Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Smarta Portföljer maj

Återhämtningen på börserna fortsatte i maj. Eftersom Smarta Portföljer har fortsatt minskad exponering för att reducera riskerna fick fonderna en måttlig uppgång. Smart 5 fick en avkastning på -0,18 % i maj, Smart 10 fick + 0,63 % , och Smart 15 en avkastning på + 1,50 % .

I maj fortsatte återhämtningen på aktiemarknaderna. Effekterna av pandemin dominerade även denna månad, med ett ökat fokus på när länder skulle börja släppa på sina restriktioner och hur det i sin tur skulle påverka ekonomin. Volatiliteten minskade och de mer måttliga marknadsrörelserna jämfört med april tyder på att investerare är mer vaksamma kring hur situationen utvecklas.

Många stater i USA började en återgång till det normala, även om infektionsgraden bara sjunkit ner till cirka 65% av den högsta toppen i mitten av april. S&P 500 stod i slutet av månaden 4,8% högre och är nu bara 10% under februari-toppen. Smittspridningen i de stora europeiska ekonomierna har sjunkit avsevärt, men Storbritannien har högre infektionsgrad jämfört med de europeiska grannländerna.

Investerare blev mer optimistiska efter att ett försök med vaccin mot COVID-19 på människor visade sig framgångsrikt. Tillväxtaktier (growth) slog värde-aktier (value) och utvecklingen för globala statsobligationer i stort sett stod stilla. De europeiska och japanska aktiemarknaderna, som är typiskt cykliska marknader, avslutade också månaden på högre nivåer. Trots de första stegen som vidtagits för samhällen att komma tillbaka samt positiva nyheter om ett potentiellt vaccin, är det fortfarande för tidigt att säga med säkerhet hur pandemin kommer att utvecklas.

Nordnet har uppdaterat strategin för fonderna under vintern och våren, och några av de planerade ändringarna har nu genomförts i enlighet med detta. Vi kommer löpande se över modellerna och ständigt sträva efter att förbättra dem.

En av de första förändringarna som gjorts denna månad är ESG-implementering. ESG står för Environmental, (miljö) Social, Governance (styrning), vilka är hållbara kriterier för investeringar. Förändringen för Smart-fonderna resulterade i tre nya ESG MSCI-utvalda index. Vi arbetade med MSCI för att skapa exklusiva ESG-riktmärken för globala marknaden, Nordamerika, Europa, Stillahavsområdet och tillväxtmarknader. Dessa index följer noga de regionala riktmärkena med beaktande av ESG-kriterier, vilket resulterar i tre uteslutningsnivåer:

  • ESG-betyg: MSCI använder en regelbaserad metod för att identifiera branschledare och eftersläpare. De betygsätter företag i en skala från “AAA till CCC” beroende på deras exponering mot ESG-risker och hur väl de hanterar dessa risker relativt andra företag. Företag måste ha en MSCI ESG-betyg på “BB” eller högre för att vara berättigade till inkludering i indexen. Mer information om ESG-betyg finns på https://www.msci.com/esg-ratings
  • Betyg för ESG-kontroverser: MSCI ESG-kontroverser tillåter institutionella investerare att analysera ett företags betydande sociala, miljömässiga och styrande effekter genom att identifiera företagens engagemang i stora ESG-kontroverser, följa internationella normer och principer och bedöma företagets resultat med avseende på dessa normer och principer . Kontrovers-betygen är på en skala från 0 (värst) till 10 (bäst). Vi utesluter alla företag som har ett betyg under 3.
  • Kontroversiella kriterier för affärsinvolvering: Identifiera de företag som är involverade i vissa affärsverksamhet och utesluta dem. Det rör sig om företag i branscher som t.ex. alkohol, kasinospel, tobak, kärnkraft, vapen, kol, olje- och gasutvinning med mera.

En till förändring som införts i modellen för Smarta portföljer är en funktion för att öka följsamheten och snabbare uppfatta trender. Ändringen innebär att modellen ökar eller minskar exponeringen för en tillgångsklass i viss utsträckning mer frekvent, beroende på den långsiktiga trenden för den tillgångsklassen. Fonderna kommer därmed att kunna fånga långsiktiga positiva trender i större utsträckning och även minska risker för tillgångar som presterar dåligt.

Återhämtningen på börserna fortsatte i maj. Eftersom Smarta Portföljer har minskad exponering för att reducera riskerna fick fonderna en måttlig uppgång. Aktieexponeringen bidrog positivt till portföljernas avkastning, medan Alternatives gav ett negativt avkastningsbidrag. Som vi beskrev i inlägget för april har modellerna minskat den totala exponeringen i portföljerna för att dra ner på risken, vilket innebär att de fortfarande är rustade för turbulens på marknaden.

2020-05Senaste 12 månadernaHittills i årSedan start
Smart 5-0,18%-8,76%-10,05%-8,17%
Smart 100,63%-13,20%-17,34%-13,63%
Smart 151,50%-19,47%-26,80%-20,81%

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Nordnet Smarta Portföljer är stängda för handel under följande datum:

Stängda handelsdagar i Juni
2020-06-01
2020-06-05
2020-06-08
2020-06-19

Du kan lägga ordrar precis som vanligt, men affärsdag och bokning av affären på ditt konto kommer skjutas upp under den stängda handelsdagen.

Datakällor: J.P. Morgan och Bloomberg. Bruttoavkastningen summerar inte till fondens totala avkastning under samma period då den presenteras utan förvaltningsavgift samt effekter av valutahedge m.m. Samtliga nominella exponeringsvikter är durationsjusterade till 10 år.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer