Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Smarta Portföljer mars

Mars var en tuff månad för de flesta investerare, med den snabbaste börsnedgången på decennier. Nordnets Smarta Portföljer drabbades också och fondernas breda diversifiering fick dålig effekt, eftersom alla tillgångsslag föll. Smart 5 avslutade månaden med -7,54% i avkastning, Smart 10 -13,85% och Smart 15 med -21,33% . 

Mars månad går till historien som en riktig rysare för de flesta investerare med den snabbaste nedgången på årtionden. COVID-19-pandemin avslutade historiens längsta tillväxtmarknad. Trots att de flesta analytiker bedömtatt vi befann oss i en slutet av konjunkturcykeln trodde ingen att vändpunkten skulle dyka upp så snabbt och brutalt. Förra årets diskussioner kring när em lågkonjunktur skulle komma har nu ersatts med resonemang kring hur lång och djup den kommer att bli. Den finansiella data vi sett hittills illustrerar omfattningen av denna ekonomiska kris. Över tre miljoner människor i USA anmälde sig för arbetslöshetsförmåner på en vecka, fyra gånger fler än rekordet från 1982. Detta är inte en normal lågkonjunktur, utan en chock för ekonomin som vi inte bevittnat sedan andra världskriget.

Det som gör denna finansiella kris unik är att den orsakas av lösningar på den medicinska krisen. Många länder har infört utegångsförbud och stora restriktioner när det kommer till sociala interaktioner, vilket stannat av den ekonomiska aktiviteten. Många tjänstesektorer är till stor del stängda. Resor över gränserna är inställda och det finns störningar även för frakt och logistik. Industrin tar också en smäll och biltillverkare har stängt ner fabriker. Med stora delar av ekonomin i låsning är en lågkonjunktur oundviklig. Det är isoleringspolitiken, och inte infektionsgraden, som avgör de ekonomiska effekterna. När hushåll världen över stannar hemma och bara spenderar det som är mest nödvändigt, får det en direkt påverkan på den globala ekonomin.

Centralbanker och regeringar runtom världen har agerad kraftfullt och snabbt, allt för att undvika att hälsokrisen övergår i en regelrätt finanskris. Flera regeringar har utfärdat lån till både små och stora företag och i USA lanserades ett finanspolitiskt stimulanspaket värt 10% av BNP, vilket är det största någonsin. Centralbanker har sänkt de redan låga räntorna ytterligare, Fed har signalerat att de kommer att köpa så många statsobligationer som behövs och därmed ge regeringen en låg upplåningskostnad för deras enorma finanspolitiska stimulans. Storbritannien och Tyskland har beslutat att betala en stor del av lönerna under avstängningarna för att förhindra uppsägningar. Bank of England och ECB har åtagit sig att hålla regeringarna välfinansierade för att övervinna denna kris.

Det är för tidigt att försöka bedöma den slutliga påverkan av coronaviruset på ekonomin. Ju tidigare smittspridningen av viruset kan begränsas, desto snabbare kan den ekonomiska återhämtningen ske. Om de massiva åtgärderna för att stoppa viruset inte fortsätter allt för länge, kan återhämtningen bli relativt stark. När virusets smittspridning på något sätt kan kontrolleras borde vi kunna gå ut och spendera igen och kanske till och med kompensera för den tid vi inte spenderat. Denna ljusa framtidsutsikt kan dock hämmas av att vi då hunnit gå in i en djup lågkonjunktur med högre arbetslöshet som följd. Osäkerheten är en stor faktor i det hela. Ingen vet när detta kommer vara helt över, och framtiden är oviss. De omfattande globala stimulansåtgärderna bör dock kunna hjälpa ekonomin att återhämta sig.

Vi är nu i en recession med ett helt annat marknadsklimat än tidigare. Efter ett av de kraftigaste och snabbaste fallen för aktiemarknaderna i historien så återhämtade sig marknaden mot slutet av månaden efter att förtroende och likviditet återställts i marknaden genom stimulansåtgärder och  drivet av ovanligt stora omallokeringar av pensionsfonder efter de kraftiga fallen tidigare under kvartalet. April har börjat svagt och det kommer troligtvis ta tid att omvärdera aktier och nå stabila nivåer så vi förväntar oss att marknaderna kommer fortsätta vara volatila under en tid framöver. Läs mer om hur länge Bear markets normalt sett brukar vara i vår investeringscoach Alexanders blogginlägg här.

mar-20 Senaste 12 månaderna Hittills i år Sedan start
Smart 5 -7,54% -9,73% -10,04% -8,16%
Smart 10 -13,85% -16,16% -18,40% -14,74%
Smart 15 -21,33% -24,28% -29,11% -23,30%

Aktiemarknaden har tagit den största smällen och föll kraftigt under det första kvartalet med majoriteten av nedgången i mars. Utvecklade marknader backade med 21%, amerikanska börsen gick ned 20% och Europa 21%. Tillväxtmarknaderna sjönk nästan 24%.

Även kreditmarknaden har haft en tuff period. Priserna på företagsobligationer sjönk på grund av osäkerhet om framtida företagsvinster och den ökade risken för konkurser. Som förväntat har mer riskabla obligationer och krediter med hög avkastning (high yield) fallit mer än säkrare obligationer och krediter (investment grade).

Obligationer presterade, men sämre än väntat. Statsobligationer drevs av räntesänkningar, men korrelationen mellan obligationer och aktier höll inte under de mest intensiva dagarna vilket ledde till spekulationer kring om de verkligen utgör en säker fristad i turbulenta tider.

Råvarupriserna föll med guld som ett förväntat undantag. När världen stoppade verksamheten och produktionen stannade även efterfrågan på de flesta varor. Priserna på olja minskade med 60% i mars på grund av minskad efterfrågan och ökat utbud när OPEC och Ryssland inte enades om produktionsbegränsningarna, vilket vi skrev mer om i inlägget för februari.

Nordnets Smarta portföljer utgår ifrån en riskallokering och investerar utifrån varje tillgångs riskbidrag till den totala portföljen. En tillgång som har en högre volatilitet eller en ökad korrelation med övriga portföljen får därmed en minskad exponering. När volatiliteten höjs inom flera tillgångsslag viktas fonderna om mer frekvent för att nå de uppsatta volatilitetsmålen. Det är inte aktiva beslut utan sker per automatik som en konsekvens av marknadsläget. Fonderna har reagerat på de förändrade marknadsförhållandena och minskat den totala exponeringen kraftigt. Sänkningen har skett i flera omgångar på de dagar som den totala portföljrisken överskridit det utsatta volatilitetsmålet. Störst ändring har skett i Nordnet Smart 15 som också har högst risk i och med högre exponering mot aktiemarknaden.

Med tanke på marknadsläget uppdaterade vi bloggen med ett extra inlägg i mitten av mars kring hur Smartfonderna hanterat volatiliteten.Exponeringen är nu rekordlåg och har reducerats till en tredjedel av exponeringen före krisen. Detta gör portföljerna rustade inför potentiell fortsatt turbulens. Så småningom, när marknaden stabiliseras, kommer modellen gradvis att återgå till mer normala och långsiktiga nivåer. Om vi å andra sidan skulle se en snabb, stark uppgång i en fortsatt turbulent marknad, kommer Smartfonderna ha en försiktig start innan de ökar exponeringen då en tydlig trend formerats.

Jämfört med globala aktieindex föll Smart 15 mer i mars. Hur är det möjligt givet att risken reducerades löpande under månaden? Eftersom alla tillgångar hade en negativ utveckling under månaden så hjälpte det inte att diversifiera mellan tillgångar för att balansera ut fallen mellan tillgångsklasserna. Dessutom hade aktiemarknaden en tydlig uppgång, så kallat bear market rally, sista veckan innan kvartalsskiftet som fonden inte följde i samma mån, då risken i portföljen reducerats tidigare under månaden. Detta stämmer även på Smart 5 och Smart 10 men till lägre grad.

Vid snabba fall som detta, och när diversifiering mellan riskfyllda och säkrare tillgångar inte balanserar av varandra, kommer denna typ av fond vanligtvis att minska exponeringen i efterhand, och vice versa – och därmed förlora mot traditionella fonder med liknande risk. Men om mer gradvisa fall och gradvisa ökningar inträffar kommer riskparitetsfonderna i allmänhet att överprestera på lång sikt. Vi såg detsamma under finanskrisen 2008-09. Simuleringar av Smarta Portföljers strategi visar att de förlorade mot relevanta referensindex under första hälften av finanskrisen, men gick bättre än samma jämförelseindex under senare halvan.

Det är också värt att kommentera att volatiliteten under de senaste 12 månaderna är över målet. Som namnet antyder har Smart 5 ett volatilitetsmål på 5. De extrema fluktuationerna under de senaste veckorna har inneburit att volatiliteten nu ligger på 9,26%. Smart 10 ligger nu på 16,22% och Smart 15 på 25,74%. Anledningen till de stora avvikelserna från målet är att det beräknas i förväg (ex-ante), medan den realiserade volatiliteten beräknas i efterhand (ex-post). Den totala portföljrisken är således inte alltid i linje med volatilitetsmålet. Fram till nyår var den realiserade volatiliteten faktiskt något lägre än målet.

Alla tre Smart-fonderna påverkades negativt. I mars såg vi nedgångar i nästan alla tillgångsslag.  Nedgången på aktiemarknaden i USA hade den största effekten på portföljerna, men också oljepriskollapsen och den stora nedgången i värdefaktorn och REIT (real estate investment trust). Säljflödena på marknaden var snabbare än någonsin vilket gav fondernas riskparitetsfunktion mycket kort tid att anpassa sig på. Vi såg fördelar med vår breda diversifiering, speciellt från statsobligationerna, men samtidigt stärktes dollarn mot de nordiska valutorna vilket resulterade i negativ resultatfördelning från valutasäkringen. Men med dollarn på historiska höjder och den återvändande karaktären av valutakursen är vi övertygade om att reducering av valutarisker är en sund metod på lång sikt.

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
5 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2020-04-09 08:47

Hej, och tack för förklaring kring status i fonderna och varför det går så dåligt mot utsatta mål.

Vad jag har svårt att greppa, och jag kan ha fel, är varför dessa fonder levererade så svagt när marknaderna fortfarande gick starkt (innan Corona).

Jag tycker inte avkastningen varit ok under bra tider och verkar ta mer stryk än övriga under ”dåliga” tider. Det känns inte så smart och jag börjar ifrågasätta mitt eget beslut att placera pensionspengar här. Bör man stanna kvar eller gå över till traditionella fonder (index)? Har ca 20 år kvar innan planerad pension.

Anonym
Anonym
Svara till  Anonym
2020-04-27 15:35

Hej Marcus, Vi förstår dina tankar och det beror på ett par tillfälliga faktorer. En anledning till att fonderna inte följde med i aktiemarknadsuppgången i samma grad beror dels på att de inte enbart är exponerade mot aktier, utan diversifierade mot andra tillgångsslag. När aktiemarknaden går så pass bra som under H2 2019 är det svårt för Smart fonderna, som är diversifierade mellan olika tillgångsslag, att hänga med på samma utveckling. Till exempel har vi redovisat i våra marknadskommentarer innan krisen att Alternatives presterat dålig, drivet av Value-aktier. Alla tillgångsslag kommer förmodligen inte gå bra samtidigt men det gäller att… Läs mer »

Anonym
Anonym
2020-04-09 20:10

Citat ur Nordnetbloggen angående Super-fonderna (t.ex. Superfonden Norge):
”Nordnet har sedan en tid tillbaka haft en dialog med Konsumentverket och Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) angående fondernas namn.
Konsumentverket har gjort en allmän granskning av de namn som fondbolag använder på sina fonder, och i Nordnets fall är de av uppfattningen att prefixet ”Super” inte är vederhäftigt och kan vilseleda konsumenter.”

Hur är det med prefixet ”Smart”. Det finns inget som för närvarande styrker att ”Smart-fonderna” lever upp till sitt namn. ”Naiv” kanske vore ett mer klyftigt prefix?

Anonym
Anonym
2020-06-01 21:30

De som gjort dessa fonder borde ju få kicken. När man dessutom placerats om automatiskt till dessa pissfonder.

Anonym
Anonym
2020-09-10 16:28

Att en avgiftsbelagd fond kan prestera så mycket sämre än billiga indexfonder känns tungt, vad betalar man för? Hur är det möjligt att efter en skraftig nedgång lyckas undvika större delen av aktiemarknadens rekyl upp igen? Framtiden får utvisa men just nu en fond som får underkänt.