Hoppa till huvudinnehållet

Vad är en börsnotering (IPO)?

Vad är en börsnotering (IPO)?

En börsnotering innebär att ett bolag väljer att notera aktier på börsen. I samband med detta brukar allmänheten ofta erbjudas att teckna/köpa aktier i bolaget till en bestämd teckningskurs. När väl noteringen är färdig och handel på marknadsplatsen öppnar så är börsnoteringen färdig och den vanliga handeln av aktierna tar vid.
På engelska kallas en börsnotering för ”Initial Public Offering” och brukar förkortas IPO.
Se aktuella börsnoteringar

Hur fungerar en IPO?

Steg 1

Hitta de företag som genomför IPO just nu och lägga in en ansökan om du vill delta i denna IPO. Innan du lägger in ansökan så läs igenom de officiella erbjudandehandlingarna, så du vet vad du investerar i.

Du hittar vad teckningskursen per aktie kommer att vara, samt hur många aktier man minst måste teckna under villkoren.

I fallet ovan så är teckningskursen 40 SEK och minsta teckning 100 aktier, vilket ger ett lägsta teckningsbelopp om 4000 SEK.

Under villkoren ser du också när du senast kan svara på erbjudandet samt måste ha pengar tillgängligt på ditt konto för att ansökan ska bli godkänd.

Det är av yttersta vikt att pengarna faktiskt finns på just det konto som du ansöker på, det kan alltså inte ligga på något annat Nordnetkonto än just det kontot.

Skulle du av någon anledning missa att ansöka innan sista datum så har du dessvärre missat möjligheten att delta på denna IPO. Saknas pengar vid sista ansökningsdatum kan hela eller delar av din teckning komma att nekas.

Steg 1 – du skickar in en ansökan och Nordnet kontrollerar att du har tillgängligt med pengar på kontot. Ansökan är bindande efter sista svarsdag. Dagen efter sista svarsdagen bokas det in en post på ditt konto som visar hur många aktier du har ansökt om. Inga pengar dras från kontot ännu, utan det görs i samband med tilldelningen.

Steg 2

Invänta besked på tilldelning.

Det är företaget som säljer ut sina aktier i samråd med sin rådgivare som beslutar om hur stor tilldelningen blir till alla de som sökt. Företaget som säljer sina aktier har oftast krav på ett visst antal delägare för att få handlas via en börs eller marknadsplats och försöker ofta ge så många som möjligt tilldelning.

Antalet aktier som ska säljas ut till allmänheten är bestämt på förhand. Om intresset är stort så kan du som investerare komma att få färre aktier än du sökt om. Detta kallas för att en IPO har blivit övertecknad.

Du kommer aldrig behöva köpa fler aktier än du ansökt om. Vid tilldelningsbesked kommer Nordnet att dra pengar från ditt konto och inför börsnoteringen boka in de nya aktierna. Inget courtage betalas för teckning vid en IPO hos Nordnet.

Vanliga frågor om IPO

IPO i investeringssparkonto?

Lagen begränsar möjligheten att lämna ansökan i ett Investeringssparkonto (ISK). De aktier som erbjuds i samband med en IPO kan antingen vara nyemitterade eller befintliga aktier från tidigare ägare.
Är det befintliga aktier som erbjuds så kommer det inte vara möjligt att ansöka på ett investeringssparkonto. Kontoformerna Kapitalförsäkring samt Aktie- och fonddepå har oftast inte några begränsningar.

Nya aktier:
Gör en nyemission i samband med IPO. = ISK fungerar
Befintliga aktier:
Säljer ut befintliga aktier till allmänheten. = Begränsning ISK
Blandning av nya & befintliga aktier:
Gör en nyemission men också några befintliga aktier säljs ut till allmänheten. = Begränsning ISK

Hur kontrollerar jag att jag har gjort rätt?

1. Kolla så att du skickat in en ansökan. Du ser alla IPO:er som du svarat på under Min depå/Mina företagshändelser. Har du svarat på flera olika konton på Nordnet så se till att byta över och kolla i alla dina konton.

2. Du säkerställer att du har pengar tillgängliga på den depå du har tecknat i senast kl. 23:59 det datum som är angivet i villkoren. Har du ett kreditkonto kopplat till denna depå så räcker det med att du har tillgängligt belåningsvärde.

3. Invänta besked på tilldelning från företaget som du ansökt i.

Varför går det inte att svara på mitt konto?

Om du är inne på ett Investeringssparkonto så kan det finnas begränsningar att delta i vissa IPO. Se ovan för mer info.
Kan du se företaget på listan över tillgängliga IPOer men inte en svarsknapp så beror det på denna anledning. Byt över till en annan kontoform så kan du svara.

Kan jag teckna aktier på flera olika konton?

Om du är inne på ett Investeringssparkonto så kan det finnas begränsningar att delta i vissa IPO. Se ovan för mer info.
Kan du se företaget på listan över tillgängliga IPOer men inte en svarsknapp så beror det på denna anledning. Byt över till en annan kontoform så kan du svara.

Det kan skilja sig från olika IPOer hur villkoren ser ut. I vissa lägen så kan man bara teckna i ett konto och i andra lägen så kan du teckna i flera konton på Nordnet.
Det står i villkoren för varje IPO om det skulle vara någon begränsning för just det företaget du vill köpa aktier i.