Spara smart som vilande bolag.

Upp

Gynnsam sparform för egenföretagare i säljtankar

Det är dags att sälja bolaget du startat, utvecklat och arbetat hårt i. Kanske hela ditt liv. Genom att använda dig av gällande skattelagstiftning kan du öka din egen vinst från försäljningen på ett effektivt sätt.

Vi erbjuder dig som vill förvalta kapital i ett vilande bolag en av marknadens främsta sparprodukter. Ett omfattande utbud av placeringar, och möjlighet att skräddarsy en portfölj efter dina förutsättningar och behov. Självklart helt utan onödiga avgifter.

Fördelar med Nordnet

Marknadens bredaste placeringserbjudande

Inga onödiga avgifter

Möjlighet till extra avkastning

Personlig service

 Förköps- och villkorsdokument hittar du på den här sidan.

Fyra fakta om vilande bolag och Nordnets erbjudande

​Här är en kortare sammanfattning av konceptet. Ta del av gällande skattelagstiftning och fullständiga villkor innan du öppnar ditt sparande.

1. Möjliga skattelättnader


Om du säljer ditt företag och omedelbart tar ut pengarna som lön behöver du betala cirka 32 procent i arbetsgivaravgifter, cirka 30 procent i inkomstskatt och ytterligare en del i bolagsskatt. De allra flesta hamnar på en skatt från 60 procent och uppåt.

Om du kan tänka dig att avvara pengarna under fem år, har du därefter möjlighet att ta ut dem i enlighet med den så kallade 5:25-regeln. Då betalar du bara 25 procent i skatt. En förutsättning är att ditt företag är att anses som vilande under de berörda fem åren.

Under de fem åren ditt bolag är vilande kan du årligen lyfta fördelaktig utdelning med schablonbelopp (2,75 inkomstbasbelopp) till en skatt om 20 procent.

Vilka skatteeffekter som uppstår beror på varje individs enskilda förutsättningar. På www.skatteverket.se hittar du information om vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda inom ramen för nuvarande lagstiftning.

2. Inga onödiga avgifter


Hos Nordnet slipper du alla onödiga avgifter som annars kan vara förenade med sparande i kapitalförsäkring. Du betalar bara för det du väljer att placera i - förvaltningsavgifter för fonder eller courtage för aktier.

Många kan ta hand om dina pengar efter en försäljning - men endast ett fåtal har skippat alla onödiga avgifter. Vi är en av dem.

Vår kapitalförsäkring är billigast

Här hittar du Konsumenternas Försäkringsbyrås oberoende jämförelse mellan alla kapitalförsäkringar på marknaden.

3. Personlig service


Som entreprenör eller egenföretagare är bolaget något av det viktigaste du har. Det vet vi och erbjuder dig därför fullständig support - alla vardagar i veckan. Du får hjälp med allt från att starta sparandet till att placera pengarna.

4. Skräddarsydd portfölj


Med utgångspunkt i dina önskemål och behov sätter vi ihop en långsiktig portfölj av aktier eller fonder. Exempelvis har vi Nordnet Smarta Portföljer i olika riskklasser. Om du hellre vill skapa din portfölj själv, har du naturligtvis tillgång till hela vårt utbud av finansiella instrument.

För att ett bolag ska betraktas som vilande får du inte göra några - eller väldigt få - omplaceringar av ditt kapital. På Skatteverkets webbsida hittar du mer information om vilka förutättningar som måste vara uppfyllda.

Vanliga frågor och svar


Vilken typ av sparform erbjuder ni för vilande bolag?

Kapitalförsäkring

Vem kan öppna sparandet?

Det gör företaget.

Hur fungerar skatten?

Om ditt sparande uppfyller kriterierna för 5:25 (även kallat vilande bolag och karensbolag), kommer din utbetalning att beskattas med 25 procent. Ta del av gällande lagstiftning på Skatteverkets webbsida.

Går det att ta ut pengarna i förväg?

Nej, för att kriterierna ska uppfyllas måste pengarna stå kvar i fem år.

Vilka placeringar är tillåtna?

Fonder, aktier, strukturerade produkter ETF:er, likvida medel, förvaltningstjänster med mera. Läs mer om tillåtna placeringar här.

Vilken säkerhet gäller?

Förmånsrätt

Är belåning möjlig?

Ja

Tar Nordnet ut kontoavgift?

Nej

Räknas som grund för bolån?

Ja


Vilka skatteeffekter som uppstår beror på varje individs enskilda förutsättningar För mer information se www.skatteverket.se. Skattelagstiftningen kan naturligtivs komma att ändras. Om du väljer att investera ditt kapital kan värdet förändras och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Vid förmedlad försäkring kan försäkringsavgift tillkomma.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.