Hoppa till huvudinnehållet

Vi överlämnar vårt svar om sänkt skatt på sparande till finansministern

I veckan överlämnade vi på Nordnet vårt remissvar angående regeringens förslag om en skattefri grundnivå på sparande, till finansminister Elisabeth Svantesson (M). Nordnet ser positivt på förslaget, men ett återställande av tidigare gjorda skattehöjningar hade också varit önskvärt. Läs vårt remissvar nedan.

Här överlämnar Nordnets sparekonom Frida Bratt Nordnets remissvar till finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Remissvar från Nordnet Bank på promemorian Fi2023/03235 ”En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring”

Nordnet tillstyrker förslaget om en skattefri grundnivå på 300000 kronor för sparande på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Ett införande av en sådan åtgärd kommer sannolikt leda till att fler personer startar ett långsiktigt sparande, vilket kan trygga individens ekonomiska framtid. Förslaget markerar en positiv omsvängning från politiskt håll vad gäller synen på sparande, något som är mycket välkommet och till gagn för såväl individer som själva är beredda att ta ett ansvar för sin egen ekonomiska framtid som för samhället i stort.

Positivt och rimligt att kapitalförsäkringar omfattas

Nordnet ser därtill positivt på att även kapitalförsäkringar, vid sidan av investeringssparkonton, också omfattas av den skattefria grundnivån. Det är viktigt, eftersom sparande i kapitalförsäkringar i hög utsträckning är att likställa med sparande på investeringssparkonton. Egenskaperna och användningsområdena för de båda kontotyperna är likartade.

Önskvärt att tidigare skattehöjningar rullas tillbaka

Nordnet anser dock att mer kan göras på området. Detta särskilt mot bakgrund av att tidigare regeringar försämrat villkoren på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar i flera omgångar. I den skattesats som ligger till grund för beskattning av de båda kontotyperna infördes år 2016 ett tillägg till statslåneräntan på 0,75 procentenheter, och därtill en miniminivå på 1,25 procent. 2018 ökade påslaget med ytterligare 0,25 procentenheter. Idag är schablonintäkten på investeringssparkonto statslåneräntan plus 1 procentenhet multiplicerat med kapitalunderlaget.

Motiveringarna till dåvarande regerings skattehöjningar var att vi befann oss i ett läge med låga räntor, vilket (då) gav en låg schablonintäkt. Nu är ränteläget ett helt annat. Den 30 november 2023 landade statslåneräntan på 2,62 procent, vilket innebär att skatten blir 1,09 procent av hela kapitalet för 2024. Skatten för 2024 blir nästan tre gånger så hög som under perioden 2020-2022.

Dessvärre har den kraftigt ökade skatten medfört att investeringssparkonton och kapitalförsäkringar inte länge lämpar sig för lågrisksparande, eftersom sparande i exempelvis korta räntefonder inte kan förväntas ge så pass hög avkastning att det schablonmässiga skatteuttaget är förmånligare än konventionell beskattning på 30 procent av vinsten. I valrörelsen 2022 talade Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna om att de ville se ett återställande av tidigare gjorda skattehöjningar. Att göra de första 300000 kronorna skattefria är ett steg i rätt riktning, men det bör även göras en generell minskning av skattenivån för att återställa skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Nu är rätt tidpunkt för regeringen att göra detta. Skatten har stigit kraftigt, samtidigt som människors behov av en buffert ökar i tuffa tider. Investeringssparkonton och kapitalförsäkringar gör investeringar i aktier och fonder enkelt och krångelfritt, och det är fortfarande sparformens stora fördel. Men om det enkla och schablonbeskattade sparandet ska förbli en bred och folklig sparform som passar för alla typer av sparare måste de tidigare införa skattehöjningarna rullas tillbaka i sin helhet.

Stockholm 2024-01-30

Frida Bratt, sparekonom

Martin Ringberg, Sverigechef

Johan Tidestad, kommunikationschef

Detta är ett remissvar som Nordnet lämnat in till Finansdepartementet. Du hittar regeringens promemoria där man redogör förslaget i sin helhet här.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
1 Kommentar
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Den fete
Den fete
2024-02-12 12:05

Ja det största problemet med spara de är ju att staten är opålitlig. Manändrar regelverket lite som det passa just för tillfället ISK är ju bara en sak . Hur mycket har staten snattat ur pensionera. Det stora problemet är att den sossialistiska statsmakten går det aldrig att lita till

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm