Värdepappersbelåning

Upp

Belåna ditt investeringssparkonto

Vi har skapat en unik lösning som medför att du har möjlighet att belåna dina värdepapper på investeringssparkonto på samma sätt som en vanlig aktie- och fonddepå. Du gör affärer på ditt investeringssparkonto och kan utnyttja belåning av värdepapper enligt våra normala belåningsgrader.

Ett belåningsvärde räknas fram utifrån dina värdepappers marknadsvärde och de utgör sedan säkerhet för belåningen.

När du belånar dina värdepapper på ett investeringssparkonto är dina ränteutgifter avdragsgilla privat eftersom kreditkontot ligger utanför belåningen och dina kapitalvinster är fria från kapitalvinstskatt.

Öppna värdepapperslån

Ta del av förhandsinformation

Klicka på knappen för att ansöka

Aktivera knockoutrabatt för lägre ränta

Knockoutrabatten

Få ytterligare rabatt på ditt lån med vår knockoutrabatt. Mer information om detta hittar du här.

Så här går det till

Så här belånar du ditt investeringssparkonto

Vid belåning av investeringssparkonto kommer ett nytt konto, kreditkonto, att öppnas. Ditt investeringssparkonto pantsätts som säkerhet för krediten på kreditkontot. Det är därmed kreditkontot som belastas när du utnyttjar belåningsmöjligheten medan du genomför alla värdepappersaffärer på ditt investeringssparkonto.

När du utökar din belåning sker en automatisk likvidöverföring från ditt kreditkonto till ditt investeringssparkonto. Detta ses som en insättning på ditt investeringssparkonto, varför din schablonskatt ökar när du utökar din belåning. Belåningsvärdet på investeringssparkontots tillgångar kan användas för belåning upp till beviljad kreditlimit.

När du minskar din belåning sker ingen automatisk likvidöverföring från ditt investeringssparkonto till ditt kreditkonto. Du bestämmer själv när återbetalning av krediten ska ske. Återbetalning kan ske från alla kontotyper där uttag är tillåtet.På din nettokredit (total kredit + saldo på investeringssparkonto) betalar du utlåningsränta enligt prislistan. För den del av saldo på kreditkontot som motsvaras av ett saldo på investeringssparkontot får du en utlåningsränta som motsvarar din inlåningsränta.

Eftersom ditt kreditkonto ligger utanför investeringssparkontot är dina ränteutgifter avdragsgilla. Dina kapitalvinster på investeringssparkontot är dock fria från kapitalvinstskatt eftersom investeringssparkontot istället belastas med schablonskatt.

Kapitalisering av skuldränta på kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer.

Risker

Risker med värdepappersbelåning

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.


Representativt exempel - värdepapperslån utan rabatt

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 5,85 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 850 kr.

Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 1)

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 0,99 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 100 990 kr.

Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 2)

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 2,49 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 102 490 kr.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.