Värdepappersbelåning

Upp

Belåna din kapitalförsäkring

Vi har skapat en unik lösning som medför att du har möjlighet att belåna dina värdepapper i en kapitalförsäkring på samma sätt som en vanlig aktie- och fonddepå. Du gör affärer i din kapitalförsäkring och kan utnyttja belåning av värdepapper enligt våra normala belåningsgrader.

Ett belåningsvärde räknas fram utifrån dina värdepappers marknadsvärde och de utgör sedan säkerhet för belåningen. När du belånar dina värdepapper i en kapitalförsäkring är dina ränteutgifter avdragsgilla privat samtidigt som dina reavinster är fria från kapitalvinstskatt.

Öppna värdepapperslån

Ta del av förhandsinformation

Klicka på knappen för att ansöka

Aktivera knockoutrabatt för lägre ränta

Knockoutrabatten

Få ytterligare rabatt på ditt lån med vår knockoutrabatt. Mer information om detta hittar du här.

Så här går det till

Så här belånar du din kapitalförsäkring

Vid belåning av kapitalförsäkring kommer ett nytt konto, kreditkonto, att öppnas i Nordnet Bank AB för din personliga/företagets räkning. Din kapitalförsäkring pantsätts som säkerhet för krediten på kreditkontot. Det är därmed kreditkontot som belastas om du utnyttjar belåningsmöjligheten, medan du gör alla affärer i din kapitalförsäkring.

Från och med 1 januari 2012 betalar du avkastningsskatt på dina insättningar. När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till din kapitalförsäkring. Detta ses som en insättning på din kapitalförsäkring och du betalar avkastningsskatt på den del du utökar din belåning med. Belåningsvärdet på kapitalförsäkringens tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från din kapitalförsäkring till ditt kreditkonto. Du bestämmer själv när återbetalning av krediten ska ske. Återbetalning kan ske från alla kontotyper där uttag är tillåtet. Det enda undantaget är vid årsskiftet då Nordnet hjälper till med en automatisk återbetalning till kapitalförsäkringen, vilket leder till ett lägre ingående värde och därmed lägre avkastningsskatt för det kommande året.Din skuld ligger på kreditkontot i Nordnet Bank AB och dina tillgångar ligger i kapitalförsäkringen hos Nordnet Pensionsförsäkring AB. Detta medför att dina ränteutgifter är avdragsgilla privat eftersom de sker på ett kreditkonto i banken och dina kapitalvinster är fria från kapitalvinstskatt eftersom de sker i en kapitalförsäkring hos försäkringsbolaget.

Ränta

Kapitalisering av skuldränta på kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer. Skuldräntor debiteras kreditdepån, vilka i likhet med övriga skuldräntor kan utnyttjas för avdrag i inkomstdeklarationen.

Räntesatsen för din nettokredit (total kredit + saldo på kapitalförsäkring) är enligt prislistan. För den delen av saldot på kreditkontot, där motsvarande del finns som saldo på kapitalförsäkringen, får du samma utlåningsränta som du har inlåningsränta.

Risker

Risker med värdepappersbelåning

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitaletFinansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.