Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Förändringar kring avräkning av utländsk källskatt på försäkringar

Från och med 1 januari 2023 tillämpar Nordnet en ny rutin för återbetalning av utländsk källskatt inom ramen för kapitalförsäkring, tjänstepensionsförsäkring och andra pensionsförsäkringar. För investeringssparkonto, ISK, gäller andra regler


Hur ser den nya modellen för återbetalning av utländsk källskatt inom ramen för försäkring ut?


Den nya rutinen innebär att vi kommer att återbetala avdragen källskatt genom ett schablonbelopp, som i vissa fall är något lägre än tidigare återbetalda 100 procent. Å andra sidan kommer man att få återbetalningen mycket snabbare än idag – oftast redan månaden efter istället för upp till tre år senare.


Hur går det till i praktiken?

 

  1. Nordnet vänder sig i första hand till det svenska Skatteverket, som kommer att avräkna i enlighet med det dubbelbeskattningsavtal Sverige har med bolagets skattesäte. Om dubbelbeskattningsavtalet innebär 15% i källskatt, medan det dragits 25% i samband med utdelningen, kommer vi att få tillbaka 15% från svenska Skatteverket.
     
  2. Den resterande utländska källskatten, i detta exempel 10%, måste krävas tillbaka från källandet. Nordnet kommer från och med årsskiftet att anlita en skattespecialist som företräder oss mot aktuella skattemyndigheter i syfte att maximera våra möjligheter till återbetalning. De gör en bedömning av vilket belopp vi kan få tillbaka från respektive skattemyndighet, vilket tillsammans med kostnaden för skattespecialisten kommer att bestämma våra schablonbelopp.
     
  3. Senast den 15 december 2022 kommer vi att publicera en förteckning över vilka schabloner som gäller. Listan uppdateras årligen, beroende på om förutsättningarna ändras. Nordnet kommer kräva tillbaka skatten per värdepapper och land vilket innebär att om du ägt en aktie där det dragits utländsk källskatt enligt dubbelbeskattningsavtalet så bör du få tillbaka 100% av den utländska källskatten.
     

Exempel 1

Utdelning från ett amerikanskt bolag15% utländsk källskatt dras (dubbelbeskattningsavtalet säger 15%)
Återbokning nästkommande månad15% utländsk källskatt
Totalt återbokad skatt100%

 

Exempel 2
 

Utdelning från ett norskt bolag25% utländsk källskatt dras (dubbelbeskattningsavtalet säger 15%)
Återbokning nästkommande månad15%+ schablonbeloppet för Norge= 23,5% *
Totalt återbokad skatt94% *

 

*Schablonbeloppet kan komma att ändras fram till att listan publiceras, senast 15e december 2022.

Vad kan jag själv göra för att det inte ska dras mer skatt än det dubbelbeskattningsavtalet säger?
 

Du som privatperson kan inte påverka hur mycket källskatt respektive land drar. Däremot kan du tänka på att i möjligaste mån köpa aktier på dess hemmamarknad. Vissa aktier är nämligen dubbelnoterade och det kan påverka skatten som debiteras på utdelningarna.

Exempel 1

Utdelning från tysknoterade Google (Alphabet A, ABEA, noterad på tyska Xetra)35% utländsk källskatt
Utdelning från US-noterade Google (Alphabet A, GOOGL, noterad på US Nasdaq)15% utländsk källskatt

 

Exempel 2

Utdelning från svensknoterade Nordea (NDA SE, noterad på Nasdaq Stockholm)35% utländsk källskatt
Utdelning från finsknoterade Nordea (NDA FI, noterad på Nasdaq Helsinki)15% utländsk källskatt

 

Vad händer med den avräkningen jag fortfarande inte fått återbokad, från utdelningar år 2020, 2021 och 2022?
 

Vår nya rutin börjar gälla från 1a januari 2023, vilket innebär att alla utdelningar innan dess kommer behandlas på det gamla sättet;

- Utländsk källskatt som belastat utdelningar inom försäkring år 2020: beräknas bokas tillbaka på kunders konton under kvartal 1, 2023.

- Utländsk källskatt som belastat utdelningar inom försäkring år 2021: beräknas bokas tillbaka på kunders konton under kvartal 1, 2024.

- Utländsk källskatt som belastat utdelningar inom försäkring år 2022: beräknas bokas tillbaka på kunders konton under kvartal 1, 2024.

Återbetalningen sker som en insättning med transaktionstexten UTL KUPSKATT ÅTER.

När får jag återbetalning i framtiden, från utdelningar efter 1a januari 2023?

Vi kommer boka tillbaka skatten i slutet på nästkommande månad. Får du en utdelning under exempelvis april månad som belastats med utländsk källskatt så bör vi kunna återbetala källskatten senast 31a maj.

Vad gäller för svenska aktiers utdelningar?

Det dras ingen utländsk källskatt på svenska aktiers utdelningar inom försäkring. Däremot finns det bolag som har utländskt skattesäte men som ibland missuppfattas som svenska; Autoliv, ABB, Nordea och Traton är några sådana exempel.

Hur vet jag vad dubbelbeskattningsavtalet säger?

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med ett 80-tal länder. På skatteverkets hemsida kan du utläsa vad som gäller för de olika länderna.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka