Hoppa till huvudinnehållet

Enkät visar: Potentiell politisk strid om “superregistret”

Just nu är ett förslag om att upprätta ett register över svenska medborgares tillgångar och skulder ute på remiss. Men i riksdagen är partierna allt annat än överens, visar en enkät som Nordnet gjort bland riksdagspartierna.

Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 har staten ingen heltäckande statistik över svenska hushålls tillgångar och skulder på individnivå. Därför föreslås i ett nytt betänkande att SCB ska samla in data över medborgarnas skulder och tillgångar, ner på en så konkret nivå att den enskildes fonder och aktier framgår. Förslaget är just nu ute på remiss.

Men riksdagspartierna är långt ifrån eniga i frågan om registrets existens, visar en enkät Nordnet gjort där samtliga partier redogjort för sin ställning i frågan.

Tre är för – och tre är emot

Tre partier är för ett register, och det är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Argumenten är att det finns ett behov av mer detaljerade uppgifter för att möjliggöra mer välavvägda åtgärder i penning- och finanspolitiken.

Tre andra partier håller inte med. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Moderaterna är negativa till ett register. Samtliga argumenterar för att registret är ett första steg mot ett återinförande av en förmögenhetsskatt, men pekar också på intrånget i den personliga integriteten.

Vågmästarna C och KD

Därmed intar Centerpartiet och Kristdemokraterna vågmästarroller i frågan. Inom C och KD ser man både för- och nackdelar med registret, och avvaktar remissrundan.

Betänkandet ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” överlämnades till regeringen i november och skickades i december ut på remiss. Remissrundan avslutas den 21 april.

Fråga: I en statlig utredning (SOU 2022:51) föreslås att ett register över hushållens tillgångar och skulder ska inrättas, med vilket integritetsaspekten ställsmot det samhällsekonomiska värdet av statistiken. Vad anser ditt parti om att ett register över hushållens tillgångar och skulder inrättas? Svara gärna kort och koncist.

Så svarade partierna

Sammanställning av partiernas svar

POSITIVA TILL ETT REGISTER:

Socialdemokraterna
”Behovet av statistik kring hushållens tillgångar och skulder har ökat i takt med att skuldsättningen i samhället ökat och utgör ett allt större hot mot den finansiella stabiliteten och i förlängningen svensk ekonomi. Men till skillnad från flertalet andra europeiska länder samlas sådan data inte in i Sverige.Såväl Riksbanken som Finansinspektionen har under flera år efterlyst mer detaljerade uppgifter kring hushållens tillgångar och skulder för att möjliggöra mer välavvägda och träffsäkra åtgärder inom penningpolitiken och den finansiella stabiliteten. Även internationella organisationer som IMF har uppmanat Sverige att samla in den typen av uppgifter.Vi Socialdemokrater är därför för upprättandet av ettregister över hushållens tillgångar och skulder”.

Vänsterpartiet
”Vänsterpartiet står bakom arbetet med att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder på individnivå. Sådan statistik behövs för att förbättra beslutsunderlaget inom t.ex. finansiell stabilitet, stabiliseringspolitik och fördelningspolitiken”.

Miljöpartiet
”Det finns ett tydligt behov av information om hur hushållens förmögenheter utvecklar sig och vi ser positivt på att det nu finns förslag på hur man – likt Danmark och Norge – kan få fram sådan information. I betänkandet som nu är på remiss föreslås det att uppgifterna ska omfattas av statistiksekretess och vi ser fram emot att ta del av remissvaren”.

NEGATIVA TILL ETT REGISTER:

Liberalerna
”Utredningens förslag är just nu ute för remiss och förslaget under beredning. Liberalerna är generellt tveksamma till ett långtgående register över individers tillgångar och skulder. Vi ser det som ett första steg mot en förmögenhetsskatt vilket vi vänder oss emot och allt för stort ingrepp på individens integritet att föra individuell statistik, från vaggan till graven. En förmögenhetsskatt är farlig då kapital och investeringar skulle flytta från Sverige och därmed göra landet fattigare.”

Sverigedemokraterna
”Vi är fortsatt negativa till ett införande av ett register över hushållens skulder och tillgångar. Det skulle medföra en uppenbar integritetskränkning eftersom ett sådant register skulle innebära en omfattande insamling av enskildas personliga och ekonomiska ställning. Vidare finns det en historik i Sverige av att känsliga uppgifter hamnat i fel händer och av den anledningen skulle ett sådant register vara en julklapp till främmande makt och organiserad brottslighet. Avslutningsvis skulle ett förmögenhetsregister sannolikt vara ett första steg mot återinförd fastighetsskatt, vilket Sverigedemokraterna är starkt emot”.

Moderaterna
”Frågan bereds just nu. Generellt är vi mot register som kan underlätta återinförande av en ny förmögenhetsskatt”.

TVEKSAMMA/TAR INTE STÄLLNING I DAGSLÄGET:

Centerpartiet
”Utredningen är för närvarande ute på remiss. För Centerpartiet är det självklart att den här typen av register måste omfattas av ändamålsenlig sekretess. Å ena sidan är det viktigt att ha en god inblick i hushållens ekonomi för att kunna värna den finansiella stabiliteten och bedriva forskning. Å andra sidan finns det alltid risker med upprättandet av register; de kan exempelvis läcka eller användas för att införa nya typer av skatter. Vi ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter och kommer därefter att göra vårt ställningstagande.”

Kristdemokraterna
”Kristdemokraterna avvaktar den beredning som sker i detta nu. Vi ser givetvis vinster för exempelvis penningpolitiken om det finns fakta kring hur exempelvis hushållens tillgångar och skuldsättning ser ut. Men, mot detta ska givetvis integritetsaspekten vägas in och att ett register av denna typ skulle underlätta ett återinförande av ny variant av förmögenhetsskatten.”

Här förklarar jag vilka risker jag ser med registret:

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
5 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Martin
Martin
2023-08-05 13:22

Finns ingen “strid”, stads-kassan är nuförtiden till för att rund-smörja, med subventionerade varor och tjänster ( biologiska-objekt )

Det är “experter” som lever i verkliga, verkligheten som rekomender…..
Politikerna, som manipulerar insidan, kommer bara att se det som information, om hur opinionen/hjärnan skall knådar, för att ge maximal utdelning, samt ELEMINERA hot.
ps : Yttrande friheten är i detta sammanhang vital, då denna information är nödvändig för att skilja agnarna från vetet, skilja högre-nivå tankarna från utförarna.

Anonym
Anonym
2023-03-27 13:04

Hur skiljer sig det mot vad vi redan har idag med deklarationen? Där visas väl mina skulder och tillgångar upp?
Och bankerna etc lämnar information till staten.

Vad är det som skiljer detta register mot vad som finns idag är väl min fråga?

Martin
Martin
Svara till  Anonym
2023-08-05 13:25

Tillgångarna “sitter” hos juridiska personer “holdingbolag”, medan vederbörande “controller” kvitterar-ut arbetslöshets-ersättning från riksdagen.
Ruttnanden kommer inifrån & ut!

Anonym
Anonym
2023-03-26 08:34

Kan man inte bara ha ett register över skulder? Svårt att se risker med ett sådant.
Tillgångar är ju sällan ett problem så jag behöver inte veta vilka du har.

Martin
Martin
Svara till  Anonym
2023-08-05 17:26

De med pengar, kan fritt reglera sin skuld till det egna bolaget
och handla till subventionera pris på röda-korsets “food-bank”, samt glida iväg i sin nyinköpt el-ferarri.
Medan andra dödliga med för hög hyra, varken kan handla eller reglera skulden eller påverka den godtyckligt satts räntan.

Fast det är ju vad individen “VALT”, precis som valet av kön, hudfärg, ögonfärg etc
Språket och landet har förändrats permanent och det är bara att anpassa eller gå-under….

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm