Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Smarta Portföljer – uppdatering

Nordnets Smarta Portföljer har agerat på börsfallet och halverat den totala exponeringen mot marknaden.

Turbulent marknadsläge

Med tanke på det rådande läget i samband med Covid-19 ser vi ett behov av att skriva en marknadsuppdatering och ge en bild av hur denna skakiga period har påverkat Nordnets Smarta portföljer. Det som genomsyrar marknaderna just nu är en mycket hög volatilitet och stora börsfall på samtliga marknader. Det är en ovanlig tid med stor osäkerhet som råder vilket ger oss en högvolatilit marknaden. VIX volatilitetsindex mäter den implicita volatiliteten i terminsmarknaden och ger oss en indikation på hur marknadsaktörerna bedömmer risken i den amerikanska aktiemarknanden just nu. Som grafen nedan visar befinner vi oss på samma höga nivåer som under den globala finanskrisen.

Läs mer om VIX här .

Även kreditmarknaden har fått frossa i USA. Den har en stor exponering mot oljepriset, som också drabbades hårt som vi skrev om i vårt förra blogginlägg. Saudiarabien har startat ett priskrig vilket drog ner oljepriset på rekordlåga nivåer. Likviditetsproblematik är en stor bidragande faktor till den nu rådande turbulensen. Investerare är rädda att bli sittande med obligationer de inte kommer kunna sälja, att kreditlinorna fryser till is som under senaste finanskrisen. Internationella valutafonden, europeiska centralbanken ECB, amerikanska centralbanken Fed och stater har ställt sig redo för att stötta marknaderna. Centralbankerna har störst makten att ge effektiva stödjande åtgärder, och de sjösätter omfattande stödåtgärder och stärker upp likviditeten i marknaden så gott de kan.

Men innan coronaviruset är under kontroll får vi leva med kraftiga rörelser på marknaderna. Torsdagen den 12 mars fick Stockholmsbörsen det största fallet på tre decennier, med mer än 10,5 %. Amerikanska generalindexet S&P 500 fick sin värsta dag i måndags istället med fall på 12 %, värsta dagen sedan 1987. För våra Smarta portföljer innebär marknadsläget att aktieexponeringen bidragit med negativ avkastning i fonderna. Exponeringen mot obligationer väger till viss del upp med positivt avkastningsbidrag, men dagar med stora fall slår aktiedelens nedgång ändå hårt på avkastningen. 

Kraftigt minskad totalexponering

Nordnet Smarta Portföljer har agerat på börsfallet och halverat den totala exponeringen mot marknaden.

Nordnets Smarta portföljer utgår ifrån en riskallokering och investerar utifrån varje tillgångs riskbidrag till den totala portföljen. En tillgång som har en högre volatilitet eller en ökad korrelation med övriga portfölj får därmed en minskad exponering. När volatiliteten höjs inom flera tillgångsslag viktas fonderna om mer frekvent för att nå de uppsatta volatilitetsmålen. Det är inte aktiva beslut utan sker per automatik som en konsekvens av marknadsläget. 

I rådande marknadstrubulens har den totala exponeringen sänkts kraftigt. Sänkningen har skett i flera omgångar och på de dagar som den totala portföljrisken överskridit det utsatta målet.

Störst ändring har skett i Nordnet Smart 15 som också har den största andelen risk fördelat till aktiemarknaden. Nedan ser ni förändring i exponering mot de olika tillgångsslagen.

Nordnet Smart 5 – Exponering per tillgångsslag 19 mars jämfört med 1 januari 2020

Nordnet Smart 10 – Exponering per tillgångsslag 19 mars jämfört med 1 januari 2020

Nordnet Smart 15 – Exponering per tillgångsslag 19 mars jämfört med 1 januari 2020

Nordnet Smarta portföljer bygger på bred diversifiering mellan olika tillgångsslag. Detta ger en stabilare utveckling över tiden, men är inte immun mot den rådande marknaden. Amerikanska obligationer har bidragit positivt under mars efter kraftiga stimulanser från Fed, men lyckas inte bäga upp de kraftiga rasen på aktiemarknaden. Främsta negativa avkastningsbidrag kommer från den amerikanska aktiemarknaden. Nedan illustreras bruttoavkastningsbidrag per tillgångsslag för respektive fond under mars.

Nordnet Smart 5 – Bruttoavkastning per tillgångsslag 1 mars till 18 mars

Nordnet Smart 10 – Bruttoavkastning per tillgångsslag 1 mars till 18 mars

Nordnet Smart 15 – Bruttoavkastning per tillgångsslag 1 mars till 18 mars

Datakällor: J.P. Morgan och Bloomberg. Bruttoavkastningen summerar inte till fondens totala avkastning under samma period då den presenteras utan förvaltningsavgift samt effekter av valutahedge m.m. Samtliga nominella exponeringsvikter är durationsjusterade till 10 år.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer