Klagomål och reklamationer

Upp

Del:

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare. Du kontaktar Nordnet på telefon 08-506 330 00, via meddelandecentralen eller via e-post till info@nordnet.se.

Information om klagomålshantering

Din åsikt är viktig för oss

Reklamationer skickas in skriftligt till oss 

Möjlighet till överklagan

Klagomål och reklamationer

Om du efter att du talat med kundservice eller mäklare fortfarande är missnöjd och har krav på ekonomisk ersättning, har du möjlighet att framföra din reklamation till klagomålsansvarig hos Nordnet. Ärendet ska framställas skriftligt. Ange då tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål skickas till Nordnet via meddelandecentralen, via e-post till info@nordnet.se eller med vanlig post till adress:

Nordnet Bank AB
Klagomålsansvarig
Box 14077
167 14 Bromma

När behandlas din reklamation?

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.


Extern vägledning och möjlighet till överprövning

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.selänk till annan webbplats. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odrlänk till annan webbplats. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Läs mer om vad som avses med klagomål och vilken hantering som rekommenderas i Finansinspektionens regler och rekommendationer om klagomålshantering nedan.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd


FFFS 2002:23länk till annan webbplats
FFFS 2007:16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vi vill gärna ta del av dina synpunkter

Har du synpunkter eller känner dig missnöjd med någon tjänst vi tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått, ska du i första hand kontakta kundservice. Vid handelsrelaterade frågor vänder du dig till våra mäklare. Du kontaktar Nordnet på telefon 08-506 330 00, via meddelandecentralen eller via e-post till info@nordnet.se.

Information om klagomålshantering

Din åsikt är viktig för oss

Reklamationer skickas in skriftligt till oss 

Möjlighet till överklagan

Klagomål och reklamationer

Om du efter att du talat med kundservice eller mäklare fortfarande är missnöjd och har krav på ekonomisk ersättning, har du möjlighet att framföra din reklamation till klagomålsansvarig hos Nordnet. Ärendet ska framställas skriftligt. Ange då tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga gärna också de underlag du har i form av notor, korrespondens etc. Detta för att säkerställa att alla fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Ange även ditt krav på ekonomisk ersättning.

Klagomål skickas till Nordnet via meddelandecentralen, via e-post till info@nordnet.se eller med vanlig post till adress:

Nordnet Bank AB
Klagomålsansvarig
Box 14077
167 14 Bromma

När behandlas din reklamation?

Vi eftersträvar att svara på klagomål skyndsamt och vår målsättning är att alla ärenden ska besvaras inom 14 dagar. Om utredning av ärendet kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.


Extern vägledning och möjlighet till överprövning

Om vi inte har kunnat tillmötesgå ditt klagomål har du möjlighet att få råd och vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Konsumenternas försäkringsbyrå. Om du vill få ditt ärende prövat utanför Nordnet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.selänk till annan webbplats. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten. Vidare har du möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform med adress: http://ec.europa.eu/odrlänk till annan webbplats. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.

Läs mer om vad som avses med klagomål och vilken hantering som rekommenderas i Finansinspektionens regler och rekommendationer om klagomålshantering nedan.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd


FFFS 2002:23länk till annan webbplats
FFFS 2007:16länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.