Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Smarta Portföljer juni

Smarta fonder uppvisar en neutral månatlig utveckling där alla tillgångsklasser utom alternatives bidrog positivt. Smart 5 fick en avkastning på -0,19%, Smart 10 -0,17 % och Smart 15 på 0,10 %.

I juni fortsatte den snabba globala återhämtningen och går till historien som det bästa kvartalet sedan 1998 och den snabbaste återhämtningen efter en kris någonsin. Utvecklade aktiemarknader steg 20% under kvartalet tätt följt av tillväxtmarknader som steg 18%. Inte bara aktiemarknaderna har haft en snabb återhämtning, även tillgångar som normalt sett är negativt korrelerade såsom guld och korta räntepapper har stigit kraftigt. Den positiva utvecklingen i flertalet tillgångsklasser beror till stor del på att centralbanker och regeringar ingrepsnabbt med kraftfulla stimulanspaket och att flera ekonomier har börjat öppna upp igen.

De globala infektionsfallen av COVID-19 ökar dock fortfarande, och det spekuleras i om centralbankerna kan tvingas rulla tillbaka åtgärdspaketen och stödköpen för tidigt, något som skulle få kraftigt negativa effekter på aktiemarknaden. Samtidigt ökar de politiska spänningarna med ett amerikanskt presidentval som närmar sig, BREXIT fortfarande olöst, eskalerande spänningar mellan Kina och resten av världen samt den växande oron över att statsskulderna återigen ska skena inom EU.

Ett turbulent halvår

Efter flera goda börsår gjorde marknaden till slut en helomvändning och första kvartalet 2020 bjöd på det kraftigaste raset sedan finanskrisen och den snabbast nedgången någonsin. Aldrig tidigare har amerikanska S&P 500 rasat 30% så snabbt som i februari-mars i år. Det tog 22 dagar och inkluderade den sämsta dagsutvecklingen sedan Svarta Måndagen 1987. Detta kan jämföras med den globala finanskrisen 2007 där det tog 250 dagar eller IT-kraschen år 2000 som tog 369 dagar. Marknadsrisken illustrerat av VIX volatilitetsindex gjorde den kraftigaste dagsökningen någonsin och stängde på högsta nivån sedan de började mäta år 1990. Det blev snabbt tydligt att detta inte var någon vanlig marknadsturbulens utan den snabbaste, mest dramatiska kraschen i historien.

Källa: Bloomberg

Smartfonderna är utvecklade för att skapa en så bred diversifiering som möjligt. Det är ett bra sätt att parera och anpassa portföljen efter marknadscykeln och lägga tyngdpunkten på de tillgångsklasser som levererar avkastning i det marknadsklimat vi befinner oss i just nu. Smart är däremot inte utvecklade för att hantera marknadskrascher av denna hastighet. Såväl aktier som råvaror och räntor tappade värde i kraschen och den normalt lågt korrelerade eller negativt korrelerade tillgångarna kunde inte hålla emot. Alla tre Smartfonder tappade ungefär lika mycket som sina jämförelseindex trots att de är betydligt bättre diversifierade. Det är vi inte nöjda med och mycket arbete lagts på att identifiera hur vi kan förbättra Smart riskhantering för att bättre klara extremt snabba marknadshändelser, ofta kallade ”Black Swans”.

Under årets andra kvartal förvånade marknaden igen. Trots en strid ström av negativ makrostatistik, kontinuerligt ökade infektionsfall av COVID-19 och ökad geopolitisk turbulens så återhämtade sig börsen snabbt. Det bjöds på det bästa kvartalet för S&P 500 sedan 1998. Ännu har raset inte helt återhämtats, men det är mindre än fyra månader sedan det vände och i denna takt är det inte långt kvar. Som jämförelse tog det 49 månader innan raset under den globala finanskrisen återhämtat sig, 56 månader för IT-kraschen och 20 månader 1987.

Smartfondernas riskmodell reagerade på det kraftiga fallet och baserat på hur tidigare krascher utvecklats över månader innan de slutligen når botten så sänktes risken ordentligt i portföljerna. Exponeringen mot framförallt aktiemarknaden minskades med uppemot 80% för att vara förberedd inför eventuell fortsättning på raset. När den normala krisutvecklingen uteblev och det istället skedde en helt unik V-formad återhämtning missade Smartfonderna detta och halkade efter jämförelseindex. Återigen något vi inte är nöjda med och har använt för att förbättra modellen. I Smart 10 minskade aktieexponeringen från omkring 50% till 12 % snabbt samtidigt som den realiserade portföljrisken steg. Om Smart 10 inte minskat aktieandelen hade risken i fonden mångdubblats med en volatilitet över 40%. Detta hade varit förödande om marknaden fortsatt nedåt likt de tidigare kriserna.

Att Smartmodellen håller risken stabil har många fördelar och är klokt för en långsiktig sparare, men vid en snabb krasch och återhämtning blir effekten att exponeringen sänks och uppgången missas. Marknadens beteende var med andra ord sämsta möjliga för Smartfonderna vars riskmodell positionerade sig för en fortsatt turbulens.

Lärdomarna från den ännu pågående Covidkrisen är många och de konkreta åtgärder vi gjort i förvaltning av Smartfonderna är följande:

 • Stresstester av svansrisk. Smartfonderna räknar ut den aktuella svansrisken i portföljen och minskar exponeringen om den är för hög. På så sätt hanteras det bättre att finansmarknaden inte är normalfördelad och har så kallade ”fat tails”.
 • Trendfilter. Om en tillgång visar på en negativ pristrend minskas exponeringen mot denna tillgång. På så sätt blir Smartfonderna mer responsiva mot förändringar i marknaden.
 • Riskbudget. Liksom tidigare fördelas allokeringen till tillgångar till enligt en riskbudget. När en tillgångs marknadsrisk ökar eller om tillgångar börjar bete sig likadant vilket är vanligt i stressade marknader så minskas exponeringen.

Dessa ändringar är redan implementerade tillsammans med ESG-screening. Med det tror vi att Smarts förvaltningsmodell är bättre förberedd inför framtida marknadsturbulens. Den portföljmetodik som Smartfonderna tillämpar har utan tvekan inte levererat tillfredsställande under Covidkrisen och vi är inte nöjda med utfallet, men den långsiktiga övertygelsen om att diversifiering vinner i längden och att riskbudgetering är det sundaste och smartaste sättet att uppnå detta kvarstår.

Nedan är svar på några vanliga frågor vi fått den senaste tiden. Första halvåret på 2020 går till historien som ett minst sagt unikt halvår. Vi har beskrivit i de tidigare blogginläggen hur Covid-19 slog till som ett ”Black Swan”-event, och hur denna kris skiljde sig från tidigare, då alla tillgångsslag föll samtidigt och så fort. Men det tål att upprepas och vi ser ett behov av att besvara de frågor som uppstått under våren gällande hur Smarta portföljer hanterat pandemin.

 • Hur fungerar Smarta Portföljer i allmänhet, enkelt beskrivet?
  Nordnet Smarta portföljer är en helhetslösning för långsiktigt sparande. Det är diversifierade portföljer som sprider riskerna både geografiskt och mellan olika tillgångsslag. De har en inbyggd riskhantering och ett hållbarhetsfokus vilket innebär att de väljer bort aktier som inte uppfyller kriterier inom ESG (Environment, Social, Governance).

 • Varför föll fonderna så mycket under februari-mars?
  De globala aktiemarknaderna föll kraftigt under februari och mars, vilket förmodligen inte lyckats undgå någon. Smarta portföljer som utöver aktieexponering också har andra tillgångsslag för att sprida riskerna borde enligt tidigare erfarenheter och stresstester ha klarat sig bättre än de globala aktiemarknaderna. Tyvärr visade sig denna kris olik de tidigare scenarier som stresstestats i fonderna, då alla tillgångsslag föll samtidigt, även obligationer och råvaror. Det går i princip emot all finansiell teori; obligationer ska vara ett portföljskydd under kriser då aktiemarknaderna är skakiga – men det stämde inte under den här pandemin. Stresstester kommer se annorlunda ut i framtiden eftersom de numera kommer inkludera Covid-19 som ett skräckexempel på när inga tillgångsslag gav avkastning.

 • Hur styr vi risken i fonderna?
  Genom sofistikerade metoder har Nordnet Smarta Portföljer tre risksignaler att förhålla sig till:
  1. Stresstest:
  Eftersom finansmarknaden inte är förutsägbar behöver man hjälp med att hålla koll på när en tillgång gått ner mycket, och bevaka den extra noga. Modellen i Smarta portföljer studerar scenarier där marknaden gått ner mycket och korrelationen mellan tillgångarna ökar. Den utsätter sig för stresstester med ofördelaktiga scenarier för att se hur utfallet blir. Det hjälper till att öka medvetenheten och på så sätt kunna sänka riskerna i portföljerna på längre sikt.
  2. Observation av trender:
  Trender tenderar att hålla i sig, därför uppmärksammar Nordnet Smarta portföljer negativa pristrender för att snabbare göra sig av med ofördelaktiga innehav.
  3. Balans:
  Smarta Portföljer har en riskbudget, både totalt och per tillgångsslag, vilket innebär att de accepterar en viss nivå av risk. Om ett tillgångsslag visar sig vara mer volatilt än normalt, kommer den exponeringen därför automatiskt att minska, då det tillgångsslaget inte längre håller sin riskbudget. Då aktier är det mest riskfyllda tillgångsslaget är det under en finanskris troligt att aktieexponeringen minskar mest i portföljerna.
 • Varför har inte Nordnet Smarta Portföljer återhämtats sedan mars i samma grad som börsen har gjort?
  Den extrema volatiliteten som uppstod i slutet av februari och under mars gjorde att portföljerna, enligt sina strategier och riskmål, drog ner exponeringen mot alla tillgångsslag och framförallt aktieexponeringen, eftersom aktier är det mest riskfyllda tillgångsslaget i portföljerna. Historik och stresstester av olika scenarier från tidigare finanskriser visat att det är bra med en riskbudget, som gör att fonderna systematiskt drar ner exponeringen under krisen för att bromsa nedgången och reducera risken för fortsatta fall. Men Covid-19 var en annorlunda kris även i detta hänseende, då den skedde så fort. Historiskt har globala aktie-index aldrig tidigare fallit så kraftigt på ett par veckor för att sedan, tack vare rekordstora stimulanspaket från världens regeringar, återhämta sig så snabbt. Krisens hastighet, både i fall och i uppgång, innebar att Smarta Portföljer drog ner exponeringen för sent. När de sedan hade en lägre exponering, som är tänkt att skydda portföljerna under en fortsatt kris, så skenade börserna upp igen som ett V. Det gjorde att Smarta Portföljer inte hängde med på grund av den reducerade exponeringen. Det är värt att understryka att en så snabb och rejäl nedgång tillsammans med en så snabb återhämtning, inte ägt rum tidigare.
2020-06Senaste 12 månadernaHittills i årSedan start
Smart 5-0,19%-11,70%-10,22%-8,34%
Smart 10-0,17%-17,89%-17,48%-13,78%
Smart 150,10%-25,31%-26,73%-20,73%

Smarta fonder uppvisar i juni en neutral månatlig utveckling där alla tillgångsklasser förutom alternatives bidrog positivt. Den totala exponeringen är fortfarande lägre än normalt på grund av de höga volatilitetsnivåerna i mars och att marknadsrisken fortfarande är högre än vanligt. De ändringar vi genomförde förra månaden är nu på plats och de aktieindex som fonderna replikerar är numera ESG-klassificerade, för att ta bort exponering för företag som ligger efter i frågor som rör miljö, socialt ansvar och styrning.

Nordnet Smarta Portföljer är stängda för handel under följande datum:

Stängda handelsdagar i juli
2020-07-01
2020-07-03
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-31

Du kan lägga ordrar precis som vanligt, men affärsdag och bokning av affären på ditt konto kommer skjutas upp under den stängda handelsdagen.

Datakällor: J.P. Morgan och Bloomberg. Bruttoavkastningen summerar inte till fondens totala avkastning under samma period då den presenteras utan förvaltningsavgift samt effekter av valutahedge m.m. Samtliga nominella exponeringsvikter är durationsjusterade till 10 år.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer