Hoppa till huvudinnehållet

Avgiftstak för pensionsflytt – hur påverkas du?

På Nordnet har vi länge kämpat för att få en schysstare pensionsmarknad, och där ingår förstås att det ska vara lätt att flytta pensionen för den som vill. Den 1 april införs äntligen ett avgiftstak för flytt av din pension. Men vad innebär den nya lagändringen för dig?

Varför är pensionsflytt en viktig fråga?

Pensionsbolag och pensionsförsäkringar har olika villkor. En del försäkringar beläggs med en skalavgift, det vill säga en avgift för själva försäkringen. Sedan tillkommer fondavgifter. En sparare kan vilja flytta sitt sparande för att undvika sådana skalavgifter. I andra fall kan en sparare vilja flytta för att komma åt ett större och bättre fondutbud. Det är inte per automatik alltid bra att flytta sitt sparande. Men det kan vara det, om flytten leder till lägre avgifter. Detta eftersom avgifter har en stor inverkan på den slutliga pensionen. Vi betalar 2,6 miljarder kronor i skalavgifter för fond- och depåförsäkringar i Sverige – per år! Det är en summa som skulle vara betydligt lägre om sparare kunde flytta från försäkringar med höga skalavgifter utan att beläggas med en hög straffavgift.

Frågan om flyttavgifter är också principiellt viktig. En sparare vill flytta till bättre villkor bör få göra det, utan att låsas in. Dessutom har vi ju enligt lag en flytträtt i Sverige – som hittills inte fungerat. Detta eftersom de större pensionsbolagen tagit ut höga straffavgifter, i form av en procentandel av kapitalet ofta enligt en trappa, från sparare som velat flytta. I praktiken har det ofta gjort att flytt till bättre villkor inte ens lönat sig, och inlåsningar av sparare har kunnat fortsätta.

Hör mig tala inför politiker och bransch på ett seminarium arrangerat av Stockholms Handelskammare, där jag förklarar frågan och varför den är viktig.

Vad innebär den nya lagen?

Att det införs ett maxtak för hur mycket ett pensionsbolag får ta ut i avgift från den som vill flytta sitt sparande till ett annat bolag. Denna maxavgift uppgår 2021 till 600 kronor, med en årlig indexuppräkning kopplat till prisbasbeloppet.

Som jämförelse har flytt exempelvis inom den individuella tjänstepensionen hittills kunnat kosta tiotusentals kronor, och i praktiken inneburit en inlåsning för sparare.

Det här är anledningen till att avgiftstaket är en stor seger för spararkollektivet och de konsumenter som vill nyttja sin lagstadgade flytträtt. Det är också anledningen till att jag och mina kolleger på Nordnet kämpat för att få politikernas gehör för frågan – utan avgiftstak fungerar inte flytträtten. Läs gärna mitt första blogginlägg våren 2019, där jag kritiserade regeringens då helt otillräckliga förslag för att pressa flyttavgifterna – utan avgiftstak. Då fanns noll intresse för frågan, som inte alls uppmärksammats i media eller av politiker. Vi är väldigt glada att det senare blev ändring på det! Och att ändringen – maxtaket – ligger helt i linje med det vi på Nordnet föreslagit och kämpat för.

Vilket sparande gäller det?

Det gäller individuellt försäkringssparande. Taket omfattar både privata försäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.Taket gäller fond- och depåförsäkringar, men inte traditionella försäkringar. Taket gäller de försäkringar som ingår i lagen om fri flytträtt, vilket är individuella försäkringar tecknade efter 1 juli 2007.

Kommer jag kunna flytta min kollektivavtalade tjänstepension efter detta?

Inget förändras för den lagstadgade flytträtten som sådan. Avgiftstaket gäller för försäkringar som idag omfattas av den lagstadgade flytträtten. Dit hör inte kollektivavtalad tjänstepension, utan individuell tjänstepension som du har hos arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. Men det är viktigt att påpeka att det finns en begränsad flytträtt inom kollektivavtalen, som gör att spararen kan flytta sin pension inom de upphandlade alternativen. Dessutom råder generellt goda villkor inom den kollektivavtalade tjänstepensionen, med pressade fondavgifter och låg flyttavgift.

Problemen med höga flyttavgifter och generellt höga skal- och fondavgifter finns framför allt i försäkringar utanför kollektivavtalen, det vill säga den individuella tjänstepensionen. Det är på detta område lagen om maxtak för flyttavgift appliceras.

Gäller maxtaket för alla försäkringar inom den individuella tjänstepensionen?

Nej. Maxtaket gäller fond- och depåförsäkring, men inte för traditionell livförsäkring. Anledningen till att man gör denna skillnad i lagstiftningen är för att det är den enskilde spararen som bär risken i fond- och depåförsäkring. Kvarvarande sparare hos pensionsbolaget drabbas inte direkt vid flytt. Med traditionella livförsäkringar är det annorlunda, eftersom pengarna förvaltas i en gemensam påse av pensionsbolaget. Det finns en risk att kvarvarande sparare drabbas när andra flyttar, exempelvis om pensionsbolaget måste hålla en stor del av förvaltat kapital som kassa istället för att investera pengarna där de får växa, för att kunna möta flyttkrav. Det gör flytt av traditionell livförsäkring till en mer komplicerad fråga.

Gäller maxtaket oavsett när jag tecknade försäkringen hos pensionsbolaget?

Det nya maxtaket gäller för försäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Det är dessa försäkringar som omfattas av den lagstadgade flytträtten. För försäkringar tecknade före detta datum är det upp till pensionsbolaget att bestämma om du får flytta eller inte. På Nordnet anser vi att även äldre försäkringar, tecknade före 2007, bör omfattas av dels flytträtten, dels avgiftstaket. Det är en fråga vi kommer fortsätta att jobba för.

Nu set vi fram emot att pensionsmarknaden äntligen får schysstare villkor för spararna!

/Frida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
9 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Petter_P
Petter_P
2021-03-15 21:23

Ett minst lika stort hinder för att flytta pensionen är ju att det krävs underskrift av firmatecknaren. Hur tusan ska man ta reda på vem det är tio år senare och dessutom övertyga denne om att godkänna en flytt… Verkar det sannolikt att vi får se någon ändring på det kravet inom kort?

Mathias
Mathias
Svara till  Petter_P
2021-04-20 11:37

Instämmer. Har en gammal pensionsförsäkring hos Skandia, de tar cirka 2000 om året för “administration” dvs gör ingenting, jag placerar pengarna. Att hitta firmatecknare på bolaget jag jobbade på 1995-1999 som bytt namn 3 gånger är nästan omöjligt. Just nu byter jag fonder ofta för att åtminstone få något utbyte för administrationsavgiften.

Erik
Erik
2021-03-24 14:52

Jag kan ju också nämna att om man har ett större tjänstepensionskapital hos t.ex. Skandiabanken (med hög årlig avgift) får man inte flytta den utan att lämna in en omfattande hälsodeklaration från privatläkare som man förväntas bekosta själv. Som kuriosa omfattar det även en mental utvärdering som om man skulle ha fel i huvudet för att man vill rädda sina pensionspengar. Det här är ett mycket större hinder för flytt än avgiften.

Sofia
Sofia
Svara till  Erik
2021-03-28 14:44

Eftersom det låter både sjukt och osannolikt gissar jag att det stämmer.

Erik_A
Erik_A
2021-03-28 14:40

Försökte flytta en pensionsförsäkring fr Länsförsäkringar t Avanza. Fick arbetsgivarens påskrift, skickade in, efter några månader så fick jag hem en hälsodeklaration som jag skickade tillbaka ifylld. Efter ytterligare några månader fick jag besked fr Avanza att Länsförsäkringar inte behandlat min ansökan då de menade att jag skickat in hälsodeklarationen för sent. Har för mig att jag sände in hälsodeklarationen inom 2 v efter att jag fått denna tillsänt. Försökte sedan igen, fick arbetsgivarens påskrift på nytt, skickade in, låg på Avanza och frågade, fick beskedet att det kan ta tid, När jag återkom för tredje gången efter drygt ett… Läs mer »

Charlotte
Charlotte
2021-04-05 22:23

Trots att det är finns en lagstadgad rätt att flytta sin Individuella tjänstepension så fungerar detta inte i praktiken. Min nuvarande arbetsgivare nekar mig flytt av min individuella tjänstepension trots att premieinbetalningarna avslutades för två år sedan. Jag betalar ca två tusen kronor per år i administrationsavgift trots att inbetalningarna har upphört och arbetsgivaren inte längre har någon administrativ börda. Hur går jag tillväga för att flytta min individuella tjänstepension om arbetsgivaren inte skriver under flyttblanketten? Jag följer intresserat debatten om en utökad flytträtt för pensioner och jag hoppas ni inte glömmer oss försäkringstagare som behöver arbetsgivarens godkännande /underskrift för… Läs mer »

Fredrik
Fredrik
2021-04-14 11:28

Jag sitter också fast eftersom min arbetsgivare inte vill tillåta att jag flyttar gamla fribrev. Premieinbetalningarna har avslutats för länge sedan. Med ett kapital på över 4 MSEK hos SEB betalar jag ca 0,8 % varje år i skalavgift och onödigt höga fondavgifter. Hos SEBs pensionslösning kan man bara välja bland dyra fonder. Detta blir ca 32000 kr per år i avgifter vilket är alldeles för mycket. Av detta går en rejäl del tillbaka som kickback till vår “rådgivare” Max Matthiessen När jag vill byta till Nordnet eller Avanza så är “rådgivaren” från Max Matthiessen där och viskar i arbetsgivarens… Läs mer »

Mathias
Mathias
Svara till  Fredrik
2021-04-27 16:14

Jag betalar över 4000 kr per år i administrativa avgifter och sitter fast i samma rävsax som Charlotte och Fredrik då även min före detta arbetsgivare vägrar underteckna min flyttansökan. Man hänvisar till ett policybeslut som grundar sig i att “villkoren för nuvarande anställda skulle försämras om man tillåter flytt av tjänstepension.”. Lagförändringen som trädde i kraft 1 april är ett steg på vägen men än finns stora hinder att övervinna. Skulle med glädje flytta mitt pensionskapital till Nordnet eller Avanza så moroten för dessa bolag att driva frågan vidare borde finnas.

Göran
Göran
2021-05-31 10:37

Kan man flytta en tjänstepension där utbetalningarna redan har startat?