Hoppa till huvudinnehållet

Hur bygger man en utdelningsportfölj?

Jakten på passiv inkomst i form av aktieutdelning har blivit en populär strategi för många aktiesparare. Strategin kan enkelt summerasi 2 delar;

  1. Köp bra bolag som ger en hälsosam utdelning
  2. Återinvestera denna utdelning tillbaka in i företaget, få fler aktier och därmed mer utdelning vid nästa tillfälle – låt 8e underverket ränta-på-ränta jobba för dig!

Utdelning betyder pengar in på kontot för dig som aktieägare. Detta sker vanligtvis 1-2 gånger per år för de stora svenska börsbolagen. För dig som letar utdelningsaktier så är det ofta större och mognare företag du bör kolla på. Detta är företag som gör tillräckligt med vinst och har nog med pengar kvar efter alla kostnader och investeringar att man kan dela ut till aktieägarna.

Att bygga en utdelningsportfölj går i stort ut på att hitta aktier som har en god utdelning i kombination med möjligheter att utdelningen ökar i framtiden. Tipsen för hur du hittar dessa går jag igenom i detta klipp:

Vad tjänar man på en utdelning?

En aktieutdelning är pengar som lämnar företaget och istället trillar in på aktieägarnas konton. Ur företagets perspektiv är en utdelning en ren utgift och skapar inget nytt fundamentalt värde, vilket gör att en utdelning har en nollsummeeffekt vid utdelningstillfället. Pengar flyttas från företagets konto till ditt konto.

Fördelen ligger i att du får pengar in på ditt konto så du kan köpa fler aktier och därmed få än mer utdelning nästa år! Detta kallas för ränta-på-ränta.

När kommer utdelningen?

För att få ta del av utdelning så behöver du stå som registrerad aktieägare i ett företags aktiebok.

När du handlar med nordiska aktier så tar det två bankdagar att bli registrerad aktieägare, när du handlar med nordamerikanska aktier så tar det tre bankdagar.

INK = Dagen då aktien handlas Inklusive rätt att vara med på utdelningen.
X-dag
= Dagen då aktien handlas Exklusive rätt att vara med, marknaden justerar kursen.
RD = Record Date, nu är du med i aktieboken.
PD
= Pay Date, nu får du utdelningen inbetald på kontot. (vanligen 3 bankdagar efter RD)

Köp senast dagen innan X-dag

X-dag är dagen då aktien handlas exklusive rättighet att få utdelning. I och med att utdelning är pengar som betalas ut från företaget till aktieägaren så borde aktien teoretiskt sett falla i pris med motsvarande belopp. I praktiken brukar det dock vara så att aktien rör sig mer än vad utdelningen är av den enkla anledningen att det är många individer som köper och säljer varje dag.

Du kan sälja aktien under denna dag och ändå ha rätt till utdelning, men i och med att priset på aktien rimligtvis fallit med motsvarande summa som utdelningen så är det svårt att göra en gratisvinst.

X-dagen är bra att lägga på minnet för det är just denna dag som alla mäklare visar. Då vet du att du behöver köpa en aktie senast en bankdag innan X-dagen om du vill ha utdelning.

Utdelning, en nollsummeeffekt

Utdelning, en nollsummeeffkt

En aktie kostar 100 kr och delar ut 5kr i utdelning. Fundamentalt sett så försvinner 5kr ut ur företaget i samband med utdelningen. Aktien i sin tur speglar det fundamentala värdet på företaget vilket nu är 95kr. Därmed faller aktiepriset teoretiskt sett till 95kr på utdelningsdagen. I praktiken så kan en aktie falla både mer eller mindre än storleken på utdelningen.

Fördelen med en utdelning är att du som aktieägare nu får pengar in på kontot samtidigt som aktiepriset blir lägre. Detta möjliggör att du kan köpa fler aktier i samma företag. När du köper fler aktier så kommer du därmed få mer utdelning nästa år om företaget väljer att ha lika mycket utdelning per aktie.

Utdelning återinvesterad

Du äger 100st aktier i Företag AB med ett styckpris på 100kr. Det är dags för utdelning och företaget väljer att dela ut 5kr per aktie. Du som aktieägare kommer få 500kr in på kontot och kan köpa 5st nya aktier för pengarna. Efter köpet äger du 105st aktier vilka du kommer få utdelning på nästa år.

Historiska effekten av aktieutdelningar

Aktieutdelningen är en stor del av den totala avkastningen som skapas på börsen. I bilden ovan ser du den mörkblåa linjen vilket är Stockholmsbörsen inklusive all utdelning återinvesterad. Den ljusblåa linjen visar hur priset på aktier har utvecklats om man räknar bort utdelningen.
Över en så lång period som över 100 år så ser man att det får enorma ränta-på-ränta-effekter när utdelningen får återinvesteras genom att köpa fler aktier. Grafen är dessutom i logaritmisk skala, i vanlig skala så blir skillnaderna för stora mellan de båda linjerna.

Den poäng jag vill skicka med dig är att försöka återinvestera så mycket av utdelningen som möjligt – framförallt när du har många år kvar att investera. Återinvestering genom att köpa fler aktier för utdelningen ger dig ränta-på-ränta-effekten.

Hur hittar man bra utdelningsaktier?

Det är alltid viktigt att man förstår företaget som man investerar i. Du behöver bygga dig en uppfattning om hur detta företaget ska fortsätta att växa framöver. Vad är det för produkt eller tjänst man säljer och vem är företagets kund – detta är frågeställningar du behöver söka svar på.

När det kommer till att specifikt avgöra en akties förmåga att ge dig som aktieägare en god utdelning så finns det några bra nyckeltal att känna till:

Direktavkastningen

Direktavkastning = Utdelning per aktie / Pris per aktie

Ett bra första nyckeltal att hålla koll på är direktavkastningen. Det talar om hur mycket utdelning du får i relation till aktiepriset. Om aktien kostar 100 kr och företaget delar ut 5 kr per aktie så är din direktavkastning 5 %.

Med andra ord så ju högre direktavkastning, ju mer utdelning får du för dina investerare pengar. Men, en tanke som är bra att ha med dig är att utdelning är pengar som lämnar företaget och det är viktigt att företaget också fokuserar på att stärka sin konkurrens situation framåt. Om du hittar en aktie med väldigt hög direktavkastning, vilket är kring 10-12 % eller högre, så finns det en risk att företaget inte har råd att fortsätta dela ut så mycket pengar.

Hellre att du accepterar något lägre direktavkastning idag, till förmån för en högre utdelningstillväxt framöver. På så sätt säkerställer du att företaget blir en långsiktigt bra utdelningsinvestering för dig.

Utdelningsandel

Utdelningsandel = Utdelning per aktie / Vinst per aktie

Exempel på utdelningsandel
Företaget AB har 100 MSEK i vinst och delar ut 90 MSEK till aktieägarna. Då har man en utdelningsandel på 90% vilket är väldigt generöst. Ett problem kan dock uppstå om vinsten faller nästa år till exempel 89 MSEK.

Hur kommer det påverka företagets utdelning? Kommer de välja att fortsätta dela ut 90 MSEK och alltså använda pengar från tidigare årsvinster för att dela ut och därmed har en utdelningsandel på ca 101%. Det mer troliga är att man sänker utdelningen och aktieägarna får en mindre summa detta år.

Ränta-på-ränta effekten är vad man söker som utdelningsinvesterare och sänkt utdelningen försämrar din ränta-på-ränta effekt. Det vore bättre om aktien du investerat in successivt höjer utdelningen år efter år.

Ett bra tips är därför att leta efter aktier som har en någorlunda generös utdelningspolicy, vilket är omkring 50-70 % i utdelningsandel av vinsten. Det ger goda förutsättningar för företaget att både investera vinsten i sin verksamhet för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga, samtidigt som man premierar dig som aktieägare och betalar en bra utdelning.

Utdelningstillväxt

Den som vill maximera ränta-på-ränta letar efter aktier med en ökande utdelning, så kallad utdelningstillväxt. Företaget genererar mer vinst och väljer att höja utdelningen vilket ger dig som aktieägare ännu mer pengar in på kontot.

Hur har företagets historiska utdelning sett ut, är trenden stigande? Vad säger företaget själva, vill de höja utdelningen framöver? Detta är frågor som du behöver leta svar på.

Ekvationen blir nu riktigt intressant:
En god utdelning idag + att man höjer den i framtiden + att du återinvesterar detta = ränta-på-ränta-på-ränta!

Var hittar man utdelningsaktier?

Du kan enkelt sortera aktier efter olika nyckeltal direkt på aktielistan.