innebörden av transaktionen innan du investerar i mer komplicerade värdepapper. Bedömningen ger dig sedan möjlighet att handla i komplicerade värdepapper utifrån den kunskap du visat på och den erfarenhet du angivit till grund för bedömningen, vilket innebär att du endast kommer kunna handla med värdepapper där du har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Du kan välja att svara på frågorna i förväg eller vid själva ordertillfället. Försöker du handla ett komplicerat värdepapper som tillhör en värdepappersgrupp som du inte är passandebedömd för kommer din order inte gå igenom och du uppmanas att göra passandebedömningen.

För mer information om de olika värdepappersgrupperna, samt för att i förväg genomgå passandebedömningen för komplicerade värdepapper, gå till menyfliken Mina sidor. Under rubriken Min profil & Inställningar följt av Kunskapstest kan du läsa mer och aktivera passandebedömningen för respektive värdepappersgrupp. Du måste vara inloggad för att kunna ta del av informationen.

Läs mer om passsandebedömning på sidan för kundskydd

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka