Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper

Dela:

Låna ut pengar?

Globala obligationsmarknaden är en enorm finansiell marknad med lång historia. Gemensamma nämnaren är en avkastning iform av ränta på utlånade pengar.
När du köper en obligation så har du alltså lånat ut pengar till det företag eller den stat som gett ut obligationen.

Ambitionen är att du som investerare får tillbaka dina utlånade pengar när lånets löptid är slut. Om företaget eller staten du lånat ut till får betalningsproblem så finns det en risk att du inte får tillbaka dina pengar.

Statsobligationer är vanligtvis att betrakta som säkrare än företagsobligationer. En statsobligation innebär att du lånar ut pengar till ett land, exempelvis Sverige, Tysklad eller USA.

Räntebevis är ett värdepapper som fungerar likt obligationer. Obligationer är svåråtkomliga för privatsparare på grund av höga utlåningsbelopp. Räntebevis handlas i poster om ca 10 000kr vilket gör det enklare att investera i som privatsparare.

Risker med Räntebevis?

Ett räntebevis avkastning påverkas av kreditrisken. Om det är ett företag som har större risk för betalningssvårighet så ger räntebeviset en högre ränta. Samtidigt innebär det också att du har en högre risk att förlora hela ditt investerade belopp om företaget ställer in betalningarna.

Du har även en kreditrisk mot den bank som är emittent av räntebevisen. Det finns alltså en dubbel kreditrisk. Om antigen bolaget du lånat ut till eller att emittenten får kreditproblem så riskerar du att inte få tillbaka dina investerade pengar.

Det är därmed en bra idé att läsa på om både bolaget och emittenten innan du gör en investering.

Nordnet - upptäck ett roligare sätt att spara!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.