Hoppa till huvudinnehållet

Nordnet Smarta Portföljer juli

Smarta portföljer fick en stabil månad med positiv avkastningsbidrag från flera tillgångsklasser. Smart 5 avslutade månaden på 0,5%, Smart 10 på 1,35 % och Smart 15 steg med 2,40 %.

Juli är vanligtvis en lite lugnare månad på börsen och även denna juli blev mer stabil, trots fortsatt rådande pandemi. Dollarkursen har som många förutspått sjunkit gentemot de asiatiska och europeiska valutorna, med anledning av de stora stödåtgärderna från Fed. När man ökar penningmängden leder det med största sannolikhet till att valutan sjunker gentemot andra valutor. Vi är mitt i den amerikanska kvartalsrapportsäsongen, där förväntningarna legat på en ungefärlig minskning på 45% från föregående år. Men nu när mer än 55% av företagen publicerat sina rapporter har resultaten varit lite starkare än väntat. De stora amerikanska bolagen FAANG, har generellt visat fortsatt goda resultat och släppt positiva rapporter. S&P 500 ökade med 5,6% under månaden. Dock visar USA:s tillväxtsiffror på en kraftig nedgång under det andra kvartalet, ner 32,9% jämfört med föregående kvartal.

Även om det är den största nedgången i BNP sedan andra världskriget, verkar det som att många investerare tenderar att vara positiva och förlita sig på en återhämtning. Juli gav oss ytterligare tecken på att ekonomin förbättrats efter att många restriktioner släpptes och så kallade ”lock downs” upphörde. Förhoppningarna om ett vaccin ökade ytterligare denna månad, tack vare positiva resultat på tester, som dock fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie. Aktiemarknaderna steg , där utvecklade marknader avslutade juli med 4,8% och tillväxtmarknader på 9 %. I Kina ökade BNP för andra kvartalet med 3,2% från år till år och den kinesiska aktiemarknaden steg med 8,7% under månaden. Även guldet steg med 11%. Smarta portföljers aktieexponering är mot ESG utvalda index som också avslutade månaden positivt:

IndexAvkastning Juli
ESG Europe Select:5,52%
ESG North America Select:5,87%
ESG Pacific Select:2,10%
Smarta portföljers aktieexponering är utvalda index efter ESG-kriterier

I USA började antalet nya infektioner att stiga från mitten av juni, och den trenden höll i sig i i princip hela juli. De första utbrotten av Covid-19 var mestadels centrerat i de nordöstra staterna och New York, men under juni och juli började infektioner snabbt öka över resten av landet. I slutet av månaden konstaterade man att även landsbygden i USA drabbats hårt, som tidigare lyckats hålla sig relativt oskadda. Som ett resultat av det har många stater nu börjat vända eller pausa planerna om att återgå till det mer normala. Trots ett högre antal nya infektioner är antalet nya dagliga dödsfall till följd av Covid-19 nu lägre än tidigare. Det kan bero på förbättrad behandling men även mer social distans bland de äldre och högriskgrupperna. Återhämtningen på arbetsmarknaden visar också några tecken på att den negativa trenden stannat av. Arbetslösheten är fortfarande hög, men faller inte längre.

Inom politiken råder hög press på att ge ytterligare finansiella för att rädda företagen, motverka den ökande arbetslösheten och gynna konsumtionen. Men de Europeiska centralbankerna har legat lågt under den senaste månaden, efter att tidigare sköljt över marknaderna med likviditet under våren och sänkt räntorna från redan låga nivåer. De snabba åtgärderna från centralbanker och regeringar under pandemin har hjälpt till att lyfta marknaderna globalt. Det kan liknas med att försöka bygga en bro till andra sidan av pandemin, när oron för corona är över. Ekonomin kan återhämta sig men bara om högre aktivitet inte också leder till stigande infektioner. Isåfall kommer ekonomin snabbt bromsas in igen på grund av nya restriktioner. Regeringarna kan därför behöva fortsätta stödja företag tills det finns vaccin tillgängligt eller tills viruset har kontrollerats på annat sätt. I vilken utsträckning de gör det kommer att vara nyckeln till utsikterna härifrån. Det verkar som om det görs framsteg mot ett potentiellt vaccin, men det är för tidigt att säga när det kommer vara klart och kunna användas. Med tanke på den höga osäkerheten kring utsikterna för viruset och ett vaccin har kvalitetfaktorn dominerat investerares strategier, både för aktier och obligationer.

Smarta portföljer fick en stabil månad i juli, med positivt avkastningsbidrag från alla tillgångsklasser förutom Alternatives. I förra månadsinlägget beskrev vi mer utförligt hur Smarta portföljer påverkats av krisen och hur modellen agerat. Vi beskrev också hur modellerna fungerar och hur portföljerna hanterar risk.

2020-07Senaste 12 månadernaHittills i årSedan start
Smart 50,50%-11,03%-9,77%-7,88%
Smart 101,35%-16,49%-16,37%-12,62%
Smart 152,40%-22,81%-24,97%-18,83%
Smart 5 avslutade månaden på 0,5%, Smart 10 på 1,35 % och Smart 15 steg med 2,40 %.

Trender tenderar att hålla i sig. Sedan i maj har vi utöver riskallokering i Smart portföljerna även allokering baserat på den långsiktiga trenden i respektive tillgång, så att fonderna uppmärksammar långsiktiga trender. Som vi beskrivit i tidigare blogginlägg ökar riskallokeringen successivt i takt med att vi kommer längre från den värsta turbulensen i mars. Trendvikten ökar eller minskar respektive tillgångs vikt baserat på dess långsiktiga trend. I augusti ökar trendallokeringen jämfört med månaderna innan.

Alternatives har fortsatt bidra negativt till Smarta portföljerna där Value-faktorn haft sämst långsiktiga utveckling medan, framförallt, Momentum och Quality-faktorerna går bra. Den ändrade viktningen mellan faktorerna som gjordes i maj har bidragit positivt till utvecklingen relativt de gamla vikterna men utvecklingen har fortsatt varit negativ. Från augusti kommer allokeringen vara något mera defensiv och ha större exponering mot stora bolag genom att inte ha någon allokering mot Value-faktorn samt utesluta Size. Vi bedömer att den nya faktorallokeringen är bättre anpassad för den marknad vi har nu.

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Smarta Portföljer är stängda för handel under följande datum:

Stängda handelsdagar i Augusti
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-10
2020-08-31

Du kan lägga ordrar precis som vanligt, men affärsdag och bokning av affären på ditt konto kommer skjutas upp under den stängda handelsdagen.

Datakällor: J.P. Morgan och Bloomberg. Bruttoavkastningen summerar inte till fondens totala avkastning under samma period då den presenteras utan förvaltningsavgift samt effekter av valutahedge m.m. Samtliga nominella exponeringsvikter är durationsjusterade till 10 år.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer