Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Hur fungerar stop loss?

Stop loss är en funktion för genomförande av automatisk handel. Förutom traditionell stop loss erbjuder Nordnet även en glidande stop loss.

En stop loss består av två delar:

1. Den första delen är ett villkor som ska uppnås innan stop loss-order aktiveras. Villkoret kan vara att aktien stiger eller faller till en bestämd kurs innan ordern aktiveras. Villkoret kallas även för triggerkurs.

2. Den andra delen av en stop loss är vilket pris du vill köpa eller sälja aktien för när triggerkursen har nåtts. Du anger alltså det pris som aktien skickas till marknaden med. För att handeln ska genomföras måste det finnas köpare eller säljare till det priset du har angett.

Order som aktiveras av en stop loss är giltig under den aktuella handelsdagen.

Finns det risker med stop loss?

Ja, stop loss-funktionen har vissa begränsningar som du bör vara uppmärksam på. Vid mycket kraftiga kurssvängningar kan du riskera att det pris du har valt "hoppas över", vilket gör att din order inte genomförs.

Felaktig kursinformation från börserna kan innebära att stop loss-funktionen inte fungerar som du önskat. Kursförändringar som split, sammanläggning (omvänd split) och liknande kan resultera i att en stop loss-order aktiveras.

Hur fungerar glidande stopp loss?

Med en glidande stopp loss har du möjlighet att följa med i en kursutveckling, positiv eller negativ, när kursutvecklingen bryts skjuts din order in i marknaden. Med en glidande stopp loss anger du inte en kurs i kronor och ören som aktiverar ordern. Du anger istället en procentuell kursförändring antingen uppåt eller nedåt som baseras på högsta/lägsta betalt efter ordertillfället.

Order som aktiveras av en glidande stop loss är giltig under den aktuella handelsdagen.

Det är möjligt att lägga glidande stop loss på aktier noterade på Nasdaq OMX Nordic, Spotlight Stock Market samt Oslo Börs.

Ett exempel:

Vi antar att du köpt HM B då du identifierat en stigande trend. Du vill dock sälja aktien om trenden bryts och aktien faller med tio procent. Du vill även försäkra dig om att den triggade ordern går till avslut och tillåter därför en prisavvikelse på två procent.

Du lägger en glidande stopp loss, när HM B handlas i 200 kr med ordertyp ”Sälj” och att den ska aktiveras om kursen går ner med 10 %.

Vi antar att HM B går upp till 250 kr för att sedan vända neråt.

Eftersom du valt att ordern ska aktiveras när kursen går ner med 10 %, kommer ordern skjutas in i marknaden när kursen når 225 kr (250-10%). Eftersom du angett en prisavvikelse om 2 %, kommer ordern skickas in med pris 220,5 (225-2%). Observera att om en aktie öppnar på en kurs som avviker mer än vald prisavvikelse blir öppningskursen triggerkurs. I detta exempel läggs då ordern på öppningspriset -2 %. Samma sak gäller exempelvis efter ett handelsstop.

Blir denna kurs inte jämnt delbar med ett handelsintervall avrundas den till närmast liggande handelsintervall. Hur stor avvikelse som är lämplig att välja är beroende på hur volatil den aktie man lägger en stop loss i är. Det är dock viktigt att påpeka att om det finns det en köpare som vill köpa till högre kurs i orderdjupet går ordern ändå till avslut till den högre kursen.

 

Vad kostar stop loss?

Stop loss-funktionen kostar ingenting att använda. Du betalar endast ditt vanliga courtage om din order går till avslut.

Kan jag få bekräftelse via sms eller e-post når min stop loss-order har gått till avslut?

Ja, du kan få sms eller e-post när din stop loss-order har gått till avslut. Du ändrar dina inställningar genom att gå in på Mina avtal och abonnemang under fliken Depå.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.