Hoppa till huvudinnehållet

Hur man analyserar aktier – 3 steg

Att göra en egna aktieanalys ska vara spännande och roligt. Att bli din egen expert kommer i många fall visa sig vara till din fördel och du kommer känna en större glädje då du verkligen prickar rätt!

Två typer av aktieanalyser

Teknisk analys (TA)

Den tekniska analysen fokuserar på historiska prisutveckling för aktier med målet att kunna förutse den framtida utvecklingen. Hypotesen är att marknader agerar rationellt vilket skapar vissa mönster som möjliggör prognoser.

Ett sätt att se på teknisk analys är att det försöker fånga upp flockbeteendet på aktiemarknaden. Mellan kvartalsrapporter så händer det vanligtvis inget nytt fundamentalt i ett företag, men sällan står aktiepriset still. Aktiepriset rör sig varje dag och speglar de individer som köper och säljer deras kollektiva åsikt om aktiepriset.

Fundamental analys (FA)

Även kallad aktieanalys, eller bolagsanalys så tittar du på ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera för att försöka prognostisera dess framtida utveckling. Fundamental analys utvärderar ett bolags ekonomiska prestation. Placeringshorisonterna är ofta längre med målet att bolaget ska realisera ett högre motiverat värde genom önskad utveckling i dess verksamhet.

Generellt så har teknisk analys mer relevans på kortare sikt och fundamental analys relevans på längre sikt.

Ett exempel på aktieanalys

Steg 1 – Definiera ditt aktieuniversum

För en svensk investerare kan det vara enklare att börja med svenska bolag då du känner den svenska marknaden bäst. Du får ofta en indirekt internationella exponering genom att vissa bolag har försäljning även utomlands.

För dig som redan är bekväm med den svenska marknaden och vill ha mer riskspridning eller alternativa företag som vi inte har i Sverige så kan det vara läge att köpa något företag utomlands.

Steg 2 – Sortera fram bra bolag

Med hjälp av en databas så börjar jag nu med en sorts screening av vissa nyckeltal för bolagen i Sverige.

Undersök vilka bolag som har haft en positiv vinstutveckling senaste året eller en längre period. Det är inte alla företag som gör en vinst idag och ännu färre som faktiskt lyckats öka vinsten. Genom att välja företag som genererar en vinst så har du sorterat bort förhoppningsaktier.

Komplettera detta även med andra nyckeltal och parametrar såsom om utdelning och om den vuxit under vald period. Att se till utdelning medför dock att du förlorar de bolag som återinvesterar all sin vinst. Ser gärna även att bolaget värderas till en låg kurs i förhållande till det egna kapitalet, den s.k substansrabatten.

Steg 3 – Gör en bedömning om verksamheten

Ägare, styrelse och ledning spelar även roll i analysen. Individer med tidigare lyckade karriärer och affärer ger trygghet i placeringen att det är rätt människor i företaget du köper. Det är människorna i sin tur som kommer driva den tillväxt som skapar aktieavkastning.

Är företaget ett känt varumärke som många använder eller är man relativt okända. Det är givetvis svårt att få en exakt uppfattning om hur populär och igenkänt ett företag är, men att bygga dig en uppfattning kan hjälpa dig hitta företag som nöjda kunder och därmed brukar bli långsiktigt framgångsrika.

Fundera på hur snabbt de kan växa. Här ger bolagets historik en god indikation på framtida intjäningsförmåga. Det är även viktigt att se hur de växer, organiskt eller genom förvärv, genom befintliga kunder eller nya. Det ger indikationer på hur marknaden utvecklas och hur konkurrenskraftigt bolaget är på den marknad de verkar.

Det är även viktigt att veta vad lönsamheten för branschen i snitt ligger på och hur ditt bolag står sig i den konkurrensen. Beroende på resultat här så kommer det förmodligen att finnas vissa oklarheter till varför bolaget utmärker sig inom vissa områden, både positivt och negativt. Det är då viktigt att försöka ta reda på vad detta beror på och om det finns utrymme för förbättringar.

Tips på saker att hålla koll på

Att som ägare av ett bolags aktie alltid hålla dig observant på kommande rapporter, kapitalmarknadsdagar och presentationer då de kan innehålla värdefull information.

Att titta på insynshandeln i bolaget över tid. Vilken tendens kan du se här? Har de som aktivt jobbar i bolaget köpt, eller sålt aktier? Forskning har visat att företag där insiders köper har överpresterat index över tid.

Analytikers uppfattning om bolaget. Analyser ska tas med en nypa salt, bara du vet din egen placeringshorisont och risk. Men det går ofta att hitta nyttig och värdefull information i en analys någon annan har gjort.

Att makrostatistik påverkar i hög utsträckning. Jobbsiffror i USA, inköpschefsindex från Kina, dessa saker spelar roll och har en direkt inverkan på börskurserna.

Viktigt för aktieanalys

Du ska vid analys alltid kunna besvara följande:

– Vad gör företaget?

– Hur ser affärsmodellen ut?

– Vilken bransch finns företaget i?

– Hur ser framtiden ut för branschen? Är den i tillväxt, mogen eller på nedåtgående?