Warranter

Warranter

Dela:

Vad är Warranter?

Warrant är en investeringsprodukt som är kopplad mot en underliggande tillgång så som aktie, råvara, index eller valuta. Den ger dig möjligheten att spekulera i både upp och nedgång.

Warranten innehåller en hävstång, vilket gör att värdet på din investering förändras snabbare än värdet på den underliggande tillgången. Därför säger man att warranter innebär en högre risk.

Du som investerare har två olika positioner som du kan investera i; köpwarrant eller säljwarrant. 

 

Hur fungerar warranter?

Genom warranter så köper du möjligheten att antingen köpa eller sälja det underliggande instrumentet till ett givet pris i framtiden. 

Rättigheten att köpa den underliggande tillgången kallas för Köpwarrant och den ökar i pris ju mer underliggande ökar i pris. 

Rättigheten att sälja underliggande tillgången kallas för Säljwarrant och den ökar i pris när underliggande faller i pris.

 

Warranter ges ut av en emittent vilket blir den motpart som du köper warranten av. Det är en bra idé att känna till vilken bank det är och dess kreditvärdighet då det är din motpart.
Det är emittenten som också ställer priser på warranten och möjliggör att du kan handla. Vid tekniska fel eller kraftiga kursrörelser så kan det vara begränsad möjlighet att handla.

 

Vilka faktorer påverkar warranten?

Att handla warranter kostar vanligtvis ett courtage precis som att handla aktier.

De faktorer som påverkar prisutvecklingen på warranten är följande:

 • Den underliggande tillgångens utveckling.
  Om du köpt en köpwarrant så kommer den öka i värde efter hur mycket den underliggande tillgången stiger.
 • Volatiliteten.
  Volatiliteten kommer styra utvecklingen på warrantens pris i den mån att om volatiliteten ökar så ökar också priset. Detta uppstår eftersom volatilitet innebär ökad risk och då kostar warranten mer.
 • Utdelning.
  Om underliggande tillgången ger en utdelning så påverkas priset. Du som äger warranten får inte utdelning, utan warrantens pris justeras med utdelningens värde.
 • Tid till förfall.
  En warrant har en begränsad tid som instrumentet är aktivit. Slutdagen är det datum då warranten förfaller.
 • Ränteläget.
  Det allmänna ränteläget påverkar warrantens pris då värdet på valutan förändras av räntan. En lägre ränta innebär att valutan faller i värde och det blir teoretiskt billigare att använda valutan för investeringar.

Nordnet - upptäck ett roligare sätt att spara!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.