Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Smarta Portföljer april

Efter den förfärliga nedgången i mars såg vi i april istället en återhämtning på börserna. Eftersom Smarta Portföljer har minskat på exponeringen för att reducera riskerna fick fonderna en måttlig uppgång. Smart 5 fick en avkastning på 0,17 % i april, Smart 10 fick 0,67 % , och Smart 15 en avkastning på 1,72 % .

Efter den svåra krisen i mars återhämtade sig marknaderna kraftigt i april, trots att vi ännu inte fått se ett slut på den globala COVID-19-pandemin. Viruset fortsätter att spridas globalt, men i vissa länder börjar man nu se längre antal nya fall och flera länder planerar att gradvis öppna upp samhällena igen för att få igång ekonomin. I Europa kommer både Tyskland och Italien släppa på restriktioner, men de ekonomiska utsikterna ser fortfarande dystra ut med låga BNP-estimeringar. Eurozonens reala BNP minskade med 3,8% under årets första kvartal och under andra kvartalet kommer vi sannolikt se ytterligare en nedgång. Internationella valutafonden beräknar en minskning av BNP 2020 på över 7%. Europeiska centralbanken (ECB) fortsatte sitt stora lättnadsprogram och tillämpar nu en viss flexibilitet genom att köpa mer statsobligationer i de länder som har störst behov på grund av viruset, däribland Italien och Spanien. Eurogruppen lanserade en stödplan på 540 miljarder euro och Europeiska rådet lanserade en återhämtningsfond. ECB minskade också säkerhetskraven för att inkludera värdepapper med hög avkastning för att stödja utlåning till små och medelstora företag.

I USA har hanteringen av epidemin blivit en politisk fråga inför valet i höst. Den amerikanska ekonomin föll med 4,8 % under första kvartalet och arbetslösheten har ökat avsevärt. Fed ingrep dock oväntat snabbt med kraftiga åtgärder, och vi kan få se ytterligare stöd fortsättningsvis. I Kina har ekonomin gradvis återhämtat sig. Under det första kvartalet minskade BNP med 6,8 % men sedan i mars har man sett en återhämtning för flera branscher.

De stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker världen över genomfört har varit betydande för att minska på skadorna som orsakats av den ekonomiska nedläggningen, vilket trots pandemin har lett till en hyfsat positiv tro på aktiemarknaderna. Volatiliteten har nu minskat från de tidigare extrema nivåerna i mars. I april var det utvecklade aktiemarknader som överträffade tillväxtmarknaderna, och USA blev den största vinnaren. Index för amerikanska storbolag ökade med knappt 13 % och har nu återhämtat nästan 60 % av den tidigare kraftiga nedgången i mars. Aktieindex för tillväxtmarknader och Asien gick också starkt under månaden. Även obligationsmarknaden rusade tack vare de massiva penningpolitiska åtgärder som vidtagits globalt, t.ex. att centralbanker åtagit sig att köpa stats- och företagsobligationer. Oljepriserna är dock fortsatt volatila och överenskommelsen om produktionsnedskärningar kom lite för sent. WTI-oljeterminerna fick för första gången någonsin negativa priser på grund av svag efterfrågan vilket resulterade i att USA:s fysiska lager blev överfyllda.

Trots marknadens återhämtning i april kvarstår dock en betydande osäkerhet kring den globala tillväxten under de kommande kvartalen. Mycket kommer att bero på i vilken utsträckning ekonomier framgångsrikt kan öppnas igen.

April- 20Senaste 12 månadernaHittills i årSedan start
Smart 50,17%-8,75%-9,88%-8,00%
Smart 100,67%-15,03%-17,86%-14,17%
Smart 151,72%-23,26%-27,89%-21,98%

Nordnet Smarta Portföljer gynnades av den breda återhämtningen i april, men med en lägre exponering på grund av den senaste tidens marknadsoro. Alla tillgångsslag bidrog positivt förutom Alternatives (Risk Premia). Exponeringen är fortfarande på låga nivåer jämfört med det långsiktiga genomsnittet vilket innebär att fonderna utrustade för att hantera mer volatilitet och nya chocker, snarare än en snabb återhämtning. Läs mer om hur fonderna reducerade exponeringen i vårt blogginlägg för mars.

Vi förväntar oss inte att riskparitetsmodellen kommer att öka exponeringen mycket mer förrän de extrema volatilitetsspikarna i mars har skiftat ut ur tremånadersfönstret. Även då kommer det att ta lite tid innan de är tillbaka på en mer långsiktig genomsnittlig exponering, eftersom volatiliteten fortfarande är på en högre nivå. Modellen kommer dock kompletteras med så kallad “Trend Overlay” under de närmsta veckorna, vilket ökar eller minskar exponeringen för en tillgångsklass i viss utsträckning mer frekvent, beroende på den långsiktiga trenden för den tillgångsklassen. Fonderna kommer därmed att kunna fånga långsiktiga positiva trender i större utsträckning och även minska risker för tillgångar som presterar dåligt.

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Datakällor: J.P. Morgan och Bloomberg. Bruttoavkastningen summerar inte till fondens totala avkastning under samma period då den presenteras utan förvaltningsavgift samt effekter av valutahedge m.m. Samtliga nominella exponeringsvikter är durationsjusterade till 10 år.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2020-05-13 17:20

Hej Nordnet,
jag ser att Smart 15-fonden enligt graferna hade en större Notional exposure mot alla tillgångsslag förra månaden. Hur fungerar det? Vad är alternative och varför har alternative gått så rysligt dåligt?