Hoppa till huvudinnehållet
Profilbild

MrJinx

Sweden
Medlem i 9 år
Följare
Följer
1 star
Rating
50 år med fru och en liten pojk på 9 år och en liten flicka på 4 år. Har varit aktiv på börsen sedan 2006 med bra resultat. Mina placeringar föregås av en djupgående analys av alla tillgängliga nyckeltal och tillgänglig information, men jag föredrar företag som är nystartade eller inom micro och smallcap. Högriskbenägen (anser att riskerna ligger i bristande empiri) men placerar även i större företag om värderingarna är låga (hög DA) och risk/reward ser tilltalande ut. Favoritaktier just nu: Peptonic (grundinnehav) Lucara Diamond (Värdeinnehav) Fråga gärna om ni undrar nått! GAB: @Undertaker73 Twitter: @Provokatoren kribba73@hotmail.com Goldmoney.com Här följer de regler jag använder mig av i min trading: ************************************** Grunderna I aktiehandel, och hur man hittar de dolda guldklimparna. (Version 1,12. (2019-08-09)) Vi börjar med "basics", okomplicerat och kortfattat. Vad är en aktie? En aktie representerar helt enkelt en liten del i ett företag (antal aktier i ett företag skiljer sig åt). Priset för en aktie i ett företag gånger det antal aktier som finns i företaget, ger det totala börsvärdet (Eng. Market cap). Börsvärdet är det absolut viktigaste "nyckeltalet" som vi kommer använda oss av för att hitta "guldklimparna" på börsen. Hur hittar man företag, och aktier värda att investera i? I princip är det inte svårare att värdera ett företag, än en bil, cykel, hus eller annat värdeobjekt. Vi tar ett exempel....Kan du värdera en bil i 100-200 000-kronorsprisklassen? Antagligen så hamnar du åtminstone i bollparken. Men ska du värdera en Bugatti Vejron? Då kommer du antagligen missa målet med många miljoner. Att du lyckas bättre att värdera en vanlig bil, beror på att du antagligen vet mer om den. Du ser den varje dag hos grannen, hon vännerna, osv. Bugattin? De flesta har ingen aning, då den är alldeles för okänd för de flesta, i detaljer, kvalitet, och prestanda. Det fungerar precis samma sak med företag. De företag du lätt kan få överblick i, veta mest detaljer om, och har en aning om marknadspotential för dess produkter, kan du även värdera mer korrekt. Och kan du det, ja, då har du receptet på framgång. Det enda du behöver är ingredienserna Kapital, publicitet och Tålamod. Att värdera företag Normalt använder man nyckeltalet P/e (Price/Earnings) (som är ett mått på hur mycket vinst ett företag gör eller KAN göra i framtiden), relaterat till dess börsvärde. För att bestämma ett ”fair value”, eller rimligt värde. Ett neutralt värderat företag som gör vinst, men inte har någon tillväxt att tala om, brukar ha ett P/e på omkring 10. Exempelvis om ett företag genererar en årlig vinst om 10 miljoner, bör företaget värderas till omkring 100 miljoner (P/e 10). Värderas samma bolag till 200 miljoner på börsen, så har det P/e 20. Om samma bolag har ett börsvärde om 100 Miljoner och nästa år antas kunna öka sin vinst till 15 miljoner, bör aktien således ha en kursöknings-potential på minst 50%. Minst för att ett bolag med en sådan tillväxt även bör räknas på ett högre P/e för att prisa in framtida tillväxt. Exempel. Om du hittar ett utvecklingsbolag som idag har ett börsvärde om 70 miljoner(Microcap), men har en produkt som inom något år kan förväntas nå marknaden, så bör du försöka göra en analys (om inte sådan finns) om vad denna produkt kan generera för vinst. Kommer du fram till att produkten möjligen kan generera en vinst på 20 miljoner SEK om ca 2 år, så kan du med hjälp av P/e bestämma att börsvärdet om två år bör vara minst 200 miljoner (Smallcap). Då bör de se en uppgångspotential på närmare 200%. Market Cap och dess fyra kategorier Man delar in bolag i fyra Market Cap.kategorier, baserat på deras börsvärde. Detta styr också i slutändan vilka listor man kan hitta företagen på i börsen. Kategori 1: Microcap: Bolag med börsvärde <100 Miljoner Kategori 2: Smallcap: Bolag med börsvärde >100 miljoner <1 Miljard Kategori 3: Midcap: >1 Miljard <5 Miljarder Kategori 4: Largecap: >5 Miljarder För aktieportföljens värdeökning rekommenderar jag att om man inte har så mycket kapital, att hålla sig till Micro och Smallcap. Om man väl har, eller lyckas anskaffa kapital, där inte allt använda som riskkapital, så brukar jag personligen ”lagra” detta kapital i företag med hög direktavkastning (DA). DA är rätt och slätt aktieutdelning. Notera att det påstås att riskerna I företag på smålistorna anses vara högre. Det är inte sant, OM man håller sig informerad. I dagens börsbubbla hävdar jag att riskerna snarare ligger I Largecap. Direktavkastning, eller DA. Eftersom en Kapitalförsäkring eller ISK inte erbjuder ränta på likvida pengar, så kan det vara en bra idé att själv generera ränta på likvida medel (det kapital som inte är investerade I högpotentiella aktier) I ett företag med hög DA. Dessa bolag brukar jag värdera något annorlunda, då tanken I första hand inte är att tjäna pengar på en uppvärdering I aktien, utan på direktavkastningen (Ofta så kan hög DA I sig fungera som en anledning till att aktien ökar I värde dock). DA har inget med P/e att göra, utan är bestämt av företagets styrelse. Syftet är att “förvara” pengarna någonstans med någon form av ränta. Det är av denna anledning man kan se Mid eller Largecap-aktier I min depå. Dessa har uteslutande hög DA I förhållande till börssnittet (som ligger på omkring 2,5%). Exempelvis Lucara Diamond, som har ett DA på 6,78% (2019-09-07). Jämför det med en sparränta, som ger omkring 0,01%. Värt att notera, om inte DA ändras av styrlelsen, så fungerar högt DA som en “handbroms” vid nedgång I aktievärdet. Ju mer aktien tappar I värde, desto mer stiger DA I procentuellt förhållande till aktiens pris. Eftersom DA på marknaden, och sparräntorna är så låga, så utgör högt DA en magnet för kapitalstarka investerare. En trygghet på en skakig börs mao. Att hantera rörelserna I en aktiekurs. Det är ingen regel, men man kan säga att ju lägre börsvärde ett företag besitter, desto större brukar fluktuationerna i börsvärdet (och därmed i aktiekursen) vara. Kan man som investerare sätta sig in i förhållandena i ett Microcap-bolag (vilket är oändligt mycket lättare än i de mycket mer komplicerade Laregcap-bolagen), desto större chans till en stor avkastning. Det största problemet för nybörjare är att de ofta är mottagliga för marknadens irrationella yttringar, Dvs att agera på “känslor”. Det I sig är inte fel, det gäller bara att försöka utveckla känslorna till något som hjälper dig, inte stjälper dig. Framgångsrik trader blir du inte genom tur, utan genom att alltid, hela tiden satsa pengar på SANNOLIKHETER. När du väl hittat en som du tror, guldklimp. Gäller det att verkligen ha självförtroende nog att göra en STOR satsning. För att få ett så bra ingångssnitt som möjligt (undvik att göra hela investeringen vid ett tillfälle). Detta gör du genom 1/3-regeln (Beskrivs I nästa del av detta dokument). Köp vid ett antal tillfällen (om inte totalsumman är så låg att courtaget blir en för stor del). Dels för att få ett bra snitt, dels för att “känna av rörelserna”. Går aktien ner efter ditt första köp, ska du VETA genom egen efterforskning, att du nu ges möjlighet till en BÄTTRE affär än den förra. Om du känner tveksamhet och drar dig för ytterligare köp I rädsla för kursnedgång, så har du inte läst på nog om företaget. Investera ALDRIG I ett företag du inte vet något om. 95% av all kursdrivande information om ett företag är offentliga handlingar du lätt kan ta del av genom företagets hemsida (Kvartaslrapporter, information om produkter, order, osv), genom att ringa nyckelpersoner inom företaget, eller tex genom andras efterforskningar (Aktieforum som tex Redeye.com). TA DIG TIDEN! Det är värt det. När du väl har gjort en 3/3 investering, är det dags för tålamod, men också arbete. Har du gjort efterforskningar som du övertygats om påvisar en uppgångspotential, så är det dags att “sprida ordet”. Minns att det som gör att en aktie går upp I värde, är att många fler än dig (marknaden) börjar investera I bolaget. Kan du övertyga denna, genom efterforskning, fakta, dokumentation, osv, att du hittat något värt att investera I, så KOMMER det förr eller senare betala sig. Shareville är ett utmärkt sätt att hitta hungriga investerare, och dessutom ett ställe där de som försöker blåsa folk snabbt avslöjas genom möjligheten att se deras “track-record”. Sammanfattning Ovanstående sammanfattar hur din ingång I en aktie bör påbörjas och slutföras. Nästa del handlar om tradingen, och om regler man kan och bör följa för att strukturera handeln. Att se till att “känslor” förädlas och blir det samma som systematik.. Poängen är att se till att en värdeökning I depån inte handlar om tur, utan ett resultat av sannolik utveckling, av att sprida information du anskaffat och skapa kontakter. Det sista är inte det minst viktiga, då om du uppfattas som någon att lita på, kommer få mycket lättare att även I framtiden väcka intresse för vad du hittar på marknaden. Du blir inte framgångsrik själv, utan för att även andra blir det. Väl där, så är värdeökning av din depå inte bara en källa till glädje, utan något du kan förvänta dig. Trading-regler Man kan ha tur på börsen, och tjäna storkovan vid något tillfälle, men ska du LEVA på det måste du se till att turen förvandlas till ett strukturellt mönster. Det gör du genom självdisciplin och förmågan att agera efter regler som optimerar dina chanser till framgång. Det är här de trading-regler jag utvecklat de sista 15 åren kommer in. Dessa är till för att minimera misstagen som förhastade slutsatser ofta är upphov till, och istället få de som använder dom att utveckla ett lönsamt tradingmönster. Detta baserat på ren planering, inte känsla. Att tjäna pengar på aktier handlar sällan om att alltid “köpa på botten”, eller “sälja på toppen”. Målet är att köpa så NÄRA botten som möjligt, och att sälja så NÄRA toppen som möjligt. Du KAN pricka in ytterligheterna, men det är sällan det händer. Regel nummer 1: Huvudregeln (överslagsanalys) Innan du köper en värdepapper(aktie) så är det vitalt att du HELT förstår nyckeltalen bakom företaget, där P/e (om företaget gör vinst eller kommer göra vinst snart), Börsvärdet i förhållande till andra företag i sektorn (innefattar även uppskattat värde på patent, ledning osv) och ev DA (direktavkastning) är de viktigaste, men även mer oviktiga parametrar kan spela in. Att tjäna de stora pengarna på börsen innefattar mycket grävande (företagens hemsida tex), planering hur du ska agera vid ev upp/nedgångar, och som sagt tålamod. ANALYS: Analysen man bör göra innefattar ett företags potential och rimligheten att de kommer nå denna potential (lönsamhet, marknadsandelar, betydelse, osv). ÖVA! Vad kan börsvärdet motiveras med? Patent? Likvider i kassan?, Goodwill? Inventarier, kommande orders?? Möjlig lönsamhet inom rimlig tid? Osv. Poängen med detta är att när du väl investerar, så ska du vara så säker du möjligtvis kan vara att det är en bra investering. Det gör att om något händer som påverkar kursen, så kan du även värdera händelsen, och profitera på det. Regel nummer 2: "Tredjedels”-regeln eller ”andels-regeln": När du KÖPER ett företag du finner intressant som passar in på regel 1, dela upp köpen i TRE delar (färre eller fler delar beroende på vad som är praktiskt för depåstorleken) med någon vecka emellan. På det sätter hinner du uppfatta en trend, och hamnar inte i en situation där du köper på "toppen" med högt ingångsvärde och utan medel att agera vid en följande nedgång. Samma regel gäller vid SÄLJ. Dela upp försäljningstillfällena i 3 (eller fler)delar för att få ett bra "säljsnitt" hellre än att försöka pricka toppen (som är nästan omöjligt ändå). Gör du så brukar SÄLJSNITTET alltid bli märkbart högre än rekylbotten. Här måste man dock göra en bedömning om vilka kursnivåer (och med det börsvärde) som är rimligt just då. Om en uppgång är nyhetsbaserad, måste man försöka värdera nyheten. Gör inte misstaget att sälja det rörliga innehavet för fort om företaget tex kammat hem en order eller ett avtal som I förlängningen kan vara värt mångdubbelt den uppgång som varit. Glöm aldrig att marknaden I regel inte vet att värdera nyheter, utan bara ser till kortsiktig vinst. Regel nummer 3: eller 50%-regeln. Undvik att köpa en aktie i stark uppgång om du inte tänker ta hem snabb vinst snabbt. Tänk på att aktier som ökat i mycket i värde förr eller senare rekylerar. Då kan du i regel räkna med en rekyl av omkring 50% av den givna uppgången. Hellre vänta på att köpa i en rekyl när vinsterna tagits hem, än i ett pågående rally som kan fallera närsomhelst. Exempel: Om en aktie ökar I värde med 100%, från 5:- till 10:-, är chanserna goda att kursen rekylerar ner till omkring 7,50:- (rekylbotten) Regel nummer 4: Var illojal: Jag vet att det ibland är lätt att bli "kär" i en aktie. Men man MÅSTE ändå agera flexibelt. Följ alltid 1/3-regeln oavsett, dela upp säljtillfällena, då rekyler ALLTID kommer förr eller senare. När detta händer, så MINNS 50%-regeln! Ha ALDRIG bråttom. Agera aldrig i panik, utan ALLTID efter kall beräkning. Regel 5: Ut med känslorna, in med förnuftet: Ta tid på er. Aktier är en fantastiskt älskarinna om man verkligen älskar värdepappershandel, men en RIKTIG biatch om man hemfaller åt ogrundade känslor. Gör ALDRIG något i ögonblickets ingivelse! Följ ALLTID reglerna! Om nu har tillgång till grafer, studera aktiens rörelser. Kan du se ett mönster? Kanske en “trendkanal”? Utnyttja detta. Regel 6: Daytrading: Att göra småsmulor till en kaka. Var aktiv. Gör affärer ofta om du kan ens tjäna precis så det täcker courtaget (vad det nu är). 100:- vinst är 100:- vinst. För varje betald affär (så åtminstone courtaget betalas) gör dig till en åtråvärd kund hos Nordnet (eller andra kommisionärer). Därigenom får du möjlighet till bättre avtal och billigare courtage samt tillgång till gratis utrustning som i regel är dyr annars (tex en InFront trader). Trada även med era långa innehav, de följer oftast förutsägbara mönster. Utnyttja det! Men ha ett innehav som ni aldrig rör! Skilj på fast och rörligt(tradar) innehav. Det är INTE kul att sälja ur sig allt och se en aktie åka till stratosfären utan dig ståendes på perrongen (been there, done that). Regel 7: Win-Win: Om du som day/swingtrader är tveksam i om ditt innehav i en aktie är för stort, eller för litet, så brukar jag gå efter en användbar tumregel. Justera ditt innehav så att du blir glad OAVSETT om aktien går upp eller ner i värde. Att tjäna pengar på aktier handlar ju inte bara om att sälja så högt som möjligt, utan även att ge sig själv chansen att köpa så lågt som möjligt. Exempel. Låt oss säga att du investerat 50 000:- I en aktie på 5:- (10 000st). Du bestämmer ditt fasta innehav till att vara 20 000:-, eller 4000 aktier. Aktien börjar nu gå upp, och vid 8:- avyttrar du enligt 1/3-regeln 2000st. Aktien fortsätter upp och du avyttrar ytterligare 2000 stpå 9:-. Aktien är väldigt populär nu, så den går upp ännu mer till 10:-, där du säljer de sista 2000 av ditt röliga innehav. Du har nu ett säljsnitt på 9:-, och har “realiserat” en vinst på (6000 x 4:-), alltså 24 000:-. Att vara trader innebär dock att se vinster även I nedgång. Aktien rekylerar ner ca 50% av uppgången, dvs ner till 7,50:- Där du köper tillbaka 3000 aktier. Utöver de 24 000:- du realiserat, har du även köpt tillbaka en del av den ursprungliga potentialen 1,5:- billigare. (Dvs 4500:- billigare än du sålde för). Fortsätter aktien ner, så kan du köpa tillbaka resterande 3000 aktier ÄNNU billigare. Att ha likvider tillgängligt så att man kan handla på "REA" eller I en sk “Spik” är aldrig fel. Regel 8: Välj noga dina källor Tro ALDRIG på information från tredje part, som de inte kan backa upp med trovärdiga källor. Det finns TONVIS med oseriösa troll därute, som lever på att skrämma upp investerare som inte haft tiden att själva informera sig om sakernas tillstånd. Särskilt Aktietorget och Avanzas forum är smittade av dessa destruktiva individer. Lämna dom, anslut till forum där troll inte kan frodas....Som tex Shareville. All tid som man ödslar på att “pennfajtas” med troll, kan användas till att leta seriös information, och att dela med sig av den. Regel 9: Lagt kort ligger När du väl gjort en affär, tex genom tredjedels-regeln. Gör inte misstaget att köpa/sälja-tillbaka. Luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag, och gå från datorn om du känner att du ångrar dig. Chanserna är mycket goda att när du väl kommer tillbaka, att du ser att affären var bra. Värdefulla tips och knep Här kommer några tips om hur man enkelt kan tjäna en liten extra slant, samt knep som kan hjälpa dig på vägen till framgång. 1. Det är inte ovanligt att aktier på smålistorna “spikar”. Det betyder att aktiekursen rör sig våldsamt I någon riktning på extremt kort tid, och bildar en spik-liknande formation I grafen. Dessa kallas som sagt “spikar”. De kan komma helt oväntat, och ofta när kraftigt kursdrivande nyheter kommer in. Att då lägga långtidsbaserade köp eller säljsorders långt ner I, eller långt upp I orderboken kan affaktuera en realiserad affär, som kan visa sig riktigt lönsam. Det kostar inget, men se till att inte glömma bort ordern om den är satt att gälla lång period. Du kanske får affären realiserad även om du inte vill. 2. Visste du att du kan “armbåga” dig fram I en öppnings, eller stängningscall? Exempevis, om en Call har priset 12,45:- med övervikt på sälj-sidan och du anser att du vill sälja aktier, men det inte finns köpare nog. Då kan du lägga säljordern på något öresintervall UNDER callen, på tex 12,44. Om dina aktier inte av ren volym trycker ner Callen till just 12,44, så kommer du “gå före I kön” och få sålt. (detta gäller alla aktiekurser, och I alla Caller, samt både köp och sälj). 3. Håll utkik efter företag som genomför nyemissioner (NE). Nyemissioner brukar tas negativt av marknaden och ses på med misstänksamhet. När NE är över, är företaget stadd I kassa och den “tråkiga” biten över. Aktien brukar då återhämta sig när aktieägare strömamar till som inte ville delta I kapitaliseringen. Det brukar löna sig att köpa Teckningsrätter (TR), I slutet av teckningsperioden, då folk som inte vill utnyttja sina TR säljer av dessa. 4. Under nyemissioner, när TR efter teckning omvandlats till BTR/BTA (Betalda teckningsrätter), och I princip är samma sak som stam-aktien, brukar det ofta finnas en markant diskrepans I priset mellan dessa. Det kan löna sig rejält att sälja den dyrare av dessa, och istället använda likviden till att köpa den billigare. (arbitrage). 5. Försök att hålla omkring 10% av ditt kapital I fysiskt guld eller silver. Ädelmetaller bör inte ses som en investering I första hand, utan en försäkring. Jag tänker inte gå in på hur illa världens ekonomier och valutor ligger till, men att ha en del av kapitalet I världens enda RIKTIGA valutor är aldrig en dålig idé. Jag rekommenderar här Goldmoney.com, för att kunna äga fysisk ädelmetall, och undgå Moms. Lite krångel, men ett solitt skydd mot skenande inflation. 6. Det här tipset hör egentligen hemma tidigt I denna dokumentaion. Nyckeln till att bli ekonomisk framgångsrik på värdepapper, handlar lika mycket om att se till att utgifterna hålls låga, som vinsterna på depån hålls höga. Ja, om du har +5 miljoner I kapital, KAN du unna dig dyra saker, men att som materialist försöka förädla sitt kapital, medan man köper en massa “dynga” är inte förenligt. Håll dig om möjligt ifrån lån, dyra vanor, dyra bilar, prylar osv, tills du verkligen kan unna dig detta med en LITEN del av ditt kapital. inte när dessa är en STOR del av det. 7. Bestäm tidigt hur mycket av ditt aktieinnehav som ska vara rörlig, och hur stort innehav som ska vara fast. Det gör det lättare att planera din taktik, skulle aktien du investerat I börja gå upp I värde. Att ha ett fast innehav bör vara I storleken att du känner dig nöjd vilket håll än värdet går åt. Win-win, regel nummer 7. Personligen brukar jag hålla ett fast innehav på lägst 25% av hela investeringen, men det beror på hur stort innehavet är I pengar. Ju mer pengar, desto mindre, fast del. 8. Knyt kontakter! Bolla ideér. Jag kan inte nog poängtera hur mycket det hjälp mig att efter jag hittat ett attraktivt “case”, kunnat disskutera det med någon annan aktieintresserad. Kanske tänker de annorlunda, ser risker du missat? Kom ihåg att marknaden består till stor del av, dock krympande, människor. Det är de I slutänden som är bränslet för den aktie du hittat, som potentiella kunder till företaget. 9. Har du tid eller möjlighet (och du har en ISK eller Aktie & Fonddepå), besök gärna bolagsstämmor. Det ger dig chans att se eller hitta saker som missats av marknaden. Passa på att tala med insiders och andra nyckelpersoner. 10. Vill du undkomma det för en trader hatiska arbetet med att deklarera dina affärer? Skaffa en KF (Kapitalförsäkring) eller ISK (Investeringsspoarkonto). Att veta att man slipper deklarera varje affär man gör, ger en riktig boost till att på allvar börja göra affärer. Att all vinst är skattefri är heller inte fel. Notera att dessa två konton inte erbjuder förlustavdrag, samt att en avgift dras på hela depåvärdet ett par gånger per år. (under 1%, och baseras på statslåneräntan. Dock bättre än 30% vinstskatt). 11. LITA INTE på banker! Jag började min karriär som svetsare, medan jag på rasterna gjorde affärer. Jag kunde redan då lätt utklassa bankerna med deras “aktietips”. De vet inte vad de sysslar med, eller ännu värre, så vet de det. Flera gånger noterade jag att de rekommenderade köp I på allvar konkursmässiga bolag (exempelvis Morphic I Karlskoga). 12. Om du med tiden utvecklar ett mönster där vinst blir regel, snarare än undantag. Glöm inte familjen. Har du unga barn, så kan även en liten slant rätt investerat, bekosta ett körkort eller bostad åt dom den dagen de blir myndiga. Tid är en investerares bästa vän, och dina barn har den I överflöd. 13. Om du får råd, skaffa en bra Trader. Att kunna bevittna realtids-kurserna är otroligt värdefullt. Inte nog med det, Traders erbjuder massor av teknisk analys, grafer, nyheter och kan oftast helt byggas upp helt I din egen smak. Traders går att få billigt, men de dyrare är rekommenderat om du väl hamnar I en situation då du kan syssla med trading på heltid. Förslag: InFront Active Trader. 14. Börsvärdet utgörs som sagt av antalet aktier I ett bolag, gånger aktiens pris. Men om företaget har stort kapital I kassan, eller I andra former som tex fonder, kan man med goda skäl räkna av detta kapital på börsvärdet. Börsvärdet är en “belastning” för en investerare, medan pengar inte är det. Exempel: Om ett bolag har ett börsvärde om 130 miljoner, men har 42 miljoner I kassan, kan du som investerare bedöma börsvärdet till 88 Miljoner. Samma sak gäller för skulder, då dessa läggs PÅ börsvärdet. 15. På Nordnets hemsida kan man om man går in på “bolagsfakta”, se vad aktuellt börsvärde är på ett specifikt bolag. Detta är inte alltid att lita på. En del bolag är noterade på flera marknader I världen, och av någon anledning stämmer då inte siffrorna. Gå istället in på företagets hemsida, klicka på “investor relations”, och ta reda själv på antalet aktier I bolaget. Multiplicera detta med aktiens pris, och du får börsvärdet. Tänk på att även P/e påverkas av detta fel. (Tex Lucara Diamond som ofta fått stryk för sitt höga P/e, men som I verkligheten är UNDER 10) 16. Micro och Smallcap-bolag erbjuder sällan DA, men det kan ändras fort. Det är därför man aldrig bör göra en fullständigt EXIT I ett företag som stadigt går mot lönsamhet. Det fasta innehavet är till för just detta. En dag kan varje aktie I sig ge flera kronor I vinst årligen, utan att du behöver göra ett dugg. Sälj endast ur dig helt I företag du är säker på har nått slutet av sin utvecklingskurva. (Du vill inte bli en ny Ronald Wayne, som sålde 1/3 av Apples aktier för 15000 USD I slutet av 70-talet). 17. Har du hittat en aktie du tycker verkar intressant? Studera grafen inom ett längre tids-spann. Rör sig aktien I en “trendkanal” (trendkanal bildas när en aktie rör sig inom ett visst spann. Dra en linje melllan kurstopparna samt kursbottnarna, och försök se om du har en fallande eller stigande trend. Värdefullt om man vill hitta ett bra ingångsläge). Notera att det I en Trader (tex InFront Active Trader, eller WinTrade) finns tonvis med analytiska instrument att tolka en värdepappers rörelser. 18. Man kan studera hur insiders agerar I ett företag. Köper eller säljer de aktier? Är det många insiders som säljer, utan synbarlig anledning för marknaden? Se upp, de vet mer än de flesta. Du kan studera insiderhandel här: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient (Notera att om någon enstaka insider köper eller säljer, ska du inte oroa dig I onödan).
Biografi
50 år med fru och en liten pojk på 9 år och en liten flicka på 4 år. Har varit aktiv på börsen sedan 2006 med bra resultat. Mina placeringar föregås av en djupgående analys av alla tillgängliga nyckeltal och tillgänglig information, men jag föredrar företag som är nystartade eller inom micro och smallcap. Högriskbenägen (anser att riskerna ligger i bristande empiri) men placerar även i större företag om värderingarna är låga (hög DA) och risk/reward ser tilltalande ut. Favoritaktier just nu: Peptonic (grundinnehav) Lucara Diamond (Värdeinnehav) Fråga gärna om ni undrar nått! GAB: @Undertaker73 Twitter: @Provokatoren kribba73@hotmail.com Goldmoney.com Här följer de regler jag använder mig av i min trading: ************************************** Grunderna I aktiehandel, och hur man hittar de dolda guldklimparna. (Version 1,12. (2019-08-09)) Vi börjar med "basics", okomplicerat och kortfattat. Vad är en aktie? En aktie representerar helt enkelt en liten del i ett företag (antal aktier i ett företag skiljer sig åt). Priset för en aktie i ett företag gånger det antal aktier som finns i företaget, ger det totala börsvärdet (Eng. Market cap). Börsvärdet är det absolut viktigaste "nyckeltalet" som vi kommer använda oss av för att hitta "guldklimparna" på börsen. Hur hittar man företag, och aktier värda att investera i? I princip är det inte svårare att värdera ett företag, än en bil, cykel, hus eller annat värdeobjekt. Vi tar ett exempel....Kan du värdera en bil i 100-200 000-kronorsprisklassen? Antagligen så hamnar du åtminstone i bollparken. Men ska du värdera en Bugatti Vejron? Då kommer du antagligen missa målet med många miljoner. Att du lyckas bättre att värdera en vanlig bil, beror på att du antagligen vet mer om den. Du ser den varje dag hos grannen, hon vännerna, osv. Bugattin? De flesta har ingen aning, då den är alldeles för okänd för de flesta, i detaljer, kvalitet, och prestanda. Det fungerar precis samma sak med företag. De företag du lätt kan få överblick i, veta mest detaljer om, och har en aning om marknadspotential för dess produkter, kan du även värdera mer korrekt. Och kan du det, ja, då har du receptet på framgång. Det enda du behöver är ingredienserna Kapital, publicitet och Tålamod. Att värdera företag Normalt använder man nyckeltalet P/e (Price/Earnings) (som är ett mått på hur mycket vinst ett företag gör eller KAN göra i framtiden), relaterat till dess börsvärde. För att bestämma ett ”fair value”, eller rimligt värde. Ett neutralt värderat företag som gör vinst, men inte har någon tillväxt att tala om, brukar ha ett P/e på omkring 10. Exempelvis om ett företag genererar en årlig vinst om 10 miljoner, bör företaget värderas till omkring 100 miljoner (P/e 10). Värderas samma bolag till 200 miljoner på börsen, så har det P/e 20. Om samma bolag har ett börsvärde om 100 Miljoner och nästa år antas kunna öka sin vinst till 15 miljoner, bör aktien således ha en kursöknings-potential på minst 50%. Minst för att ett bolag med en sådan tillväxt även bör räknas på ett högre P/e för att prisa in framtida tillväxt. Exempel. Om du hittar ett utvecklingsbolag som idag har ett börsvärde om 70 miljoner(Microcap), men har en produkt som inom något år kan förväntas nå marknaden, så bör du försöka göra en analys (om inte sådan finns) om vad denna produkt kan generera för vinst. Kommer du fram till att produkten möjligen kan generera en vinst på 20 miljoner SEK om ca 2 år, så kan du med hjälp av P/e bestämma att börsvärdet om två år bör vara minst 200 miljoner (Smallcap). Då bör de se en uppgångspotential på närmare 200%. Market Cap och dess fyra kategorier Man delar in bolag i fyra Market Cap.kategorier, baserat på deras börsvärde. Detta styr också i slutändan vilka listor man kan hitta företagen på i börsen. Kategori 1: Microcap: Bolag med börsvärde <100 Miljoner Kategori 2: Smallcap: Bolag med börsvärde >100 miljoner <1 Miljard Kategori 3: Midcap: >1 Miljard <5 Miljarder Kategori 4: Largecap: >5 Miljarder För aktieportföljens värdeökning rekommenderar jag att om man inte har så mycket kapital, att hålla sig till Micro och Smallcap. Om man väl har, eller lyckas anskaffa kapital, där inte allt använda som riskkapital, så brukar jag personligen ”lagra” detta kapital i företag med hög direktavkastning (DA). DA är rätt och slätt aktieutdelning. Notera att det påstås att riskerna I företag på smålistorna anses vara högre. Det är inte sant, OM man håller sig informerad. I dagens börsbubbla hävdar jag att riskerna snarare ligger I Largecap. Direktavkastning, eller DA. Eftersom en Kapitalförsäkring eller ISK inte erbjuder ränta på likvida pengar, så kan det vara en bra idé att själv generera ränta på likvida medel (det kapital som inte är investerade I högpotentiella aktier) I ett företag med hög DA. Dessa bolag brukar jag värdera något annorlunda, då tanken I första hand inte är att tjäna pengar på en uppvärdering I aktien, utan på direktavkastningen (Ofta så kan hög DA I sig fungera som en anledning till att aktien ökar I värde dock). DA har inget med P/e att göra, utan är bestämt av företagets styrelse. Syftet är att “förvara” pengarna någonstans med någon form av ränta. Det är av denna anledning man kan se Mid eller Largecap-aktier I min depå. Dessa har uteslutande hög DA I förhållande till börssnittet (som ligger på omkring 2,5%). Exempelvis Lucara Diamond, som har ett DA på 6,78% (2019-09-07). Jämför det med en sparränta, som ger omkring 0,01%. Värt att notera, om inte DA ändras av styrlelsen, så fungerar högt DA som en “handbroms” vid nedgång I aktievärdet. Ju mer aktien tappar I värde, desto mer stiger DA I procentuellt förhållande till aktiens pris. Eftersom DA på marknaden, och sparräntorna är så låga, så utgör högt DA en magnet för kapitalstarka investerare. En trygghet på en skakig börs mao. Att hantera rörelserna I en aktiekurs. Det är ingen regel, men man kan säga att ju lägre börsvärde ett företag besitter, desto större brukar fluktuationerna i börsvärdet (och därmed i aktiekursen) vara. Kan man som investerare sätta sig in i förhållandena i ett Microcap-bolag (vilket är oändligt mycket lättare än i de mycket mer komplicerade Laregcap-bolagen), desto större chans till en stor avkastning. Det största problemet för nybörjare är att de ofta är mottagliga för marknadens irrationella yttringar, Dvs att agera på “känslor”. Det I sig är inte fel, det gäller bara att försöka utveckla känslorna till något som hjälper dig, inte stjälper dig. Framgångsrik trader blir du inte genom tur, utan genom att alltid, hela tiden satsa pengar på SANNOLIKHETER. När du väl hittat en som du tror, guldklimp. Gäller det att verkligen ha självförtroende nog att göra en STOR satsning. För att få ett så bra ingångssnitt som möjligt (undvik att göra hela investeringen vid ett tillfälle). Detta gör du genom 1/3-regeln (Beskrivs I nästa del av detta dokument). Köp vid ett antal tillfällen (om inte totalsumman är så låg att courtaget blir en för stor del). Dels för att få ett bra snitt, dels för att “känna av rörelserna”. Går aktien ner efter ditt första köp, ska du VETA genom egen efterforskning, att du nu ges möjlighet till en BÄTTRE affär än den förra. Om du känner tveksamhet och drar dig för ytterligare köp I rädsla för kursnedgång, så har du inte läst på nog om företaget. Investera ALDRIG I ett företag du inte vet något om. 95% av all kursdrivande information om ett företag är offentliga handlingar du lätt kan ta del av genom företagets hemsida (Kvartaslrapporter, information om produkter, order, osv), genom att ringa nyckelpersoner inom företaget, eller tex genom andras efterforskningar (Aktieforum som tex Redeye.com). TA DIG TIDEN! Det är värt det. När du väl har gjort en 3/3 investering, är det dags för tålamod, men också arbete. Har du gjort efterforskningar som du övertygats om påvisar en uppgångspotential, så är det dags att “sprida ordet”. Minns att det som gör att en aktie går upp I värde, är att många fler än dig (marknaden) börjar investera I bolaget. Kan du övertyga denna, genom efterforskning, fakta, dokumentation, osv, att du hittat något värt att investera I, så KOMMER det förr eller senare betala sig. Shareville är ett utmärkt sätt att hitta hungriga investerare, och dessutom ett ställe där de som försöker blåsa folk snabbt avslöjas genom möjligheten att se deras “track-record”. Sammanfattning Ovanstående sammanfattar hur din ingång I en aktie bör påbörjas och slutföras. Nästa del handlar om tradingen, och om regler man kan och bör följa för att strukturera handeln. Att se till att “känslor” förädlas och blir det samma som systematik.. Poängen är att se till att en värdeökning I depån inte handlar om tur, utan ett resultat av sannolik utveckling, av att sprida information du anskaffat och skapa kontakter. Det sista är inte det minst viktiga, då om du uppfattas som någon att lita på, kommer få mycket lättare att även I framtiden väcka intresse för vad du hittar på marknaden. Du blir inte framgångsrik själv, utan för att även andra blir det. Väl där, så är värdeökning av din depå inte bara en källa till glädje, utan något du kan förvänta dig. Trading-regler Man kan ha tur på börsen, och tjäna storkovan vid något tillfälle, men ska du LEVA på det måste du se till att turen förvandlas till ett strukturellt mönster. Det gör du genom självdisciplin och förmågan att agera efter regler som optimerar dina chanser till framgång. Det är här de trading-regler jag utvecklat de sista 15 åren kommer in. Dessa är till för att minimera misstagen som förhastade slutsatser ofta är upphov till, och istället få de som använder dom att utveckla ett lönsamt tradingmönster. Detta baserat på ren planering, inte känsla. Att tjäna pengar på aktier handlar sällan om att alltid “köpa på botten”, eller “sälja på toppen”. Målet är att köpa så NÄRA botten som möjligt, och att sälja så NÄRA toppen som möjligt. Du KAN pricka in ytterligheterna, men det är sällan det händer. Regel nummer 1: Huvudregeln (överslagsanalys) Innan du köper en värdepapper(aktie) så är det vitalt att du HELT förstår nyckeltalen bakom företaget, där P/e (om företaget gör vinst eller kommer göra vinst snart), Börsvärdet i förhållande till andra företag i sektorn (innefattar även uppskattat värde på patent, ledning osv) och ev DA (direktavkastning) är de viktigaste, men även mer oviktiga parametrar kan spela in. Att tjäna de stora pengarna på börsen innefattar mycket grävande (företagens hemsida tex), planering hur du ska agera vid ev upp/nedgångar, och som sagt tålamod. ANALYS: Analysen man bör göra innefattar ett företags potential och rimligheten att de kommer nå denna potential (lönsamhet, marknadsandelar, betydelse, osv). ÖVA! Vad kan börsvärdet motiveras med? Patent? Likvider i kassan?, Goodwill? Inventarier, kommande orders?? Möjlig lönsamhet inom rimlig tid? Osv. Poängen med detta är att när du väl investerar, så ska du vara så säker du möjligtvis kan vara att det är en bra investering. Det gör att om något händer som påverkar kursen, så kan du även värdera händelsen, och profitera på det. Regel nummer 2: "Tredjedels”-regeln eller ”andels-regeln": När du KÖPER ett företag du finner intressant som passar in på regel 1, dela upp köpen i TRE delar (färre eller fler delar beroende på vad som är praktiskt för depåstorleken) med någon vecka emellan. På det sätter hinner du uppfatta en trend, och hamnar inte i en situation där du köper på "toppen" med högt ingångsvärde och utan medel att agera vid en följande nedgång. Samma regel gäller vid SÄLJ. Dela upp försäljningstillfällena i 3 (eller fler)delar för att få ett bra "säljsnitt" hellre än att försöka pricka toppen (som är nästan omöjligt ändå). Gör du så brukar SÄLJSNITTET alltid bli märkbart högre än rekylbotten. Här måste man dock göra en bedömning om vilka kursnivåer (och med det börsvärde) som är rimligt just då. Om en uppgång är nyhetsbaserad, måste man försöka värdera nyheten. Gör inte misstaget att sälja det rörliga innehavet för fort om företaget tex kammat hem en order eller ett avtal som I förlängningen kan vara värt mångdubbelt den uppgång som varit. Glöm aldrig att marknaden I regel inte vet att värdera nyheter, utan bara ser till kortsiktig vinst. Regel nummer 3: eller 50%-regeln. Undvik att köpa en aktie i stark uppgång om du inte tänker ta hem snabb vinst snabbt. Tänk på att aktier som ökat i mycket i värde förr eller senare rekylerar. Då kan du i regel räkna med en rekyl av omkring 50% av den givna uppgången. Hellre vänta på att köpa i en rekyl när vinsterna tagits hem, än i ett pågående rally som kan fallera närsomhelst. Exempel: Om en aktie ökar I värde med 100%, från 5:- till 10:-, är chanserna goda att kursen rekylerar ner till omkring 7,50:- (rekylbotten) Regel nummer 4: Var illojal: Jag vet att det ibland är lätt att bli "kär" i en aktie. Men man MÅSTE ändå agera flexibelt. Följ alltid 1/3-regeln oavsett, dela upp säljtillfällena, då rekyler ALLTID kommer förr eller senare. När detta händer, så MINNS 50%-regeln! Ha ALDRIG bråttom. Agera aldrig i panik, utan ALLTID efter kall beräkning. Regel 5: Ut med känslorna, in med förnuftet: Ta tid på er. Aktier är en fantastiskt älskarinna om man verkligen älskar värdepappershandel, men en RIKTIG biatch om man hemfaller åt ogrundade känslor. Gör ALDRIG något i ögonblickets ingivelse! Följ ALLTID reglerna! Om nu har tillgång till grafer, studera aktiens rörelser. Kan du se ett mönster? Kanske en “trendkanal”? Utnyttja detta. Regel 6: Daytrading: Att göra småsmulor till en kaka. Var aktiv. Gör affärer ofta om du kan ens tjäna precis så det täcker courtaget (vad det nu är). 100:- vinst är 100:- vinst. För varje betald affär (så åtminstone courtaget betalas) gör dig till en åtråvärd kund hos Nordnet (eller andra kommisionärer). Därigenom får du möjlighet till bättre avtal och billigare courtage samt tillgång till gratis utrustning som i regel är dyr annars (tex en InFront trader). Trada även med era långa innehav, de följer oftast förutsägbara mönster. Utnyttja det! Men ha ett innehav som ni aldrig rör! Skilj på fast och rörligt(tradar) innehav. Det är INTE kul att sälja ur sig allt och se en aktie åka till stratosfären utan dig ståendes på perrongen (been there, done that). Regel 7: Win-Win: Om du som day/swingtrader är tveksam i om ditt innehav i en aktie är för stort, eller för litet, så brukar jag gå efter en användbar tumregel. Justera ditt innehav så att du blir glad OAVSETT om aktien går upp eller ner i värde. Att tjäna pengar på aktier handlar ju inte bara om att sälja så högt som möjligt, utan även att ge sig själv chansen att köpa så lågt som möjligt. Exempel. Låt oss säga att du investerat 50 000:- I en aktie på 5:- (10 000st). Du bestämmer ditt fasta innehav till att vara 20 000:-, eller 4000 aktier. Aktien börjar nu gå upp, och vid 8:- avyttrar du enligt 1/3-regeln 2000st. Aktien fortsätter upp och du avyttrar ytterligare 2000 stpå 9:-. Aktien är väldigt populär nu, så den går upp ännu mer till 10:-, där du säljer de sista 2000 av ditt röliga innehav. Du har nu ett säljsnitt på 9:-, och har “realiserat” en vinst på (6000 x 4:-), alltså 24 000:-. Att vara trader innebär dock att se vinster även I nedgång. Aktien rekylerar ner ca 50% av uppgången, dvs ner till 7,50:- Där du köper tillbaka 3000 aktier. Utöver de 24 000:- du realiserat, har du även köpt tillbaka en del av den ursprungliga potentialen 1,5:- billigare. (Dvs 4500:- billigare än du sålde för). Fortsätter aktien ner, så kan du köpa tillbaka resterande 3000 aktier ÄNNU billigare. Att ha likvider tillgängligt så att man kan handla på "REA" eller I en sk “Spik” är aldrig fel. Regel 8: Välj noga dina källor Tro ALDRIG på information från tredje part, som de inte kan backa upp med trovärdiga källor. Det finns TONVIS med oseriösa troll därute, som lever på att skrämma upp investerare som inte haft tiden att själva informera sig om sakernas tillstånd. Särskilt Aktietorget och Avanzas forum är smittade av dessa destruktiva individer. Lämna dom, anslut till forum där troll inte kan frodas....Som tex Shareville. All tid som man ödslar på att “pennfajtas” med troll, kan användas till att leta seriös information, och att dela med sig av den. Regel 9: Lagt kort ligger När du väl gjort en affär, tex genom tredjedels-regeln. Gör inte misstaget att köpa/sälja-tillbaka. Luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag, och gå från datorn om du känner att du ångrar dig. Chanserna är mycket goda att när du väl kommer tillbaka, att du ser att affären var bra. Värdefulla tips och knep Här kommer några tips om hur man enkelt kan tjäna en liten extra slant, samt knep som kan hjälpa dig på vägen till framgång. 1. Det är inte ovanligt att aktier på smålistorna “spikar”. Det betyder att aktiekursen rör sig våldsamt I någon riktning på extremt kort tid, och bildar en spik-liknande formation I grafen. Dessa kallas som sagt “spikar”. De kan komma helt oväntat, och ofta när kraftigt kursdrivande nyheter kommer in. Att då lägga långtidsbaserade köp eller säljsorders långt ner I, eller långt upp I orderboken kan affaktuera en realiserad affär, som kan visa sig riktigt lönsam. Det kostar inget, men se till att inte glömma bort ordern om den är satt att gälla lång period. Du kanske får affären realiserad även om du inte vill. 2. Visste du att du kan “armbåga” dig fram I en öppnings, eller stängningscall? Exempevis, om en Call har priset 12,45:- med övervikt på sälj-sidan och du anser att du vill sälja aktier, men det inte finns köpare nog. Då kan du lägga säljordern på något öresintervall UNDER callen, på tex 12,44. Om dina aktier inte av ren volym trycker ner Callen till just 12,44, så kommer du “gå före I kön” och få sålt. (detta gäller alla aktiekurser, och I alla Caller, samt både köp och sälj). 3. Håll utkik efter företag som genomför nyemissioner (NE). Nyemissioner brukar tas negativt av marknaden och ses på med misstänksamhet. När NE är över, är företaget stadd I kassa och den “tråkiga” biten över. Aktien brukar då återhämta sig när aktieägare strömamar till som inte ville delta I kapitaliseringen. Det brukar löna sig att köpa Teckningsrätter (TR), I slutet av teckningsperioden, då folk som inte vill utnyttja sina TR säljer av dessa. 4. Under nyemissioner, när TR efter teckning omvandlats till BTR/BTA (Betalda teckningsrätter), och I princip är samma sak som stam-aktien, brukar det ofta finnas en markant diskrepans I priset mellan dessa. Det kan löna sig rejält att sälja den dyrare av dessa, och istället använda likviden till att köpa den billigare. (arbitrage). 5. Försök att hålla omkring 10% av ditt kapital I fysiskt guld eller silver. Ädelmetaller bör inte ses som en investering I första hand, utan en försäkring. Jag tänker inte gå in på hur illa världens ekonomier och valutor ligger till, men att ha en del av kapitalet I världens enda RIKTIGA valutor är aldrig en dålig idé. Jag rekommenderar här Goldmoney.com, för att kunna äga fysisk ädelmetall, och undgå Moms. Lite krångel, men ett solitt skydd mot skenande inflation. 6. Det här tipset hör egentligen hemma tidigt I denna dokumentaion. Nyckeln till att bli ekonomisk framgångsrik på värdepapper, handlar lika mycket om att se till att utgifterna hålls låga, som vinsterna på depån hålls höga. Ja, om du har +5 miljoner I kapital, KAN du unna dig dyra saker, men att som materialist försöka förädla sitt kapital, medan man köper en massa “dynga” är inte förenligt. Håll dig om möjligt ifrån lån, dyra vanor, dyra bilar, prylar osv, tills du verkligen kan unna dig detta med en LITEN del av ditt kapital. inte när dessa är en STOR del av det. 7. Bestäm tidigt hur mycket av ditt aktieinnehav som ska vara rörlig, och hur stort innehav som ska vara fast. Det gör det lättare att planera din taktik, skulle aktien du investerat I börja gå upp I värde. Att ha ett fast innehav bör vara I storleken att du känner dig nöjd vilket håll än värdet går åt. Win-win, regel nummer 7. Personligen brukar jag hålla ett fast innehav på lägst 25% av hela investeringen, men det beror på hur stort innehavet är I pengar. Ju mer pengar, desto mindre, fast del. 8. Knyt kontakter! Bolla ideér. Jag kan inte nog poängtera hur mycket det hjälp mig att efter jag hittat ett attraktivt “case”, kunnat disskutera det med någon annan aktieintresserad. Kanske tänker de annorlunda, ser risker du missat? Kom ihåg att marknaden består till stor del av, dock krympande, människor. Det är de I slutänden som är bränslet för den aktie du hittat, som potentiella kunder till företaget. 9. Har du tid eller möjlighet (och du har en ISK eller Aktie & Fonddepå), besök gärna bolagsstämmor. Det ger dig chans att se eller hitta saker som missats av marknaden. Passa på att tala med insiders och andra nyckelpersoner. 10. Vill du undkomma det för en trader hatiska arbetet med att deklarera dina affärer? Skaffa en KF (Kapitalförsäkring) eller ISK (Investeringsspoarkonto). Att veta att man slipper deklarera varje affär man gör, ger en riktig boost till att på allvar börja göra affärer. Att all vinst är skattefri är heller inte fel. Notera att dessa två konton inte erbjuder förlustavdrag, samt att en avgift dras på hela depåvärdet ett par gånger per år. (under 1%, och baseras på statslåneräntan. Dock bättre än 30% vinstskatt). 11. LITA INTE på banker! Jag började min karriär som svetsare, medan jag på rasterna gjorde affärer. Jag kunde redan då lätt utklassa bankerna med deras “aktietips”. De vet inte vad de sysslar med, eller ännu värre, så vet de det. Flera gånger noterade jag att de rekommenderade köp I på allvar konkursmässiga bolag (exempelvis Morphic I Karlskoga). 12. Om du med tiden utvecklar ett mönster där vinst blir regel, snarare än undantag. Glöm inte familjen. Har du unga barn, så kan även en liten slant rätt investerat, bekosta ett körkort eller bostad åt dom den dagen de blir myndiga. Tid är en investerares bästa vän, och dina barn har den I överflöd. 13. Om du får råd, skaffa en bra Trader. Att kunna bevittna realtids-kurserna är otroligt värdefullt. Inte nog med det, Traders erbjuder massor av teknisk analys, grafer, nyheter och kan oftast helt byggas upp helt I din egen smak. Traders går att få billigt, men de dyrare är rekommenderat om du väl hamnar I en situation då du kan syssla med trading på heltid. Förslag: InFront Active Trader. 14. Börsvärdet utgörs som sagt av antalet aktier I ett bolag, gånger aktiens pris. Men om företaget har stort kapital I kassan, eller I andra former som tex fonder, kan man med goda skäl räkna av detta kapital på börsvärdet. Börsvärdet är en “belastning” för en investerare, medan pengar inte är det. Exempel: Om ett bolag har ett börsvärde om 130 miljoner, men har 42 miljoner I kassan, kan du som investerare bedöma börsvärdet till 88 Miljoner. Samma sak gäller för skulder, då dessa läggs PÅ börsvärdet. 15. På Nordnets hemsida kan man om man går in på “bolagsfakta”, se vad aktuellt börsvärde är på ett specifikt bolag. Detta är inte alltid att lita på. En del bolag är noterade på flera marknader I världen, och av någon anledning stämmer då inte siffrorna. Gå istället in på företagets hemsida, klicka på “investor relations”, och ta reda själv på antalet aktier I bolaget. Multiplicera detta med aktiens pris, och du får börsvärdet. Tänk på att även P/e påverkas av detta fel. (Tex Lucara Diamond som ofta fått stryk för sitt höga P/e, men som I verkligheten är UNDER 10) 16. Micro och Smallcap-bolag erbjuder sällan DA, men det kan ändras fort. Det är därför man aldrig bör göra en fullständigt EXIT I ett företag som stadigt går mot lönsamhet. Det fasta innehavet är till för just detta. En dag kan varje aktie I sig ge flera kronor I vinst årligen, utan att du behöver göra ett dugg. Sälj endast ur dig helt I företag du är säker på har nått slutet av sin utvecklingskurva. (Du vill inte bli en ny Ronald Wayne, som sålde 1/3 av Apples aktier för 15000 USD I slutet av 70-talet). 17. Har du hittat en aktie du tycker verkar intressant? Studera grafen inom ett längre tids-spann. Rör sig aktien I en “trendkanal” (trendkanal bildas när en aktie rör sig inom ett visst spann. Dra en linje melllan kurstopparna samt kursbottnarna, och försök se om du har en fallande eller stigande trend. Värdefullt om man vill hitta ett bra ingångsläge). Notera att det I en Trader (tex InFront Active Trader, eller WinTrade) finns tonvis med analytiska instrument att tolka en värdepappers rörelser. 18. Man kan studera hur insiders agerar I ett företag. Köper eller säljer de aktier? Är det många insiders som säljer, utan synbarlig anledning för marknaden? Se upp, de vet mer än de flesta. Du kan studera insiderhandel här: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient (Notera att om någon enstaka insider köper eller säljer, ska du inte oroa dig I onödan).
Innehav
Logga in på Shareville för att se innehav.
Logga in
Aktier och övriga värdepapper
Andel
GAV
Avkastning
U
Unity Software Inc
100,00%
1,00 SEK
+13,80%
W
Walt Disney Company (The)
14,10%
100,00 SEK
+1,40%
C
Chewy, Inc. Class A
12,70%
1,00 SEK
+25,50%
D
Dometic Group AB
11,00%
1,00 SEK
+42,30%
H
Hims & Hers Health, Inc. Class A
8,50%
1,00 SEK
−22,10%
A
Airbnb, Inc. - Class A
7,20%
1,00 SEK
+56,12%
F
Facebook A
5,50%
1,00 SEK
−13,40%
S
Sea Limited American Depositary Shares
3,30%
1,00 SEK
+35,80%
Fonder
Andel
GAV
Avkastning
T
TIN Ny Teknik A
12,60%
1,00 SEK
+35,80%
L
Lannebo Teknik
9,60%
1,00 SEK
+35,80%