AMF Aktiefond Småbolag

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 27.09 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
950.67 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
AM
AMF Aktiefond Småbolag

Fonden investerar i mindre och medelstora börsnoterade företag. Placeringarna sker huvudsakligen i svenska aktier men upp till 25 procent kan även investeras på övriga nordiska börser. Fonden är inte branschinriktad utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få en god riskspridning. Vi förvaltar fonden aktivt och vår målsättning är att avkastningen ska bli högre än index. Den relativt höga risknivån gör att en placering i denna fond ska ses som ett långsiktigt sparande.

ISIN
SE0001185000
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 maj 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Angelica Hanson
Förvaltat fonden sedan
1 april 2006
AMF FonderKlara Södra Kyrkogata 18113 88 Stockholm
+46 8 6963100http://www.amf.se
Aktier
99.6 %
Kort ränta
0.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100.0 %
Euroland 0.0 %
Kanada 0 %
Australasien 0 %

Största branscher

Industri
28.3 %
Sjukvård
16.9 %
Teknik
12.6 %
Fastigheter
10.5 %
Kommunikation
7.7 %
Konsument, cyklisk
7.4 %