Stamaktie & Preferensaktie

Stamaktie & Preferensaktie

Vad är en stamaktie & preferensaktie?

Stamaktie

 

Grundaktien i ett företag kallas för stamaktie. Det kan finnas flera stamaktier i ett företag som ger olika mängd röster på bolagsstämman. Då markeras detta vanligtvis med en bokstav så som A, B eller C.

Preferensaktier

En preferensaktie har en på förhand bestämd utdelning och ger därmed inte samma möjlighet till att dela framtida vinsten. Samt det finns vanligen en förutbestämd tidpunkt som preferensaktien återköps av företaget.

En preferensaktie har därmed viss liknelse av ett lån. Tänk på att om företagets ekonomiska situation försämras kan de få problem att betala ut utdelningen på preferensaktien.

De markeras ofta med förkortningen Pref bakom företagsnamnet när du söker efter preferensaktier.

Hur uppdelningen av aktier samt vilka rättigheter dessa har i ett och samma företag hittar du i en bolagsordning. Söker man på ”Företagsnamnet” + ”Bolagsordning”, så kan man enkelt hitta det för just ditt företag.

Exempel

Företaget Ratos har fler olika aktier, du ser skillnaden i slutet på aktienamnet. 

Ratos AB ser. Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ratos AB ser. Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ratos AB ser. Preflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ibland så står det ingen bokstav efter aktienamnet, då är detta enda aktien som finns och du behöver inte fundera på vilken du ska välja. 

Företaget ICA gruppen har bara en aktie:

ICA gruppen ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips: För att hitta mer information om varje typ av värdepapper så sök på "Företagsnamn" + "Värdepapperstyp" + "Prospekt"
Exempel: Akelius Pref Prospekt

Nordnet - upptäck ett roligare sätt att spara!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.