Hoppa till huvudinnehållet

Vad är preferensaktier & stamaktier?

Preferensaktier

Preferensaktier har en på förhand bestämd utdelning och ger därmed inte samma möjlighet till att dela framtida vinsten. Samt det finns vanligen en förutbestämd tidpunkt som preferensaktien återköps av företaget.

En preferensaktie har därmed viss liknelse av ett lån. Tänk på att om företagets ekonomiska situation försämras kan de få problem att betala ut utdelningen på preferensaktien.

De markeras ofta med förkortningen Pref bakom företagsnamnet när du söker efter preferensaktier.

På senare tid har det även dykt upp D aktier. Dessa påminner om preferensaktier i den mening att det ofta finns en förutbestämd utdelning. Detta är något av en ovanlighet på börsen men går hitta ibland.

Grundaktien i ett företag kallas för stamaktie. Det kan finnas flera stamaktier i ett företag som ger olika mängd röster på bolagsstämman. Då markeras detta vanligtvis med en bokstav så som A, B eller C. Huvudregeln är att en A aktie inte får ha fler än 10 gånger så många röster som andra typer av aktier.

Exempel:

Företaget Hemfosa har fler olika aktier, du ser skillnaden i slutet på aktienamnet.
Hemfosa
Hemfosa Pref
Ibland så står det ingen bokstav efter aktienamnet, då är detta enda aktien som finns och du behöver inte fundera på vilken du ska välja.

Företaget ICA gruppen har bara en aktie:
ICA gruppen AB

Tips: För att hitta mer information om varje typ av värdepapper så sök på “Företagsnamn” + “Värdepapperstyp” + “Prospekt”
Exempel: Akelius Pref Prospekt

Stamaktie

Hur uppdelningen av aktier samt vilka rättigheter dessa har i ett och samma företag hittar du i en bolagsordning. Söker man på ”Företagsnamnet” + ”Bolagsordning”, så kan man enkelt hitta det för just ditt företag.