Hoppa till huvudinnehållet

Vad är P/Ek talet?

Förkortningen står för Pris / Eget kapital och på engelska kallas för P/B (Price / Book value). Talet mäter hur mycket man betalar för bokföringsposten Eget kapital i företaget. Eget kapital består av aktiekapital som stoppats in i företaget samt tidigare års vinster, detta är aktieägarnas pengar i företaget. För att se hur mycket eget kapital varje aktie har representerat i företaget så delar man eget kapital på antalet utestående aktier.

Hur används P/Ek?

Likt andra pris-nyckeltal så är teoretiskt sett ett lågt P/Ek tal attraktivt då det innebär att vi får köpa det egna kapitalet billigt.

P/Ek = Mindre än 1, innebär att du just nu kan köpa företagets eget kapital för mindre än dess värde. Ett företag med P/Ek på 0,5 skulle kunna liknas med att du betalar 50öre och får något värt 1 kr. Detta är en förenklad slutsats och P/Ek bör användas i kombination med andra nyckeltal för att ge en total bild av företaget.

P/Ek = Över 1, innebär att man betalar mer än värdet på eget kapital. Att marknaden är villig att betala mer kan vara för framtidsutsikterna ser väldigt positiva ut och företaget förväntas öka sina vinster framöver. Vinster som skapas i ett företag bokförs slutligen som eget kapital.

Ett lågt tal i kombination med stigande aktiekurs och goda framtida vinstmöjligheter kan betraktas som en köpvärd aktie. Ju tidigare mer aktiekursen hinner stiga desto högre kommer talet att bli, så det är attraktivt tidigt i den positiva kurstrenden.

Var hittar jag P/Ek?

Du hittar det på aktier under fliken Finansiell information på varje aktie. Eller i aktielistan under Nyckeltal.