Hoppa till huvudinnehållet
Profilbild

Warren Bolton

Sweden
Medlem i 7 år
Följare
Följer
2 stars
Rating
En investment biker, 30+, som jobbar inom corporate finance i Stockholm. Har civilekonomexamen med inriktning finans och under gymnasiet studerade jag Natur med inriktning medicin. Har en bror som är läkare, en mor som arbetar med tillverkning av specialläkemedel och en far som var ingenjör på Ericsson och som numera sysslar med aktiehandel. Det faller alltså naturligt att mina favoritsektorer är biotech, medtech och ny teknik. Påbörjade karriären helt oglamoröst på backoffice på Nordens största investmentbank. Jag tänkte att hårt jobb så småningom skulle premieras med tjänst på inom exempelvis analys eller DCM/ECM om man visade sig kompetent. Till slut fick jag dock söka mig vidare därifrån och jobbar numera (sedan 2017) på en nischbank med kapitalanskaffningar (nyemissioner och börsintroduktioner). Har fyra depåer på Nordnet (varav två delas) och ytterligare en på en annan bank, men huvuddelen av mitt kapital ligger i de två som delas på Shareville. I min ISK är tanken att mina mer högriskaktier ska ligga, det kommer vara stor tyngdpunkt på biotech, medtech och ny teknik. För biotech gäller att de bolag jag investerar i ska verka i en växande marknad eller ha stor potential att ta marknadsandelar från bifintliga alternativ. Är de fortfarande i klinisk fas ska produkten ha exceptionell verkan, säkerhet eller vara first-in-class. Jag drar mig numera från att investera i läkemedelsbolag som är i för tidig fas pga osäkerhet och kapitalbehov. För medtech och teknik ska de ha en tydlig edge, fördel mot befintliga lösningar, och gärna verka i en större samhällstrend. I min KF så är tanken att det ska bli en utdelningsmaskin, fast med dragning åt tillväxt - dvs majoriteten av bolagen ska generera cash flow till portföljen genom stegvis ökad utdelning tack vare tillväxt och inte främst genom hög direktavkastning (dock kommer jag självklart att ha några högavkastare också). För närvarande ligger det lite aktier här som inte stämmer in i profilen och de ska med tiden avyttras. Jag gillar att vara påläst om bolagen jag investerar i och köper/säljer aldrig utifrån tips från andra (dock använder jag gärna tips från andra för att läsa på mer). Jag säljer bolag när interna faktorer medför att framtidsutsikterna försämras, dvs jag bryr mig inte om marknadssvängningarna. Jag skulle vilja beskriva mig som en kylig investerare som står fast vid min analys och inte oroas av sjunkande kurser (se t ex mina tråkiga ca 20 månader i ISK-utvecklingen, från ca början av 2018, då mina aktier gick dåligt trots att bolagen i sig utvecklades relativt väl under denna period). Kom ihåg att på börsen gäller att optimisterna vinner i längden - därför gillar jag att ligga nära fullinvesterad. Jag är även ett stort fan av teknisk analys, men då min tid är begränsad och jag omfattas av 30-dagars regeln (läs disclaimern längre ned) så använder jag mig av det ytterst sparsamt numera. Dock skulle jag gärna öppna ytterligare en depå för att leka med TA i denna, vi får se. DISCLAIMER: Eftersom jag både genom swedsec-licens och genom arbete omfattas av 30-dagars regeln (dvs, jag får ej sälja med vinst inom 30 dagar) så är mitt fokus att finna tillgångsslag (främst aktier) där jag anser det troligt med värdeökning på medel- till lång sikt. Mina affärer och analyser är inte och ska absolut inte ses som rekommendationer och har ingen koppling till mitt arbete eller min arbetsgivare och övervakas noga av vår compliance-avdelning (varje affär jag genomför måste förhandsgodkännas för att säkerställa att god sed följs). Att ta rygg på andras affärer innebär en stor risk eftersom du då inte vet varför positioner initierats eller när ett innehav borde likvideras. Jag vill poängtera att mitt jobb innebär många och långa övertidstimmar, vilket medför att jag under långa stunder inte hinner ge mina innehav, eller börsen som helhet, den djupgående, fortskridande analys som krävs och jag rekommenderar därför att endast handla utifrån din egen analys och kunskap och påminner att handel i finansiella instrument innebär en risk att du förlorar hela eller delar av ditt satsade kapital.
Biografi
En investment biker, 30+, som jobbar inom corporate finance i Stockholm. Har civilekonomexamen med inriktning finans och under gymnasiet studerade jag Natur med inriktning medicin. Har en bror som är läkare, en mor som arbetar med tillverkning av specialläkemedel och en far som var ingenjör på Ericsson och som numera sysslar med aktiehandel. Det faller alltså naturligt att mina favoritsektorer är biotech, medtech och ny teknik. Påbörjade karriären helt oglamoröst på backoffice på Nordens största investmentbank. Jag tänkte att hårt jobb så småningom skulle premieras med tjänst på inom exempelvis analys eller DCM/ECM om man visade sig kompetent. Till slut fick jag dock söka mig vidare därifrån och jobbar numera (sedan 2017) på en nischbank med kapitalanskaffningar (nyemissioner och börsintroduktioner). Har fyra depåer på Nordnet (varav två delas) och ytterligare en på en annan bank, men huvuddelen av mitt kapital ligger i de två som delas på Shareville. I min ISK är tanken att mina mer högriskaktier ska ligga, det kommer vara stor tyngdpunkt på biotech, medtech och ny teknik. För biotech gäller att de bolag jag investerar i ska verka i en växande marknad eller ha stor potential att ta marknadsandelar från bifintliga alternativ. Är de fortfarande i klinisk fas ska produkten ha exceptionell verkan, säkerhet eller vara first-in-class. Jag drar mig numera från att investera i läkemedelsbolag som är i för tidig fas pga osäkerhet och kapitalbehov. För medtech och teknik ska de ha en tydlig edge, fördel mot befintliga lösningar, och gärna verka i en större samhällstrend. I min KF så är tanken att det ska bli en utdelningsmaskin, fast med dragning åt tillväxt - dvs majoriteten av bolagen ska generera cash flow till portföljen genom stegvis ökad utdelning tack vare tillväxt och inte främst genom hög direktavkastning (dock kommer jag självklart att ha några högavkastare också). För närvarande ligger det lite aktier här som inte stämmer in i profilen och de ska med tiden avyttras. Jag gillar att vara påläst om bolagen jag investerar i och köper/säljer aldrig utifrån tips från andra (dock använder jag gärna tips från andra för att läsa på mer). Jag säljer bolag när interna faktorer medför att framtidsutsikterna försämras, dvs jag bryr mig inte om marknadssvängningarna. Jag skulle vilja beskriva mig som en kylig investerare som står fast vid min analys och inte oroas av sjunkande kurser (se t ex mina tråkiga ca 20 månader i ISK-utvecklingen, från ca början av 2018, då mina aktier gick dåligt trots att bolagen i sig utvecklades relativt väl under denna period). Kom ihåg att på börsen gäller att optimisterna vinner i längden - därför gillar jag att ligga nära fullinvesterad. Jag är även ett stort fan av teknisk analys, men då min tid är begränsad och jag omfattas av 30-dagars regeln (läs disclaimern längre ned) så använder jag mig av det ytterst sparsamt numera. Dock skulle jag gärna öppna ytterligare en depå för att leka med TA i denna, vi får se. DISCLAIMER: Eftersom jag både genom swedsec-licens och genom arbete omfattas av 30-dagars regeln (dvs, jag får ej sälja med vinst inom 30 dagar) så är mitt fokus att finna tillgångsslag (främst aktier) där jag anser det troligt med värdeökning på medel- till lång sikt. Mina affärer och analyser är inte och ska absolut inte ses som rekommendationer och har ingen koppling till mitt arbete eller min arbetsgivare och övervakas noga av vår compliance-avdelning (varje affär jag genomför måste förhandsgodkännas för att säkerställa att god sed följs). Att ta rygg på andras affärer innebär en stor risk eftersom du då inte vet varför positioner initierats eller när ett innehav borde likvideras. Jag vill poängtera att mitt jobb innebär många och långa övertidstimmar, vilket medför att jag under långa stunder inte hinner ge mina innehav, eller börsen som helhet, den djupgående, fortskridande analys som krävs och jag rekommenderar därför att endast handla utifrån din egen analys och kunskap och påminner att handel i finansiella instrument innebär en risk att du förlorar hela eller delar av ditt satsade kapital.
Innehav
Logga in på Shareville för att se innehav.
Logga in
Aktier och övriga värdepapper
Andel
GAV
Avkastning
U
Unity Software Inc
100,00%
1,00 SEK
+13,80%
W
Walt Disney Company (The)
14,10%
100,00 SEK
+1,40%
C
Chewy, Inc. Class A
12,70%
1,00 SEK
+25,50%
D
Dometic Group AB
11,00%
1,00 SEK
+42,30%
H
Hims & Hers Health, Inc. Class A
8,50%
1,00 SEK
−22,10%
A
Airbnb, Inc. - Class A
7,20%
1,00 SEK
+56,12%
F
Facebook A
5,50%
1,00 SEK
−13,40%
S
Sea Limited American Depositary Shares
3,30%
1,00 SEK
+35,80%
Fonder
Andel
GAV
Avkastning
T
TIN Ny Teknik A
12,60%
1,00 SEK
+35,80%
L
Lannebo Teknik
9,60%
1,00 SEK
+35,80%