FATCA - en amerikansk lag

Upp

Del:

Information om FATCA

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Avtalet genomfördes i svensk lag den 1 april 2015. Lagstiftningen innebär bland annat att vi som finansiellt institut behöver identifiera och rapportera finansiella konton som innehas av så kallade amerikanska personer. Med amerikansk person avses bland annat:

  • En amerikansk medborgare eller en annan person med hemvist i USA
  • En juridisk person som är delägarbeskattad i utlandet
  • Ett aktiebolag registrerat i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning

Med hemvist i USA avses skattskyldighet i USA enligt amerikansk lagstiftning, till exempel på grund av bosättning.

Så påverkas du som kund hos oss

Som kund hos oss kommer du att märka av FATCA-reglerna i form av tilläggsfrågor när du gör olika bankärenden. Nya kunder behöver till exempel svara på frågan om de är amerikanska medborgare eller skattskyldiga i USA.

Om du är amerikansk medborgare, född eller skattskyldig i USA behöver du fylla i blanketten Intygande om skattskyldighet.

Rapportering om vissa typer av företagskunder

Regelverket kräver också att vi identifierar och rapporterar konton som innehas av icke-amerikanska, icke finansiella företag som räknas som så kallat passiva. Till passiva företag räknas de som till mer än 50 procent har intäkter från annan verksamhet än rörelse, och vars tillgångar huvudsakligen är finansiella.

Ett sådant företags konto ska rapporteras till Skatteverket om en eller flera amerikanska personer har bestämmande inflytande över företaget. Syftet är att förhindra att amerikaner som har placerat finansiella tillgångar i en juridisk person undviker att rapportera det.

För mer information hänvisas till IRS webbplats


Observera: Varken fysiska personer som är bosatta i USA eller bolag som är registrerade där kan bli kunder hos oss. Det beror på vissa andra amerikanska regelverk än FATCA. Tyvärr kan vi heller inte behålla befintliga kunder som flyttar till USA.


I syfte att förhindra skatteflykt från USA

Information om privatkunders koppling till USA.

Information om företagskunders verksamhet & ägare. 

Reglerna gäller i Sverige från och med 1 april 2015.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.