Hoppa till huvudinnehållet

Vad är Vinst/Eget kapital (Räntabilitet)?

Vinsten i förhållande till eget kapital visar hur väl ett företag lyckats skapa vinst med aktieägarnas pengar (eget kapital). Detta kallas även räntabilitet på eget kapital(REK), eftersom vinsten kan ses som en form av ränta man fått på aktieägarnas pengar.

Kallas på engelska för Return on Equity(ROE).

Hur används Vinst/Ek?

Räntabilitet skrivs som en procent och ju högre desto bättre är räntabiliteten. Ju högre innebär ju enkelt förklarat att företaget skapar mycket vinst på aktieägarnas pengar. Om de inte kan skapa vinst så är det bättre att dela ut pengarna eller investera/amortera för framtiden så man kan skapa en vinst.

Måttet är intressant eftersom det egna kapitalet är vad vi aktieägare har satsat eller köpt in oss i. Ju högre avkastning på det egna kapitalet desto bättre lyckas företagsledningen förränta vårt kapital – vilket naturligtvis borde få genomslag i aktiekursen.

Använd nyckeltalet för att jämföra mot liknande konkurrenter med ambitionen att sortera fram det mest lönsammaste företaget.

En brist med nyckeltalet är att man bara kollar på Eget kapital. Om ett företag har väldigt stora skulder och lyckas generera en bra vinst så kommer detta nyckeltal se riktigt bra ut. En mer rättvisande bild i det fallet kan vara att kollar på Vinst/Totalt kapital, eller Return on Asset(ROA).

Var hittar jag Vinst/Ek?
Du hittar det på aktier under fliken Finansiell information på samtliga aktier.