Risker

Upp

Känn till riskerna innan du investerar

Bull- & Bearcertifikat och Minifutures är investeringsprodukter med hög risk där du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Det är därför viktigt att du förstår vilka risker du tar vid investeringar i börshandlade produkter. Denna information ger dig en inblick i vilka risker som finns men upplyser inte om samtliga risker.

Emittent och fullständiga villkor

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med Bull & Bear-certifikat, Minifutures & Unlimited Turbos. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s Warrant- och Certifikatprogram. Information om emittenten finns i Grundprospektet, daterat 16 juni 2016, som du finner på Nordeas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj sub-kategori NBAB – Warrants & Certificates (NBAB & NBF previous issuer). Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.se.

Bull- & Bearcertifikat

Kreditrisk

Vid köp av Bull- & Bearcertifikat tar du en kreditrisk på den emittent som utfärdat produkten. Det innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad.

Om du handlar med Nordnets egna certifikat tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Mer information finns på www.standardandpoors.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.moodys.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valutarisk

Du som köper Bull & Bear bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att Bull respektive Bear kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea, som är emittent av Nordnets certifikat, göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

 

Marknadsrisk

Värdet på din Bull & Bear påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet samt placeringens hävstång. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk (köp-och säljpriser)

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets

Bull- & Bearcertifikat. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Bull & Bear. Man säger då att de är illikvida.

Minifutures

Kreditrisk

Vid köp av minifutures tar du en kreditrisk på den emittent som utfärdat produkten. Det innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad.

Om du handlar med Nordnets egna minifutures tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Mer information finns på www.standardandpoors.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.moodys.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valutarisk

Du som köper minifutures bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att Mini Long respektive Mini Short kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea, som är emittent av Nordnets minifutures, göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

 

Marknadsrisk

Värdet på din minifuture påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och låneräntan. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk (köp-och säljpriser)

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets.

Minifutures. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälj minifutures. Man säger då att de är illikvida.

 

Unlimited Turbos

Kreditrisk

Vid köp av Unlimited Turbos tar du en kreditrisk på den emittent som utfärdat produkten. Det innebär att om emittenten skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad.

Om du handlar med Nordnets egna Unlimited Turbos tar du en kreditrisk på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditbetyg är i skrivande stund AA- med stable outlook enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Observera att ratingen kan ändras. Mer information finns på www.standardandpoors.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.moodys.com.

Valutarisk

Du som köper Unlimited Turbos bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att Turbo Long respektive Turbo Short kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat. Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea, som är emittent av Nordnets Unlimited Turbos, göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

 

Marknadsrisk

Värdet på din Unlimted Turbo påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och låneräntan. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk (köp-och säljpriser)

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs i Nordnets

Unlimited Turbos. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälj Unlimited Turbos. Man säger då att de är illikvida. Om du till exempel har investerat i en Turbo Short med hävstång 5 innebär det att din investering kommer minska med 10 % om underliggande tillgång ökar med 2 %.

 

Nordnet Markets, Nordens bredaste courtagefria erbjudande

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.