Hoppa till huvudinnehållet

Så fungerar handel med optioner

Det här visste jag inte om optioner!

Hör du till dem som inte tittat närmare på optioner ännu – eller som omedelbart associerar optioner med något riskfyllt och komplicerat? I så fall har du all anledning att läsa vidare, för min erfarenhet säger mig att det är få som känner till helheten och möjligheterna som faktiskt finns med dessa instrument – eller vad sägs om att exempelvis kunna:

 • Skapa en avkastning inte bara i en uppåtgående marknad utan även att ha möjlighet att göra det i en nedåtgående eller i en stillastående marknad.
 • Skydda ett innehav, det vill säga att minska sin risk och försäkra sig mot nedgångar.
 • Skapa smarta kombinationer av optioner som passar just din uppfattning och därigenom ha möjlighet att maximera avkastningen vid rätt marknadstro.
 • Skapa en hävstångseffekt, som innebär att en liten insats kan leda till en mycket hög procentuell avkastning.
 • Planera aktieköp eller aktieförsäljningar med hjälp av optioner och därigenom ha en möjlighet till mer fördelaktiga priser eller till en extra avkastning.

Vad är Optioner?

En option är synonymt med en rättighet, så den som äger en aktieoption har en rättighet som är knuten till en speciell aktie. Det finns två typer av optioner, köpoptioner och säljoptioner, så det handlar alltså om rättigheten att få köpa – eller att få sälja – en underliggande aktie till ett förutbestämt pris och under en förutbestämd tidsperiod.

Det här förutbestämda priset kallas för lösenpris (det finns många olika lösenpriser att välja bland) och den förutbestämda tiden kallas för optionens löptid. Även här finns det mycket att välja bland, allt ifrån en vecka till upp till flera år.

En option är med andra ord ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms men bytet av aktier (affären) görs i framtiden. Detta påminner mycket om terminer, med skillnaden att i optioner så finns det en premie. Köparen (den som köper en köpoption eller köper en säljoption) betalar en premie och har därmed en rättighet att eventuellt nyttja optionens villkor.

Vid varje affär så finns det en motpart, någon som är utfärdare av optionen. Utfärdaren, eller ibland kallad Säljaren, erhåller premien men tar därmed också på sig skyldigheten att genomföra affären om köparen nu önskar.

Hur fungerar optioner?

Det finns 4st grundpositioner i optionshandeln. Exemplet ovan tillhör vad man kallar för Köpoptioner (Call), alltså att den som Köper Köpoptionen har rättigheten att i framtiden köpa underliggande. Utfärdaren/Säljaren har tagit på sig en skyldighet att sälja underliggande till Köparen om denna önskar, för detta erhåller Säljaren en premie.

De andra två positioner som finns är kring en Säljoption(Put). Den som Köper en Säljoption betalar en premie och har nu rättigheten att sälja underliggande till det förutbestämda priset. Utfärdaren/Säljaren har därmed tagit på sig skyldigheten att köpa denna tillgång om nu Köparen väljer att genomföra.

Vad kostar optionen? En premie!

Det är premien du betalar när du köper en option och det är premien du erhåller om du utfärdar en option. Premien är alltså priset för optionen och den består av två komponenter, Tidsvärde och Realvärde.
Realvärdet är skillnaden mellan det överenskomna framtida priset som affären görs till, så-kallade lösenpriset, och vad underliggande kostar på börsen. Om köpoptionen ger rättigheten att köpa underliggande för 100kr och priset på börsen är 110kr så kommer optionen teoretiskt sett minst ha en premie på 10kr.

Optioner har alltid en begränsad tid som du kan nyttja denna affär, vanligen upp till 6 månader. Om det är mycket tid kvar så kommer du behöva betala mer för tidsvärdet på optionen.

Tidsvärdet är alltid 0 på slutdagen.

Tidsvärdet påverkas också av volatiliteten, om det är hög volatilitet så kommer premien vara dyrare och vice versa.

En lägre premie betyder inte nödvändigtvis att det är en billigare option. Då optioner ger dig möjligheten att planera framtida affärer så bör ditt agerande styras efter hur du tror marknaden kommer utvecklas framöver.

Premien är priset​

Realvärde Skillnaden mellan lösenkurs och pris på börsen.

Tidsvärde – Längre tid kvar till slutdagen = högre tidsvärde
tidsvärde alltid noll på slutdagen.

Högre volatitet = högre premie

Terminologi

ITM – In-the-money:Om en option har ett ”realt” värde så är optionen ” In-the-money” och om vi tittar på en köpoption med lösenpris 90 kr och där aktiekursen är 100 kr så är optionen 10 kr ”In-the-money”.

ATM– At-the-money:Begreppet At-the-money innebär att lösenpriset ligger i paritet med aktiekursen, så om en aktie står i 100 kr och optionens lösenpris är 100 kr så säger man att optionen är ”At-the-money”.

OTM –Outof-the-money:Om en option är “Out-of-the-money” så har den inte något “realt” värde och om vi utgår från ovanstående aktiekurs så är exempelvis en köpoption med lösenpris 110 kr ” Out-of-the-money ”. Optionen saknar ett ”realt” värde och med det menar jag att det inte finns någon poäng att begära lösen på sin köpoption som har lösenpris 110 kr eftersom aktierna är billigare i marknaden (varför köpa aktier för 110 kr när de kostar 100 kr på börsen…).

När ska man använda optioner?

Optioner är väldigt flexibla och passar att användas för en mängd ändamål. Dessutom kan man kombinera dessa fyra grundpositioner för att skapa ytterligare avkastningsmöjligheter. För att göra det någorlunda överskådligt så har vi sammanställt de vanligaste användningsområdena.

Köpa köpoption

När vill man köpa Köpoption?

 • Du tror på uppgång, köper med hävstång.
 • Du vill försäkra dig om en framtida köpkurs.
Köpa säljoption

När vill man köpa Säljoption?

 • Du tror på nedgång, köper med hävstång.
 • Använda som skydd för dina aktier mot kursfall. Säljoptionen ökar när din aktie faller.
Utfärda köpoption

När vill man utfärda Köpoption?

 • Skapa en avkastning när marknaden står still, då du får en premie.
 • Sälja underliggande dyrare, då du får en premie + den lösenkurs du utfärdar på.
Utfärda säljoption

När vill man utfärda Säljoption?

 • Planera framtida aktieköp, du får dessutom köpa billigare då du får en premie.
 • Skapa avkastning när det står still, då du får en premie.

Så rör sig priset på optioner

Om detta sker:Värdetpå en köpoption (call)Värdetpå en säljoption (put)
Underliggande aktie stigerÖkarMinskar
Underliggande aktie sjunkerMinskarÖkar
Volatiliteten stigerÖkarÖkar
Volatiliteten sjunkerMinskarMinskar
Tiden gårMinskarMinskar
Räntan stigerÖkarMinskar
Detta gäller när du Köper en Köpoption eller Säljoption. Om du Utfärdar blir det motsatta förhållandet.

Ovanstående säger oss en del…

De två översta företeelserna i tablån ovan är ganska självklara men vad man bör känna till när man handlar optioner är att det finns flera faktorer som kan påverka en options pris. Volatiliteten exempelvis, om det blir oroligt på börsen med stora rörelser och om man förväntar sig hög volatilitet i underliggande aktie så tenderar optioner att stiga i värde. Det kan skapa ganska stora rörelser i en options pris och äger man optioner och det blir stökigt på börsen så kan det alltså bli en ganska bra affär även om den underliggande aktien inte nödvändigtvis har rört sig så mycket.

Den som köper en option när volatiliteten är hög bör å sin sida ha i åtanke att om oron klingar av så kan en option tappa en del i värde, trots att underliggande aktie är på mer eller mindre samma nivå som när man gick in i positionen. Därför kan det faktiskt vara så att om man exempelvis köper en köpoption inför en rapport så kan den tappa i värde om aktien handlas till en oförändrad – eller till och med en lite högre kurs – efter rapporten.

Tid är pengar…

Tidsaspekten är av intresse när man handlar optioner eftersom optioner bara ”lever” en viss tid. Därför uppstår något som brukar kallas”tidsvärdeserosion”och det är helt enkelt att om en option har exempelvis 30 dagar kvar till förfall så tappar den (allt annat lika) 1/30 idag, 1/29 imorgon, 1/28 i övermorgon osv. Om optionen har flera års löptid blir det ett försumbart belopp men om det bara är en vecka kvar så försvinner en ganska stor del av värdet. Betonas ska också att här pratar vi om tidsvärdet, en option som är väldigt mycket ”In The Money” (ITM) och som nästan bara har realvärde behåller förstås sitt reala värde och tappar väldigt lite tidsvärde eftersom det knappt finns något i en sådan option.

Lyssna och lär dig mer om optioner

I detta avsnittet av sparpodden pratar vi mer om vilka användningsområden det finns för optioner och delar med oss av smarta tips för att lyckas med optionshandel.

Vad är binära optioner?

En binär option är som namnet antyder av karaktären allt eller inget. Utfallet kommer vara väldigt binärt och för den som investerar så kommer det vara antingen vinst eller förlust.
Detta är en speciell form av optioner som har funnits till och från för investerare i Sverige. Det har dessvärre också nyttjats i väldigt obskyra marknadsföringssyften och utlovat orimliga avkastningsförhållanden. Optioner som du investerar i via Nordnet är inte av binär options karaktär. Vanliga optioner kommer på slutdagen ha ett positivt (In-the-money) eller inget realvärde (Out-of-the-money), men beroende på vilket lösenpris du har så kan vanliga optioner ha mer eller mindre realvärde och med andra ord inte ett binärt utfall.

Vad är syntetiska optioner?

Syntetiska optioner används vanligtvis som incitamentsprogram i företag för vissa nyckelpersoner. Vanligtvis sker det i mindre och nystartade företag för att behålla personal och ge de en bonus om bolaget presterar. Funktionen påminner om vanliga optioner, alltså ju mer In-the-money optionen har desto mer tjänar du som anställd/innehavare av denna syntetiska optionen.
Detta är dock inte värdepapper som handlas över en noterad marknadsplats, utan det är villkorade till enskilda personer i företag som incitamentsprogram.

Så här kommer du igång.

Idag går det handla optioner på ISK. För att komma igång med att handla optioner på ISK behöver du göra följande:

 1. Öppna ett ISK och en aktie- och fonddepå. Har du dessa sedan tidigare fungerar de givetvis. Då man inte får inneha korta positioner på ISK kommer du att behöva ha en aktie- och fonddepå med Ramavtal för värdepapperslån om/när det blir leverans av underliggande och det inte finns täckning på ditt ISK.
 2. Ansök om kreditkonto, derivatavtal och fullmakt derivat för ISK här.
 3. Ansök om kredit- och ramavtal för värdepapperslån för din aktie- och fonddepå för att kunna inneha korta positioner genom att fylla i dessa formulär:
  – Kredit och förfogandeavtal
  – Ramavtal för värdepapperslån
 4. Du behöver även genomföra kunskapstest för standardiserade optioner, terminer och belåning. Du finner dessa här.
 5. Klart! Du behöver bara sätta upp detta första gången, sedan kan du handla med optioner och terminer på ditt ISK.

Lycka till med din optionshandel! På länken nedan kommer du till optionslistorna på Nordnet, där hittar du alla tillgängliga optioner att handla just nu.

Vid varje affär så finns det en motpart, någon som är utfärdare av optionen. Utfärdaren, eller ibland kallad Säljaren, erhåller premien men tar därmed också på sig skyldigheten att genomföra affären om köparen nu önskar.

Lär dig mer: