Hoppa till huvudinnehållet

Terminer

Vad är Terminer?

En termin är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms och den skillnad som uppstår mellan överenskommet pris och vad priset på underliggande står i vid slutdagen blir den eventuella vinsten eller förlusten.

Termin – köp idag, betala imorgon

Köparen och säljaren har en skyldighet att genomföra affären.

Hur fungerar terminer?

Terminsavtalet är bindande för båda parter som ingår i affären, för att skydda dig som investerare så står Nasdaq som clearingsmotpart och ser till att denna affär fullföljs. Du vet alltså inte exakt vem som är din motpart i affären och detta kan dessutom variera med tiden då terminsavtal handlas på en andrahandsmarknad likt aktier.

Terminer kan användas för att säkra upp ett pris inför en framtida affär. Ett företag som vet att de kommer behöva köpa en viss råvara i framtiden kan redan nu säkra upp pris och kvantitet genom termin, lika väl som motparten i den affären säkrar upp en framtida försäljning av en råvara.

Du som investerare kan också använda terminer för att planera framtida affärer, eller spekulera i att det blir en prisrörelse.

Innebär terminer en hävstång?

Terminskontrakt handlas alltid x100 mot underliggande, vilket innebär att ett kontrakt motsvarar 100st underliggande. Minsta antal kontrakt man kan köpa och sälja är 1st.

Future = Daglig avräkning på mellanskillnad
från gårdagens kurs

Forward = Betalning endast på slutdagen

Ett kontrakt = 100 underliggande

Stänga en position
1 Antingen sälja/köpa tillbaka samma antal kontrakt (Netto Ost)
2 Behåll till slutdag och underliggande kommer levereras

Exempel

Du vill köpa ett OMXS30 terminskontrakt och vid det tillfället står indexet i 1000 punkter.

1st OMXS30 termin är då värd 100 000kr (1000 x 100 = 100 000).

Säkerhetskravet för att handla med terminer ligger på ca 10%, vilket innebär att du behöver ha ca 10 000kr på det nordnetkonto som du vill handla terminen på.

Detta ger en form av hävstångseffekt, då du endast behöver avvara en mindre summa pengar och samtidigt kontrollerar ett större värde.

Vad är Forward och Future?

Det finns två olika typer av terminskontrakt, antingen ett Future avtal eller ett Forward avtal.

En Future innebär en daglig avräkning av mellanskillnaden från gårdagens kurs. Detta innebär alltså att ditt konto kommer att debiteras pengar varje dag du håller terminskontraktet.

Äger du ett kontrakt och underliggande stiger så kommer du få den avkastningen insatt på ditt konto vid slutet av dagen, skulle istället underliggande falla idag så kommer motsvarande negativ avkastning att dras ifrån ditt saldo.

En Forward innebär istället att betalning och leverans sker på slutdagen av terminen.

Aktieterminer är vanligen av klassen Forward medans indexterminer är av klassen Future.

Forward kontrakt kan i vissa lägen skräddarsys med specifika villkor mellan två parter, detta kan medföra svårighet att handlas på en andrahandsmarknad. Futures kontrakt är standardiserade för att just vara lätta att handla på börsen.

Hur handlas terminer?

Vid positiv marknadstro på underliggande så vill du köpa terminskontrakt.

Tror du istället att underliggande tillgången skall falla i pris så kan du sälja terminskontrakt. Det är så enkelt att du kommer ha ett negativt antal terminer på ditt konto, dessa ökar i pris när underliggande faller i pris.

För att ta dig ur en position så har du två alternativ, antingen att du stänger din position genom att köpa/sälja tillbaka lika många kontrakt. Om du har tidigare köpt en termin så säljer du helt enkelt ett terminskontrakt och därmed tagit bort din exponering. Har du tidigare sålt ett kontrakt så att du har -1st terminer på ditt konto så köper du tillbaka 1st kontrakt, då har du en nettoexponering på 0st kontrakt.

Alternativet är att du äger kontrakten fram tills slutdagen och att de därmed går till lösen. Detta innebär att den underliggande varan kommer att levereras och betalas för. Vill du bara spekulera i en prisrörelse så är det viktigt att ”netta” dina positioner innan slutdag så att det inte går till leverans. Vill du faktiskt köpa eller sälja den underliggande tillgången så kan du givetvis behålla kontrakten och detta löses automatiskt åt dig.

För att kunna handla så måste du skicka in ett derivathandelsavtal samt kreditavtal som innebär att du kopplar på ditt Nordnetkonto mot Nasdaqs termin- och optionsmarknad. Läs mer här.