Hoppa till huvudinnehållet

Bygg din portfölj

När man ska investera i bolag genom aktieköp är det viktigt att skaffa sig en så komplett helhetsbild som möjligt. Nedan har du fem bra punkter att förhålla dig till när du ska bygga din portfölj. Dessa är inspirerade från medlemsorganisationen Aktiespararna som är en organisation för att främja aktiesparandet i Sverige.

1. Förstå vad du köper

För att förstå varför aktier går bra eller dåligt måste du förstå en del om företaget.

Innan du köper en aktie bör du därför fundera över:

 • Vad är företagets affärsidé?
 • Vilka produkter/tjänster säljer företaget?
 • Vilken marknad säljer företaget sina produkter/tjänster på?
 • Vilka är företagets konkurrenter?
 • Hur ser företagets framtidsutsikter ut?
 • Vem är VD, vilka är styrelsen m.m?

2. Håll dig informerad

Intern information är sådan information som kommer direkt från företaget. Alla börsnoterade bolag måste publicera information som kan vara kurspåverkande. Dessutom måste alla börsnoterade bolag ha en sida som är avsedd för de som har eller vill investera i bolaget, detta kallas för Investor Relations eller “IR”-sida. Denna sidan finns normalt som en flik på bolagets hemsida, annars kan du alltid med hjälp av sökverktyg söka på företagets namn plus investor relations. Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad när företaget till exempel släpper årsredovisningar och delårsrapporter. Dessa berättar hur företaget har gått senaste månaderna och blir en termometer som visar hur företaget mår.

Extern information är information som publiceras om bolaget av t.ex. affärstidningar, bloggar, podcasts eller övrig media. Det är viktigt att tänka på att alltid vara källkritisk när man läser extern information. När man tillämpar källkritik bör man utforska frågor som till exempel:

 • Vem är det som publicerar informationen? Skriver personen i egenskap av privatperson, journalist, eller ett företag?
 • Är skribenten oberoende eller kan det finnas ett bakomliggande intresse? Seriösa sajter bör förtydliga om skribenten äger aktier i bolaget eller ej.
 • Backas påståenden, oavsett positiva eller negativa, upp med fakta eller underliggande analys som är tillgängliga för alla, eller kan det vara rykten?

3. Spara långsiktigt

På lång sikt har aktier stigit mest! Aktiesparande passar bra på minst 5 års sparande, helst ännu längre.

4. Spara regelbundet

Om du sparar regelbundet minskar risken för att du prickar in börsen vid fel tillfälle.

5. Sprid dina risker

Bra riskspridning i portföljen är en viktig ingrediens för att få bra avkastning:

 • Investera i 10-15 olika företag – om du investerar i färre företag är du mer beroende av att ett företag lyckas och du blir mer sårbar om företaget skulle gå dåligt.
 • Investera 8-10 olika branscher – om du investerar i färre branscher är du mer beroende av att branschen går bra, om du till exempel bara har klädföretag och priset på bomull ökar kommer troligtvis alla dina företag att drabbas.
 • Investera i olika marknader – om du investerar i färre marknader är du beroende av att just det landets börs går bra. Börsen går i cykler, och alla länder behöver inte gå dåligt eller bra vid samma tidpunkt.
 • Satsa aldrig mer än vad du har råd att förlora!