Värdepappersbelåning

Upp

Belåna din aktie- och fonddepå

Ett värdepapperslån ger dig större flexibilitet och chans att agera snabbt på spännande investeringsmöjligheter.

Du kan låna pengar av oss med dina aktier, fonder eller andra värdepapper som säkerhet. Pengarna kan du använda för nya investeringar i din portfölj, eller föra över till ett bankkonto och använda till vad du vill.

Det kostar ingenting att ha ett outnyttjat belåningsavtal och Nordnet tar inte ut någon uppläggningsavgift eller andra avgifter i samband med belåningen. Det är först när du verkligen utnyttjar lånet under mer än en dag som du börjar betala ränta.

Öppna värdepapperslån

Ta del av förhandsinformation

Klicka på knappen för att ansöka

Aktivera knockoutrabatt för möjlighet till lägre ränta

Knockoutrabatten

Få ytterligare rabatt på ditt lån med vår Knockoutrabatt. Mer information om detta hittar du här.

Så här går det till

Så här belånar du din aktie- och fonddepå

När du aktiverar belåning på din aktie- och fonddepå kommer du få ett utökat utrymme av tillgängligt kapital att handla för. Detta visar sig genom att ett belåningsvärde syns tillgängligt på din depåöversikt. Beroende på vilka värdepapper du har i din depå så ger de olika mycket belåningsvärde att handla för. Enkelt förklarat så ger större och stabila aktier och fonder mer belåningsvärde.

 


Om du sedan handlar för ditt belåningsvärde så har du nyttjat krediten. Det är på den nyttjade krediten som du betalar ränta. Så fort nytt saldo förs in på kontot så minskar din skuld och därmed din räntekostnad. Saldot kan öka antingen genom att du säljer värdepapper, får en utdelning, sätter in pengar eller på annat sätt tillför pengar till ditt konto.

Kapitalisering av skuldränta på kreditkontot sker månadsvis på samma sätt som för vanliga värdepappersdepåer.

Risker

Risker med värdepappersbelåning

När du utnyttjar belåning är det mycket viktigt att bevaka kursutvecklingen så att du kan agera snabbt vid fallande kurser. I en fallande marknad är det viktigt att du snabbt kan bedöma din ekonomiska situation och därmed också undvika större förluster än vad du tycker dig kunna bära. Inträffar situationen att belåningsvärdet inte längre täcker utnyttjad kredit sägs depån vara överbelånad.

Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.


Representativt exempel - värdepapperslån utan rabatt

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 5,85 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 105 850 kr.

Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 1)

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 0,99 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 100 990 kr.

Representativt exempel - värdepapperslån med Knockoutlånet (ränterabatt 2)

Lånebelopp: 100 000 kr. Återbetalningstid: 1 år. Effektiv ränta: 2,49 % (2015-03-06). Uppläggnings- och årsavgift: 0 kr. Totalt belopp att betala tillbaka givet ovanstående exempel och att räntan är oförändrad: 102 490 kr.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.