Åtgärder mot penningtvätt

Upp

Del:

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I enlighet med EU:s regler har vi i Sverige en lagstiftning, lagen om åtgärder mot penningtvätt, vars syfte är att förhindra att bland annat bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet. De bolag som omfattas av lagen ska därför kontrollera kunders identitet och granska alla transaktioner där det kan finnas anledning att misstänka att transaktionen utgör penningtvätt.

Enligt lagen måste vi lära känna dig bättre för att till exempel förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om följande:

  • Var kommer dina pengar ifrån?
  • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer?
  • För företagskunder: Vad är företagets verksamhet, omsättning och ägarförhållanden?

Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta utomlands (politically exposed persons). Då behöver vi till exempel känna till om du har en politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är en nära familjemedlem till en sådan person.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen.

Identitetskontroll för utlandsboende

För utlandsboende svenskar gäller följande. Vi ber dig att skicka in en kopia på din giltiga id-handling (körkort, pass eller annan giltig id-handling). Kopian ska dessutom vara vidimerad av en oberoende person. Vidimeringen ska innehålla en signatur samt ett telefonnummer på den som signerar.

Mer detaljer om vad lagen innebär

Finansinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Därför måste banken ställa frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad vi vill veta för att förhindra penningtvätt

Information om dina transaktioner och affärer

Information om ditt företag och ägarstrukturen 

Gilltig legitimering

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.