Hur bygger man en utdelningsportfölj?

Jakten på passiv inkomst i form av aktieutdelning har blivit en populär strategi för många aktiesparare. Strategin kan enkelt summeras i 2 delar;

  1. Köp bra bolag som ger en hälsosam utdelning
  2. Återinvestera denna utdelning tillbaka in i företaget, få fler aktier och därmed mer utdelning vid nästa tillfälle – låt 8e underverket ränta-på-ränta jobba för dig!

Utdelningen innebär avkastning i form av pengar in på ditt konto för dig som aktieägare. Värt att tänka på är att alla aktie inte ger en utdelning utan oftast de större och mognare företagen har en såpass stor vinst att det finns utrymme för utdelning.

Att bygga en utdelningsportfölj går i stort ut på att hitta aktier som har en god utdelning i kombination med möjligheter att utdelningen ökar i framtiden. Vi kollar på hur man hittar dessa aktier.

Vad tjänar man på en utdelning?

En utdelning är pengar som lämnar företaget in till aktieägarnas konton. Ur företagets perspektiv är en utdelning en ren utgift och skapar inget nytt fundamentalt värde, vilket gör att en utdelning har en nollsummefunktion vid utdelningstillfället. Pengar flyttas från företagets konto till ditt konto.

Fördelen ligger i att du får pengar in på ditt konto så du kan köpa fler aktier och därmed få än mer utdelning nästa år! Detta kallas för ränta-på-ränta.

När kommer utdelningen?

För att få ta del av utdelning så behöver du stå som registrerad aktieägare i ett företags aktiebok.

När du handlar med nordiska aktier så tar det två bankdagar att bli registrerad aktieägare, när du handlar med nordamerikanska aktier så tar det tre bankdagar.

INK = Dagen då aktien handlas Inklusive rätt att vara med på utdelningen.
X-dag
= Dagen då aktien handlas Exklusive rätt att vara med, marknaden justerar kursen.
RD = Record Date, nu är du med i aktieboken.
PD
= Pay Date, nu får du utdelningen inbetald på kontot. (vanligen 3 bankdagar efter RD)

Brytpunkter som är bra att känna till

INK-dag: Den sista dagen som aktien fortfarande handlas med rättigheten att erhålla utdelning. Senast denna dag behöver du köpa aktien för att få utdelning detta året.

X-dag: Dagen då aktien handlas exklusive rättighet att få utdelning. I och med att utdelning är pengar som betalas ut från företaget till aktieägaren så faller teoretiskt sett aktien med motsvarande summa som utdelningen under denna dag. I praktiken kan aktien dock falla både mer eller mindre än utdelningen.

Du kan sälja aktien under denna dag och ändå ha rätt till utdelning, men i och med att priset på aktien rimligtvis fallit med motsvarande summa som utdelningen så är det svårt att göra en arbitragevinst (gratisvinst).

X-dagen är bra att lägga på minnet för det är just denna dag som alla mäklare visar. Då vet du att du behöver köpa en aktie senast en bankdag innan X-dagen om du vill ha utdelning.

RD: Record date, eller avstämningsdag, är dagen då företaget faktiskt kollar i aktieboken för att se vilka som är berättigade utdelning.

PD: Payout date, eller utbetalningsdag, är dagen då pengarna trillar in på aktieägarnas konto. Detta sker tre bankdagar efter RD samt fem bankdagar efter INK-dag vanligen.

Du hittar det hos varje aktie under fliken Finasiell information.

Utdelning, en nollsummeeffekt

Utdelning, en nollsummeeffkt

En aktie kostar 100 kr och delar ut 5kr i utdelning. Fundamentalt sett så försvinner 5kr ut ur företaget i samband med utdelningen. Aktien i sin tur speglar det fundamentala värdet på företaget vilket nu är 95kr. Därmed faller aktiepriset teoretiskt sett till 95kr på utdelningsdagen. I praktiken så kan en aktie falla både mer eller mindre än storleken på utdelningen.

Fördelen med en utdelning är att du som aktieägare nu får pengar in på kontot samtidigt som aktiepriset blir lägre. Detta möjliggör att du kan köpa fler aktier i samma företag. När du köper fler aktier så kommer du därmed få mer utdelning nästa år om företaget väljer att ha lika mycket utdelning per aktie.

Utdelning återinvesterad

Du äger 100st aktier i Företag AB med ett styckpris på 100kr. Det är dags för utdelning och företaget väljer att dela ut 5kr per aktie. Du som aktieägare kommer få 500kr in på kontot och kan köpa 5st nya aktier för pengarna. Efter köpet äger du 105st aktier vilka du kommer få utdelning på nästa år.

Historiska effekten av aktieutdelningar

Utdelning har historiskt varit en stor del av den avkastning som aktiemarknaden levererat. Grafen nedan visar Stockholmsbörsen de senaste 20 åren. Den ljusblåa grafen visar hur priset på aktier har utvecklats över tiden. Den mörkblåa grafen visar exakt samma företag inklusive nyköp av aktier med den utdelning som levererats. Det har således gett närmare dubbel avkastning att återinvestera utdelning.

Hur ska man investera?

I sökandet efter aktier som ger en god utdelning så är det relevant att kolla på hela företagets affärsmodell. Du behöver avgöra ifall det är ett företag som tjänar gott med pengar och kan leverera en god utdelning med utrymme för möjlighet att den höjs framöver. Det som kan vara relevant att lägga lite extra krut på är dessa faktorer för att hitta bra utdelningsaktier.

Vad är direktavkastning & utdelningsandel?

  • Direktavkastning = Utdelning per aktie / Pris per aktie
  • Utdelningsandel = Utdelning per aktie / Vinst per aktie

Första steget för att få in utdelning är att hitta aktier med ett så billigt pris i förhållande till utdelning som möjligt. Direktavkastningen säger dig hur mycket du behöver betala i aktiepris för att få utdelning, ju högre direktavkastning desto mer utdelning kommer du få per aktie.

Att bara använda ett nyckeltal kan ge väldigt begränsad bild av en aktie. Ett till nyckeltal man kollar på i samband med utdelning är utdelningsandelen. Det mäter hur stor utdelningen är i förhållande till vinsten. Ju högre utdelningsandel desto mer väljer företaget att ge till sina aktieägare vilket kan anses som positivt, var vaksam på att den inte får nå ohållbart höga nivåer.

Utdelningsandel

Exempel på utdelningsandel
Företaget AB har 100 MSEK i vinst och delar ut 90 MSEK till aktieägarna. Då har man en utdelningsandel på 90% vilket är väldigt generöst. Ett problem kan dock uppstå om vinsten faller nästa år till exempel 89 MSEK.

Hur kommer det påverka företagets utdelning? Kommer de välja att fortsätta dela ut 90 MSEK och alltså använda pengar från tidigare årsvinster för att dela ut och därmed har en utdelningsandel på ca 101%. Det mer troliga är att man sänker utdelningen och aktieägarna får en mindre summa detta år.

Ränta-på-ränta effekten är vad man söker som utdelningsinvesterare och sänkt utdelningen förstör ränta-på-ränta effekten. Mest optimalt är att hitta aktier som har en generös utdelningsandel med marginal mot vinsten så man kan behålla även fast vinsten sjunker.

Utdelningstillväxt

Den som vill maximera ränta-på-ränta letar efter aktier med en ökande utdelning, så kallad utdelningstillväxt. Företaget genererar mer vinst och väljer att höja utdelningen vilket ger dig som aktieägare ännu mer pengar in på kontot.

Hur har företagets historiska utdelning sett ut, är trenden stigande? Vad säger företaget själva, vill de höja utdelningen framöver? Detta är frågor som du behöver leta svar på.

Ekvationen blir nu riktigt intressant:
En god utdelning idag + att man höjer den i framtiden + att du återinvesterar detta = ränta-på-ränta-på-ränta! 

Var hittar man utdelningsaktier?

Du kan enkelt sortera aktier efter olika nyckeltal direkt på aktielistan.